DIE VOOR- EN NAGESLAGTE VAN

 WILLEM GERHARDUS DU PLESSIS

(Gebore in Cradock op 2 Januarie 1832)

Die du Plessis Familiewapen te sien in die Vervolière kasteel,

Coussay-les-bois, Frankryk.

_________________________________________

VOORGESLAGTE IN FRANKRYK

________________________________________

JEAN PRIEUR DU PLESSIS, stamvader van die groot Suid-Afrikaanse familie du Plessis, se lewe en dié van sy direkte voorvaders is ‘n raaisel wat nog opgelos moet word.  Na die opheffing van die Edik van Nantes is Protestantse kerke, boeke en dokumente op grootskaal vernietig en geen geskrewe bewyse kon tot dusver in Frankryk of Suid-Afrika opgespoor word wat sonder twyfel sy geskiedenis in Frankryk kon boekstaaf nie. Sy naam het vir die eerste keer in die registers van die Waalse Kerk in Amsterdam opgeduik en daarin is genoem dat hy van Poitiers, Frankryk afkomstig was. In ander dokumente word genoem dat hy ook van St. Christoper (St. Christoffel) en St. Thomas was. St. Christoffel kan óf ‘n dorp in Frankryk wees, óf die Karibbiese eiland St. Christoper (St. Kitts).  Op die eiland was ‘n gemeente genaamd St. Thomas.

Uit die lidmaatregister van die Waalse Kerk, Amsterdam gedateer 28 September 1687: Jean Prieur du Plessis van St. Thomas en Magdelein Melanteau sy vrou, ook van St. Thomas.

‘n Uittreksel uit ‘n artikel “Jean Prieur du Plessis” deur J.L.M. Franken in Die Huisgenoot van 26 Julie 1929:

“Daar is vier St. Christophe’s in Frankryk (want ons kan nie aanneem dat met St. Christoffel een van die Klein Antille bedoel word nie) ; een in die département Cantal, een in département Vendée, een in département Indre en een in Normandie.  Bedoel word dus waarskynlik St. Christophe in département Vendée, département in die ou provinsie Poitou, waarvan Poitiers die hoofstad was.”

‘n Uittreksel uit “Die du Plessis familieboek, 1688-1988” deur N.A. Coetzee:

Amalia du Plessis beweer dat Jean Prieur du Plessis in Loiene-et-Cher-Touraine; Berri, (Loir-et-Cher, Berry/Tourain) Frankryk gepraktiseer het. Daarna het hy blykbaar Frankryk verlaat en vanaf 1679 as Hollandse skeepsdokter op hulle skepe en eilande gedien met Holland as basis. Verder het hy op die eiland St. Thomas en op die eiland St. Christopher-en- Bazelle(?) in die Antilles (Die vroeëre Franse Wes-Indiese Eilande) vir 9 jaar gepraktiseer. Volgens Amalia du Plessis is hy in Junie 1687 op die eiland St. Thomas met Magdalena Menantos getroud. Sy beweer dat Jean Prieur du Plessis aan asma gely het en dat die nat klimaat van die Karribiese Eilande hom beweeg het om na Holland terug te gaan. Met die herroeping van die Edik van Nantes in 1685 was dit seker nie randsaam om na Frankryk terug te gaan nie.

In Frankryk is ‘n paar dorpe met die naam Saint-Christophe. Die naaste aan Poitiers is sowat 12km suid van Richelieu en 56km noord van Poitiers.

St. Christophe (St. Kitts) met die St. Thomas gemeente.

Die eiland St. Thomas is ongeveer 200km van St. Christophe (St Kitts).

POITIERS EN DIE TEMPEL VAN QUATRES PIQUET

Soos reeds genoem weet weet ons op hierdie stadium niks van Jean Prieur en sy familie se lewens in Poitiers nie.  Wat ons wel weet is dat met die koms van Hervorming in Frankryk, in ongeveer 1550, het ‘n felle stryd tot die dood tussen Rooms Katolieke en Protestante begin. Families is daardeur verdeel, sekerlik ook die du Plessis familie. Een van die grootste vervolgers aan die Katolieke kant was Armand Jean du Plessis, Kardinaal Richelieu.

Op 18 Oktober 1685 herroep Koning Louis XIV die Edik van Nantes en stroop daardeur die Franse Protestante van alle godsdienstige en burgerlike vryhede en verbied daarmee saam alle emigrasie. Protestante wat geweier het om te “bekeer” na die Rooms Katolieke geloof is wreed vervolg. Dit het gelei tot die onwettige vlugtog van honderde-duisende Protestante na lande soos Holland, Pruise, Brittanje, Amerika en Suid-Afrika.

Volgens die Katolieke Kommissaris vir Bas-Poitou se opname in 1660 was daar ongeveer ses-en-twintig Protestantse families en drie predikante in Poitiers. In 1598 het Koning Hendrik IV die Edik van Nantes onderteken en ook ‘n tempel vir Poitiers toegestaan. Dit is vinnig buite die mure van die stad op die westelike plato gebou, by ‘n plek genaamd “Quatre Piquets”.  Letterlik vertaal is dit “vier pale” – huidiglik 12 rue Rique Avoine, Poitiers.

Poitiers in ongeveer 1572-1624.

12 rue Rique Avoine, Poitiers. Dit is volgens die skrywer van die blog “Histoires singulières” die plek waar die Protestantse tempel  “Quatre Piquets” meer as 300 jaar gelede gestaan het.
 
Die tempel word genoem in die joernaal van Sir John Lauder, ‘n Skotse edelman, tydens sy besoek aan Poitiers in 1665.

‘n Verwysing na Quatres Piquets in die “Annales de la Societe des soi-disans Jesuites; ou recueil Historique-Chronologique” van 1765.

Die “Ecole de Medicine” (Skool vir Medisyne) van die Universiteit van Poitiers geleë te 12 rue de l’Hôtel Dieu, Poitiers. Jean Prieur du Plessis was bekend as ‘n “chirurgien”en afkomstig uit Poitiers. Daar is egter geen rekord dat hy aan die “Ecole de Medicine” studeer het nie.

MOONTLIKE VIKING BLOEDLYN

Viking bote het al so vroeg as 790 begin land aan die kus van Normandië.

Die hertogdom van Normandië is gestig op ‘n gebied wat in die jaar 911 aan die Vikings geskenk is deur die Franse kroon onder die voorwaardes van die Verdrag van Saint-Clair-sur-Epte. Die verdrag het die Vikings bemagtig om onder hulle leier Rollo  in die vallei van die Seine te vestig, en sodoende ‘n einde te bring aan hul konstante strooptogte, en ter selfdertyd hulle te betrek om die noorde van Frankryk te beskerm teen strooptogte van ander vyande. Hulle moes ook bekeer na die Christelike geloof.

Die naam “Normandië” is afgelei van “noordman”, soos Skandinawiërs bekend gestaan het in die tyd van die Vikings. Die Viking setlaars het hulle so volkome by die die Frankiese manier van lewe aangepas dat daar binne ‘n paar geslagte ná hul aankoms min van hul Viking erfenis oorgebly het. ‘n Bekende Normandiese Viking afstammeling, Guillaume le Conquérant (William the Conquerer of in afrikaans; Willem die Veroweraar) het die koning van Engeland geword het. Die naam Guillaume kom algemeen voor onder Vikingafstammelinge in Normandië, Noord-wes Frankryk.

OORSPRONG VAN DIE VAN “DU PLESSIS”

Volgens die “Dictionnaire des noms propres” deur Jean Coste en Armand Colin, 2006 – uit Frans vertaal:

“Plessis m. [+ Pless-ier; ibility, plèche, f]. “fence” and “enclosed place”, then “fortified place”…  the word had originally designate a simple barrier made of intertwined branches. ”

Die oorsprong van die du Plessis van is waarskynlik die versterkte vesting van Le Plessis-Grimoult geleë in die Calvados departement (provinsie), Normandië in noord-westelike Frankryk. Dit was gebou volgens die “motte-and-bailey” tradisie.

Die Normandiërs het by hul Viking voorvaders die kuns aangeleer om die sogenaamde “motte-en-bailey” kastele te bou. Dit was ‘n uiters effektiewe manier van verdediging, bestaande uit ‘n heuwel (motte) waarop ‘n hout palisade heining en ‘n toring gebou is. Aanliggend was ‘n tweede palisade heining (bailey) met die hele kompleks omsluit deur ‘n diep sloot.

Dit het in die vroeë elfde eeu behoort aan Grimoult die Verraaier van Valognes en Val-és-Dunes. Hy het die benaming “verraaier” gekry nadat hy en ‘n groep edelmanne in ongeveer 1047 in opstand gekom het teen Guillame I, die Hertog van Normandië.  Grimoult is gevange geneem en in ‘n kerker by Rouen opgesluit waar hy dan ook gesterf het.  Na die slag van die Val-sur-Dunes in 1047, is Grimoult se besitting gekonfiskeer en aan die Rooms Katolieke Kerk geskenk.

Voor Grimoult sy “motte-en-bailey” kateel in 1047 verlaat het, het dit bestaan uit ‘n 4 meter hoë grond skansmuur waarop ‘n klipmuur gebou was, met een of maar muurtorings en ‘n klip hekhuis. Dit was ovaalvormig en sowat 50-60 meter in deursnee.

WAARSKYNLIKSTE FAMILIELYN

Die onderstaande famielyn in Frankryk is ‘n samevatting uit die 17de tot 19de-eeuse werke van die bekende historikusse André Duchesne, Charles de Chergé, Anselme de Sainte-Marie, Ange de Sainte-Rosalie, Beauchet-Filleau, Eugène d’Auriac, Francis Palgrave, en ander. Alhoewel hierdie familielyn die algemene aanvaarde stamfamilie van die Suid-Afrikaanse du Plessis is, kon daar ongelukkig tot dusver geen dokumentêre bewyse gevind word om die stamvader, Jean Prieur du Plessis, met ‘n spesifieke familie in Frankryk te verbind nie.

Volgens Dr. Nico Coetzee, skrywer van “Die Du Plessis Familieboek” is ‘n ongepubliseerde manuskrip van ene Amalia du Plessis deur die Hugenotegedenkmuseum aan hom beskikbaar gestel. Sy skryf dat Jean Prieur du Plessis ‘n direkte afstammeling is van François II du Plessis en Françoise de Chargé maar sy verskaf geen bronne om die bewerings te staaf nie.

VERVOLIÈRE EN COUSSAY-LES-BOIS

Coussay-les-Bois is ‘n klein dorpie in Vienne, Poitou-Charentes in die weste van Frankryk. Dit is ongeveer 40km noord-oos van Poitiers, en 257km suid-wes van Parys. Die Vervolière kasteel is op die D14 pad geleë, ongeveer 1.5km suid-wes van Coussay-les-Bois. Die kasteel was reeds teen 1201 in die besit van Guillame, seigneur du Plessis, Vervolière en Breux.  Meer fotos en ‘n beskrywing van die kasteel kan by http://myfamilie.co.za/?cat=59 gesien word.

Coussay-les-Bois.

Die Vervolière kasteel.

Die huidige eienaar van die Vervolière kasteel, Mnr. Bertrand de Feydeau (middel), voor die du Plessis familieskild in die privaatvertrek van die “Seigneur de Vervolière”. By hom is twee nastate van Jean Prieur du Plessis; Andries Barend Frederik du Plessis (André) en sy dogter Cindy Bam.

 

Volgens Mnr. Bertrand de Feydeau, verteenwoordig die boonste dwarsbalk die “verlore tak”.

Indien ‘n “verlore” tak wel bestaan is dit moontlik dat dokumente wat dit met die familielyn verbind vernietig is om alle tekens van hierdie tak uit te wis, omdat die berugte Kardinaal Richelieu, Armand-Jean du Plessis, eerste minister van koning Louis XVIII, was die bekendste lid van hierdie familie en ‘n vurige Rooms Katoliek. Hy was ‘n fanatiese vervolger van Protestante met die doel om hierdie “kettery” uit te roei en dit sou vir hom ondenkbaar gewees het om Protestante in sy familie te hê.

Onder sy aandrang is sy familieregister in die fynste detail geskryf deur die 17de eeuse historikus André Duchesne. Die register van François II du Plessis (kleinneef van die kardinaal) en sy vrou Françoise de Chargé se lyn eindig egter sonder dat hulle nageslag se name genoem word. Daar word wel genoem dat hul kinders ná hul dood in 1556 onder kuratorskap geplaas is van Joachim de Grailly, seigneur des Serteaux, ‘n Rooms Katolieke familielid van Françoise. Die vervolging op Protestante het gewoonlik tot hul dood gelei waarna hul minderjarige kinders onder Rooms Katolieke sorg geplaas – gewoonlik by familie.

Volgens André Duchesne was die familielyn van François II du Plessis oorspronklik van die grondgebied Plessis op die grens van die Brenne en Poitou naby die dorp  Néon (tans Néons-sur-Creuse). Hul vesting was op ‘n heuwel omring deur hout gevlegte palisades op die oewer van die Creuserivier. Die gebied het geval onder die biskop van Poitiers. Chesné noem dat Plessis sowat 17km (de trois lieues) van hul landgoed in Angles (nou Angles-sur-l’Anglin) geleë was.

Die meeste du Plessis kan teruggespoor word na Normandië.  Klein van postuur, maar vurige, avontuurlustige perderuiters wat met boog en swaard geveg het in diens van naburige adel en die koning.  Hulle was ook boere, jagters en soldate wat soms erger dinge gedoen het soos strooptogte en struikrowery.

Die volgende aanhaling is uit ‘n artikel “Nortmanni” deur die redakteure van die Encyclopædia Britannica:

“in the decades following their settlement in Normandy, the Normans retained many of the traits of their piratical Viking ancestors. They displayed an extreme restlessness and recklessness, a love of fighting accompanied by almost foolhardy courage”

Vir jare was die familie in ‘n moeilike situasie, altyd verskeur tussen twee mededingende invloede: die Noorde en die Suide, en Frankryk en Engeland. Die Honderd-jarige Oorlog het ook ‘n swaar tol ge-eis. Dit was eers teen die middel van die dertiende eeu dat die omstandighede begin verbeter het.

Volgens André Duchesne, (1584-1640), asook die sewentiende-eeuse monnnik Anselme de Sainte-Marie (ook ‘n genealoog en historikus), was Guillaume Plessis I die eerste bekende voorvader van hierdie familielyn.

_______________________________________

GUILLAUME DU PLESSIS I

GUILLAUME DU PLESSIS I is gebore in ongeveer 1201.

 • Sy titels was; Escuyer (landheer), die Seigneur du Plessis, van Breux, van La Vervolière, asook van ander landgoedere geleë in Poitou.
 • Sy naam word genoem in 1201 tydens die heerskappy van Philip Augustus. Hy was toe reeds in besit van die landgoedere Du Plessis, Breux en Vervolière wat vir die eeue in die familie se eiendom gebly het.
 • Sy status was “Varlet” – die rang van ‘n landheer net laer as ‘n ridder.
 • Guillaume, sowels as sy nageslag het deur die verloop van eeue die Franse konings en die bisdom van Poitiers met uitstaande lojaliteit gedien. Sy vrou is onbekend.

GUILLAUME DU PLESSIS I se kinders:

 1. PIERRE DU PLESSIS I was gebore in ongeveer 1249.
 2. Jean du Plessis, bekend as John, die Graaf van Warwick. Hy verlaat Frankryk in 1247 en trou met Chrétienne de Sanford, dogter van Hugues de Sanford, ‘n Engelse ridder. Sy tweede vrou was Margerie, gravin van Warwick.

Die familiewapen wat gebruik is deur al Guillaume I se afstammelinge. ’n Silwer skild, met drie rooi chevrons.

_______________________________________

PIERRE DU PLESSIS I

PIERRE DU PLESSIS I, seun van Guillaume I het geleef in 1249 – soos gesien kan word uit ‘n dokument wat bewaar word in die argiewe van die bisdom van Poitiers.

 • Ná sy broer se vertrek na England volg hy sy vader op as hoof van die familie, en erf hy die landgoedere en titels van Seigneur du Plessis, Breux en Vervolière. Sy vrou is onbekend.

PIERRE DU PLESSIS I se kind:

 1. GUILLAUME DU PLESSIS II.

_______________________________________

 GUILLAUME DU PLESSIS II

 • GUILLAUME DU PLESSIS II, seun van Pierre I is gebore in ongeveer 1271.
 • Weens sy waardevolle en heldhaftige diens aan die koningshuis, floreer Guillaume II in die tyd van die konings Philippe III en Philippe IV.
 • Hy erf ook die landgoedere en titels van Seigneur du Plessis, Breux en Vervolière.
 • Daar is verskeie ander kontrakte in sy naam vir die verkryging van nog grond in die maand Februarie 1271.
 • Onder andere verkry hy in met die goedkeuring van Gauthier biskop van Poitier, grond van Philip Corberie en sy vrou Aenor in 1289.
 • In 1289 koop hy eiendomme by Angles (tans bekend as Angles-sur-l’Anglin) wat aan Jean Ypres behoort het.
 • Drie jaar later het hy van Philippe Roger ‘n verklaring ontvang rakende ‘n erfenis wat hy namens Guillaume in bewaring gehou het.
 • In die argiewe van die bisdom van Poitiers is ‘n transportakte gedateer 1293 waarin Guillaume genoem word.
 • Hy ontvang hy ‘n annuïteit van Biskop Arnaud d’Aux, geteken op die Donderdag na die Heilige Drie-eenheid Sondag in 1308.
 • Sy vrou is onbekend.

GUILLAUME DU PLESSIS II se kinders:

 1. PIERRE DU PLESSIS II.
 2. Jean du Plessis was gebore in ongeveer1321. Hy erf grond en inkomste by Blanc en Berry.

_______________________________________

PIERRE DU PLESSIS II

PIERRE DU PLESSIS II, seun van Guillaume II, gebore in ongeveer 1318 en sterf in ongeveer 1331.

 • As oudste seun erf hy die familie landgoedere en titels van Seigneur du Plessis, Breux en Vervolière.
 • In 1328 betaal hy ‘n verpligte huldeblyk (hommage) aan die bisdom van Poitiers namens sy du Plessis landgoed.
 • Sy vrou is onbekend.

PIERRE DU PLESSIS II se kinders:

 1.  GUILLAUME DU PLESSIS III was gebore in ongeveer 1332.
 2. Pierre du Plessis was ‘n ridder en sterf sonder kinders.
 3. Eustache du Plessis was getroud met Ithier de Torsac, éscuyer.
 4. Alips du Plessis was getroud met Philippe de La Châtre en sterf kinderloos.

________________________________________

GUILLAUME DU PLESSIS III

GUILLAUME DU PLESSIS III, seun van Pierre II, gebore in ongeveer 1332.

 • Hy was ‘n ridder en Seigneur van die landgoedere du Plessis, Breux, en Vervolière, asook Valiniere en Carreliere landgoedere.
 • Hy koop per akte ‘n paar eiendomme aan in Angles van Huguet de Launay op die Donderdag voor die Dag van alle Heiliges in 1332.
 • Hy lê ‘n verklaring af aangaande sy grond by Valiniere aan Jean Savari, ridder, verseël is met sy wapen op die Saterdag ná Kersfees 1341.
 • Hy het ook ‘n verklaring afgelê voor Geofroy de Beaumont, ridder oor sy eiendomme, insluitende die meule by Meulheu, gronde, bos, wingerde en ander erfenisse in beide die twee gemeentes van Courtay. Dit is skriftelik, per seël gedoen op die Sondag voor Hemelvaart 1344 en geseël op die seël.
 • Die selfde verklaring was ook afgelê in die jare 1357 en 1361.
 • Sy testament is gedateerd 10 April 1373.
 • Hy was getroud met Charlotte de la Celle, dogter van de la Celle, ‘n ridder, en Sénéschal (bestuurder) van Cacassonne.

GUILLAUME DU PLESSIS III se kinders:

 1. PIERRE DU PLESSIS III, getiteld seigneur du Plessis, ensovoorts.
 2. Sauvage du Plessis, Seignieur van Vervolière. Hy erf die title en landgoed van Vervolière. Uit sy nageslag word Jean-Armand du Plessis, Kardinaal van Richelieu gebore.
 3. Jean du Plessis, genoem in sy vader se testament.
 4. Jeanne du Plessis, getroud met Jean de Maignac, seigneur van Solier en van Marconnay.
 5. Catherine du Plessis, dame van die landgoed Rives. Sy was getroud met Hugues de Puygiraut.

________________________________________

PIERRE DU PLESSIS III

PIERRE DU PLESSIS III, seun van Guillaume du Plessis III.

 • Sy se erfenis word verdeel met sy broer Sauvage op 18 Februarie 1388.
 • Hy kry die seigneuries du Plessis, Breux, en eiendomme in Carreliere en Forges, ‘n herehuis in Thou in die jurisdiksie van die Kasteel van Angle, ‘n dam wat behoort het aan Guy de Precigny, asook ander erfenisse.
 • Hy trou met Ragonde Vigier, suster van Helie de Vigier, die heer oor die konings se edelmanne in Angourmois.

PIERRE DU PLESSIS III se kinders:

 1. JEAN DU PLESSIS, getiteld seigneur du Plessis, ensovoorts.
 2. Heliot du Plessis, Seigneur van Forges.
 3. Marguerite du Plessis, getroud met Jean de la Lande.
 4. Hélène du Plessis getroud met 1. Naudin Baderrant, en 2. Perrot de la Lande.

________________________________________

JEAN DU PLESSIS

JEAN DU PLESSIS, seun van Pierre II.

 • Hy was Escuyer en Seigneur van du Plessis, Breux, Roys, La Carrelilière, Faye en Thou Landgoedere.
 • Jean was bekend as ‘n brawe en moedige soldaat en is aangestel as Kaptein van die kasteel en die dorp Blanc, en van die kastele van Angle en La Roche-Belusson (onder Maarskalk Jean de Boucicault in 1416) om die aanvalle van die Engelse af te weer.
 • Hy was ook hoofbeampte van die Stalle vir Koning Charles VII en Koninklike Skinker vir Koning Charles VI. In die koninklike hof van die Middeleeue was die koning se skinker ’n hooggeplaaste, vertroude amptenaar. Die skinker het die koning se wyn geproe om te keer dat hy vergiftig word.
 • Koning Charles VI se agting vir Jean du Plessis se getrouheid is bewys nadat Jean by die dorp Ruffec duer Alfonse Rodigo gevange geneem is en ’n groot losprys vir hom gevra is. Jean het self die losprys betaal maar die koning het daarvan gehoor en beveel dat die geld aan hom terug betaal word.
 • Sy oom Sauvage het in sy testament vir Jean benoem as voog oor sy kinders.
 • Hy is op 14 April 1404 getroud met Catherine Frétart.

JEAN DU PLESSIS se kinders:

 1. François du Plessis sterf kort na 1430 sonder kinders.
 2. MANDÉ DU PLESSIS, Seigneur du Plessis, ensovoorts.
 3. Antoinette du Plessis trou in 1436 met Neugon de la Barde, écuyer, seigneur de la Croix. Sy oorleef haar man en word voog oor al die bates van haar broerskind Sauvage na ‘n ooreenkoms met Jean-Philippe de Senon, Sauvage se stiefpa.
 4. Claudine du Plessis trou in 1444 met Louison d’Harcourt, seigneur de Montlouis en sterf in 1454 sonder kinders.

Angle (Angles sur l’Anglin, een van die mooiste dorpies in Frankryk, geleë in die Vienne departement van Poitou-Charentes in die weste van Frankryk. Links van die ruïnes van die ou kasteel kan die Kerk van St. Martin gesien word.

Die kasteel was in die elfde eeu as vesting gebou deur die Biskoppe van Poitiers. Dit moes herbou word in die twaalfde en vyftiende eeu en was ‘n strategiese punt van verdediging by die kruispad van drie streke: Poitou, Berry en Touraine. Jean du Plessis was Kaptein by die kasteel.

Hierdie skets van ‘n 15de-eeuse Franse edelman en soldaat gee ‘n idee van Jean du Plessis as soldaat.

________________________________________

MANDÉ DU PLESSIS

MANDÉ DU PLESSIS, seun van Jean.

 • Écuyer en Seigneur van du Plessis, Breux, Roys, La Carrelilière, Faye en Thou landgoedere.
 • Mandé du Plessis was getroud met Marie de la Tousche, dogter van Guy de la Touche Ridder en Seigneur van La Tousche en die Aurigne Landgoedere en Aperte Frotier.
 • Na sy dood is Marie weer getroud met Jean Philippe, Seigneur van Senon, waarna Mandé se ouer suster, Antoinette du Plessis, ’n eis ingestel om die voogskap te verkry oor sy seun Sauvage asook die eiendomme wat aan hom behoort het. Sy het die voogskap later oorgedra aan Sauvage se stiefpa, Jean Philippe. Sy is ongeveer 1497 oorlede.
 • Mandé en sy vrou Marie is begrawe in die Kapel Plessis, Kerk van St. Martin in Angle.

MANDÉ DU PLESSIS se kind:

 1. SAUVAGE DU PLESSIS.

________________________________________

SAUVAGE DU PLESSIS

SAUVAGE DU PLESSIS, seun van Mandé. Hy is oorlede in die jaar 1512.

 • Écuyer en Seigneur van du Plessis, die Vaux, die Breux, Roys, la Milaudière, la Carreliliére en Thou landgoedere.
 • Hy was ongeveer 3 jaar oud met sy vader se afsterwe en tot op 21-jarige ouderdom onder voogdyskap en trusteesskap van sy moeder Marie de la Touche en haar tweede man Jean Philippe, Lord van Senon.
 • Hy betaal verpligte huldeblyke (hommage) namens sy du Plessis en Breux landgoedere aan die bisdom van Poitiers op onder andere 5 Mei 1474 en 2 Augustus 1480.
 • Op 2 Augustus 1480 betaal hy ‘n verpligte skatting aan Guilluame de Cluny, Biskop van Poitiers op sy du Plessis en Thou landgoedere.
 • Hy betoon ook erkentlikheid aan hom op 1 Februarie 1481.
 • In 1487 ontvang hy rente van 25 “livre” van George de Pocquieres, Seigneur en Lord van Belarbre du Chastelier en de la Renouse.
 • Hy was ook ‘n Luitenant by die Kasteel du Hâ in die stad van Bordeaux.
 • Sauvage trou per kontrak in Kasteel du Hâ met Françoise L’Eveque op 31 Januarie 1474. Sy is gebore in ongeveer 1465 en sterf in 1485. Voor haar huwelik het sy by Pierre Aubert (Squire) Adviseur en Major Como van die Koning, Kaptein van die Kasteel du Hâ en sy vrou Jeanne Babute, haar tante aan moederskant, gewoon.
 • Volgens dokumente gedateer 28 April 1495 het Sauvage as voog van sy kinders by sy eerste vrou, Françoise L’Evesque, al haar regte van opvolging van haar ouer oorgedra na haar broer Anthoine L’Evesque Lord van la Cassuire.
 • Na haar dood trou hy op 15 Desember 1485 met Jeanne de Rouyeres, dogter van Alain de Rouyeres, seigneur van Brignac en Beaudéduit, en sy vrou Catherine de Pompadour.
 • Sauvage het op 19 Mei 1502 ‘n kontrak met sy tweede vrou gesluit waarin hy die seigeunerie des Breux aan haar bemaak het om sodoende te verseker dat indien hulle saam ‘n seun gehad het , hy dit sou erf.

SAUVAGE DU PLESSIS en Françoise L’Evesque se kinders:

 1. FRANÇOIS DU PLESSIS I Seigneur du Plessis, ensovoorts.
 2. Hervé du Plessis, ridder, sterf ongetroud in 1495.
 3. Anthoine du Plessis Écuyer. Hy word saam met sy broer Francois genoem in ‘n volmag uitgevoer deur hulle vader Sauvage du Plessis op 23 Augustus 1498.
 4. Jacques du Plessis. Hy sterf sonder kinders.
 5. Marie du Plessis trou met Robert Chasteigher Écuyer. Sy sterf in ongeveer 1520 sonder kinders.
 6. Françoise du Plessis, die dame van de La Guionnière. Sy trou met Jacques de La Tour,écuyer, seigneur de La Place en sterf sonder kinders.

SAUVAGE DU PLESSIS en Jeanne de Rouyeres se kinders:

 1. Gilles du Plessis écuyer Seigneur van Breux. Moes vir sy erfenis, die landgoed Breux, veg teen sy broer Francois du Plessis & Robert Chateigner, die man van Marie du Plessis sy suster en in 1520 is die verdeling gedoen en het hy sy erfenis ontvang. Hy sterf kort daarna sonder kinders.
 2. Anthoinette du Plessis sterf sonder kinders.

Château du Hâ, deur Van der Hem – Bibliothèque nationale Bibliothèque Nationale de France, Parys.

Die Fort du Hâ, waar Sauvage du Plessis met Françoise L’Eveque getroud is, lê wes van Bordeaux, is die suid-weste van Frankryk. Dit is gebou in 1456 in ‘n vierhoek van 120m by 68m wyd. Dit is verdedig deur vyf torings (waarvan twee nog staan).

Die Saint Martin kerk in Coussay-les-Bois. Twee du Plessis “seigneurs” is in die kerk begrawe – Sauvage en en sy seun Francois I, asook Marc le Groing, ‘n aangetroude familielid.

________________________________________

FRANÇOIS DU PLESSIS I

FRANÇOIS DU PLESSIS I, seun van Sauvage, gebore in ongeveer 1480 en sterf kort voor 1545.

 • Écuyer en Seigneur van du Plessis, die Vaux, die Breux, la Milaudière, la Carreliliére en Thou landgoedere.
 • Hy trou met Madelene de Champropin, dogter van Philippe de Champropin, Seigneur d’Oncières.
 • Op 1 April 1512 doen hy per akte ‘n verklaring voor Claude de Hosson de Tonnerre, Biskop van Poitiers insake sy eiendomme du Plessis en Thou asook bydraes van Neuville en ander erfporsies.
 • Sy broer Gilles en suster Anthoinette het egter van van hom verskil oor die regte wat hulle gevoel het hulle toekom. Dit het ingeluit die landgoedere Breux, du Plessis, de la Milaudiere, La Carreliere en andere wat aan hul vader Sauvage du Plessis behoort het. Hulle het uiteindelik op 12 April 1519 tot ‘n ooreenkoms gekom op die advies van Jean de Champropin en in die volgende jaar was daar ’n verdeling tussen hulle bewerkstellig.

FRANÇOIS DU PLESSIS I en Madelene de Champropin se kinders:

 1. FRANÇOIS DU PLESSIS II Seigneur du Plessis, ensovoorts.
 2. Claude du Plessis, die Ab van Deuil naby Montmorency, sterf in ongeveer 1541.
 3. Thoinette du Plessis word saam met haar broers en susters genoem in die Mémoires van Joachim de Grailly, Seigneur van Sarteaux.
 4. Charlotte du Plessis doen deur middle van ’n akte in 1545 gesamentlik afstand van haar reg op opvolging.
 5. Susanne du Plessis sterf in ongeveer 1545.
 6. Renée du Plessis doen saam met haar suster Charlotte in 1545 gesamentlik afstand van haar reg op opvolging.
 7. Jeanne du Plessis word genoem in die akte van 1545 rakende die verdeling van hul erfporsie.

________________________________________

FRANÇOIS DU PLESSIS II

FRANÇOIS DU PLESSIS II, seun van François I.

 • Seigneur du Plessis, Breux, La Carelière en Thou landgoedere.
 • Hy trou op 22 Maart 1541 per kontrak met Françoise de Chargé (Chergé), dogter van Joachim de Chargé Seigneur de Buxueil en Marguerite de Boylesve. Françoise se tante, Bertrande de Chargé, en haar man René de Grailly, Squire, Lord van Dessurleaux (des Serteaux ) was ook teenwoordig.
 • In 1519 verkoop hy en sy vader sekere van hul eindomme aan Mathurin Bouchart, Seigneur de Néons.
 • Gedurende 1542 was daar in Poitou ‘n opstand oor belasting op soutproduksie en die koning vaar ‘n Arriére-ban (koninklike bevel vir militere diens) uit. François I se naam verskyn op die monsterol van Adelliede wat opgeroep is.
 • Hy en sy broer Claude verdeel in 1545 die eiendomme van hul oorlede ouers, sowel as die erfporsies van hul oom van moederskant, Jean de Champroprin, seigneur de Chambort en Chagny, en van Marie du Plessis, hulle tante van vaderskant.

Soos reeds genoem eindig die familieregister wat deur André Duchesne saamgestel is by François II du Plessis (kleinneef van die kardinaal) en sy vrou Françoise de Chargé sonder dat hulle nageslag se name genoem word.  Daar word wel genoem dat hul kinders ná hul dood in 1556 onder voogdyskap geplaas is van Joachim de Grailly, seigneur des Sarteaux, ‘n Katolieke familielid van Françoise. Die vervolging op Protestante het gewoonlik tot hul dood gelei waarna hul minderjarige kinders onder Rooms Katolieke sorg geplaas – gewoonlik by familie. Wat daarna met die kinders gebeur het is onbekend.

Joachim de Grailly was die seun van die kinders se tante aan moederskant, Bertrande de Chargé en haar man René de Grailly. Joachim se broer, (François of Pierre de Grailly) se een seun Paul het twee skoondogters gehad het, nl:  Françoise du Plessis (getroud met Charles) en Louise Prieur de la Grange. Die name dui op ‘n moontlike familieverbintenis, maar dit is slegs spekulasie. Joachim de Grailly word in 1670 genoem met die titel Seigneur du Plessis van Poitou, naby die huidige dorp van Neons-sur-Creuse.

‘n Uittreksel uit “Histoire généalogique de la maison royale de Dreux, de Bar-le-Duc, de Luxenbourg et de Limbourg, du Plessis de Richelieu, de Broyes et de Chasteauvillain” deur André Duchesne. Hierin word genoem word dat die minderjarige kinders van François du Plessis ll en sy vrou Françoise de Chargé onder Joachim de Grailly se sorg geplaas is.

Daar kan ook net gespekuleer word of een van hierdie kinders wel stamvader Jean Prieur du Plessis se grootvader was. Volgens Dr. Nico Coetzee, skrywer van “Die Du Plessis Familieboek” beweer Amalia du Plessis in haar geslagsregister die volgende (soos reeds genoem verskaf sy ongelukkig nie bronne om die bewerings te staaf nie):

 “Jean Prieur’s life story can be said to begin here.  In this book is a complete genealogy dating 11th century, 1st du Plessis hostorically recorder Gui-Yom du Plessis. Joachim de Grailly (± 1560) in his book “Memoirs des Parteaux” tells about Francois and his wife Francoise de Charge du Plessis who took refuge at his house.  Two sons are recorded to have survive, who the other children were and what became of them is unknown. Francois died 1560, how, when, and where is not known, who under these circumstances could keep records? Somehow these two sons i.  Jean aged 7 (Jean Prieur’s grandfather) ii.  Guillaume aged 1 year escaped to Leiden, Holland.” 

Francois du Plessis (1516-1560) married Francoise de Chargé on 22 June 1541.  

Guillaume never returned to france. He was the ancestor of the Hollander – du Plessis, who eventually came to Africa, not as a Huguenot, but in Van Riebeeck’s time as farmer-burgher.  That is why he is ignored in the employ of the Co.  His history is to be founded in Holland.  The Daljosaphat du Plessis are his descendants. Jean lived to be 92 years, born 1548, died 1640.  Wife Judith Anne, sister of Sieur Plessis Marly of Buhy.  Charles Prieur born 1600 was father of Jean Prieu.  Jean on the other hand returned to Poitiers and eventually married the sister of the militant Philippe du Plessis de Mornay, descended from the Richelieu de Plessis (1490) when first the Cardinal’s ancestors became du Plessis de Richelieu.  Jean married Judith Anne du Plessis de Mornay, born at Buhy Vetin county in 15?. From them the Huguenot Jean Prieur was descended.  They where hirs (grt) grandparents.  That is why I say his life history begins when the de Grailly’s gave Francois and Francoise (1560) refuge!”

Volgens Amalia du Plessis was François II du Plessis en Françoise de Chargé se een seun dié Jean du Plessis wat as kind na Leiden, Holland gevlug het, later weer teruggekeer het na Frankryk waar hy getrou het met Judith Anne, suster van Sieur Plessis Marly van Buhy. Registers noem egter ‘n suster Anne (nie Judith Anne) wat gesterf het sonder kinders.

PHILIPPE DE MORNAY, SEIGNEUR DE PLESSIS MARLY

Philippe de Mornay, Seigneur du Plessis Marly, ook bekend as Duplessis-mornay of Mornay du Plessis, is gebore op 5 November 1549 in Buhy, Val-d’Oise. Hy was ‘n Franse Protestantse skrywer, ‘n militêre kaptein, ‘n diplomaat en en raadslid van die koning van Navarre. Phillippe het sy hele lewe toegewy om die Protestantse saak te bevorder en het bekend gestaan as die Hugenote Pous.
In 1588 is hy aangestel as goewerneur van Saumur waar hy in 1599 die Akademie van Protestantse Teologie stig. Hy sterf op 11 November 1623 in sy kasteel by in die dorpie Forêt-sur-Sèvre in die Deux-Sèvres department van Poitou-Charentes.

Philippe de Mornay, seigneur du Plessis Marly se kasteel te Forêt-sur-Sèvre.

_______________________________________

 SUID-AFRIKAANSE STAMVADER JEAN PRIEUR DU PLESSIS

_______________________________________

Ten tye van JEAN PRIEUR DU PLESSIS en sy vrou Madeleine se aankoms in Nederland was die land reeds oorval deur Protestanste vlugtelinge uit Europa, veral Frankryk. Aangesien die VOC die Kaapse handelspos wou versterk is ‘n uitnodiging aan die Huguenote gerig om na Suid-Afrika te emigreer. Hulle sou sekere voordele ontvang maar moes ‘n eed van getrouheid aflê en vir ten minste vyf jaar aan die Kaap bly.  Op 8 Januarie 1688 lê hulle die eed van getrouheid in Middelburg, Holland af en gaan op 29 Januarie 1688 aanboord die Oosterland. Na ‘n reis van drie maande arriveer hulle op 26 April 1688 in die Kaap.

Die Hugenote se taal en unieke Franse identiteit het gedurende die 18de eeu verdwyn deur die VOC se streng beleid van verhollandsing in die Kaap asook ondertrouery met veral Hollandse families. Jean het Jan geword, Pierre (Prieur) het Pieter geword, ens.

Jean Prieur du Plessis en Madeleine Menanteau word op 22 Desember 1692 aangeteken as lidmate in die eerste kerkregister van die NG Kerk, Kaapstad:

“Den 22 10bris sijn tot het gebruijk van des H: Heiligh Avondmael overgekomen, Willem Cruse ende Elijsabeth van Brakel, beide van de Caep, met voorgaende belijdenisse.
ende Stijntie Stoffels van Amsterdam, met Jan du Plessis, ende Magdalena Manantot, sijn huijsvrou van Drakenstein, alle drie met attestatie”

Jean Prieur du Plessis is gebore in 1638 in Poitiers, Poitou, Frankryk en sterf op 7 Desember 1708 in Stellenbosch. Die gesamentlike testament van Jean en sy tweede vrou Marie Buisset noem dat hy ‘n Chirúgijn en Land-bouwer aan Stellenbosch” was en “gebooren te Poitié de hooftstad van Poitioú gelegen in Vranckrijk”. Hy praktiseer as mediese dokter in Drakenstein en Stellenbosch.

Op 12 uur die middag van 26 November 1708 word die onderstaande testament opgestel deur Jan Mahieu sekretaris van Stellenbosch en Drakenstein:

‘n Transkripsie uit die testament:

“Sr. JEAN dú PLESSI gebooren te Poitié de hooftstad van Poitioú gelegen in Vranckrijk oud na zijn beste geweten omtrent Seventigh jaren en de eerbare Júffr. Maria Búiset gebooren te Sedan gelegen op de frontiere van Vranckrijk oúd dertigh jaren, beijde egte lúijden zijnde de voorgen”

Jean was siek en bedlêend toe die testament nege dae voor sy dood opgestel is. In die testament word Jean se ouderdom aangegee as 70 jaar en sy naam as “Jean du Plessi” met die aanspreekvorm Sr. (Seigneur).  Jean teken sy naam in die Hollandse vorm as “Jan du Plessis Chirugien”.

                            ‘n Verswakte Jean teken sy testament.                          

         ‘n Vroeëre voorbeeld van sy handtekening.

‘n Uittreksels uit een van die vroegste kasboeke van die Gemeente Stellenbosch met ‘n aantekening  dat begrafnisgelde vir Jean du Plessis aan die koster betaal is:

1708 – 15 Decembre Jean du Plessi  f6 

‘n Transkripsie uit Die Burger van 21 Augustus 2004:

“Wanneer die geneeskunde wat deur die Hugenote- chirurgijns aan die Kaap bedryf is van nader beskou word, is dit duidelik dat hulle bitter min chirurgie beoefen het en feitlik heeltyds met algemene kwale besig gehou is — soos dit met die meeste plattelandse praktisyns tot vandag toe nog die geval is. Hulle moes egter almal boer ten einde ‘n bestaan te kon maak. . Jean Prieur du Plessis: As stamvader van die familie Du Plessis in Suid Afrika is Jean Prieur waarskynlik die bekendste van die Franse chirurgyns.”

 Instrumente van ‘n 18de-eeuse “Chirúgijn”

Vier-en-vyftig Huguenote se handtekeninge op verskeie dokumente aan die Caep de Goede Hoop soos gepubliseer in “French Refugees at the Cape” deur Graham Botha. Jean Prieur se handtekening is in die tweede reël en tweede van links.

 

‘n Uittreksel uit “French Huguenots in the Cape” deur Colin Graham Botha. In ‘n brief van  “De Kamer Delft”, gedateer 19 Desember 1687 word lys van Franse vlugtelinge aanboord die “Oosterlant” aangeteken. Hier word genoem dat “Jan Prieur du Plessy van Poitieers…heeft op St. Christoffel gewoont.”

‘n Replika van die “Oosterland”.

 

n Uittreksel uit French Huguenots in the Cape deur Colin Graham Botha.

Die Oosterland se reisbeskrywing soos op die webblad http://www.vocsite.nl/  – Kaptein Karel de Marville.

Jean Prieur het gesukkel om as dokter en boer ‘n bestaan aan die Kaap te maak.  Na die verpligte vyf jaar om was, vertrek hy in 1693 aanboord die skip Sirjansland terug na Nederlanden land op 4 Oktober 1693 in Veere, Zeeland . Hy was vergesel deur sy vrou Madelein hul twee seuntjies, Charl Prieurs en Jean-Louis. Weens ‘n gebrek aan aan fondse, was die gesin is nie verplig om vir hul pasaat onmiddellik vir hul passaat te betaal nie. Die rede van sy terugkeer na Europa is gedokumenteer as ‘n onvermoë om ‘n bestaan aan die Kaap te maak, maar daar is ook ‘n storie dat hy teruggekeer het om ‘n erfenis op te eis.

Aangehaal deur deur J.L.M. Franken is sy artikel “Jean Prieur du Plessis” in Die Huisgenoot van 26 Julie 1929:

“En dewijl Jan du Plessis vrijman chirurgijn sig hier bij sijn konst also wijnig als bij den landbouw weet te generen, en dat hij meend beter in ’t vaderland an de kost te sullen geraken, so hebben wij hem ’t sijnen anstendigen verzoeke vergund na ’t vader- land met sijn vrouw en twee kinderen te mogen overgaan, zijnde onvermogend om kost en vragt geld te betalen, ’t welk wij an U Ed. ho. Agtb gedefereerd laten.”

Dit is onbekend wat met die gesin gebeur het nadat hulle die Verenigde Provinsies bereik het.  Volgens hul dogter Judith is sy in 1694 in Ierland gebore – dus moes sy vrou in die Verenigde Provinsies of in Ierland gesterf het.  In ‘n verklaring wat Jean Prieur voor die Weesmeester voor sy huwelik met Marie Buisset in 1700 moes aflê, noem hy dat hy en Madelein drie kinders gehad het en dat Madelein aan die Caap de Goede Hoop oorlede is:

 “Jean Prieur du Plessis, chirurgyn, heeft drie kinderen geprocreert by Madelaine Menanteau, overleeden aan de Caep de goede hoop, dogh geen middelen, soo hy verclaerde, sulx hy aan deselve niets voor moeders erf konde bewysen, twelcq Francois Darnier en Francois Amat, de goede bekenden, getuygen waerheyt te syn. Den 14 August 1700 door orde van Weesmeesteren.”

Die Sirjansland se reisbeskrywing – Kaptein Jan Gerritz.

‘n Spiegelretour skip soortgelyk aan die “Sirjansland”.

Die hawe van Veere is geleë op die Walchereneiland  in die Nederlandse provinsie Zeeland, noordoos van Middelburg en ongeveer 68km wes van Bergen op Zoom. Tydens Jean Prieur en sy gesin se aankoms in Veere was ‘n familie du Plessis lidmate van die Waalse gemeente in Bergen op Zoom. Michel du Plessis en Susanne Caron het twee seuntjies met die naam Jean gedoop.  Een in 1698 en die ander in 1703.

Sy tweede huwelik was met MARIE BUISSET (ook genoem Maria Buisset, Beset of Biset) dogter van Christophe Buisset en Anne Guiri in die Nieuwe Kerk in Amsterdam op 29 August 1700.  Sy is afkomstig van Sedan, ‘n dorp in die Ardennes department in Noord-Frankryk, en was gedoop op 5 Februarie 1679. Sy sterf in 1751 – die inventaris van haar boedel is gedateerd 24 Mei 1751. Marie is die stammoeder van die Willem Gehardus du Plessis stamlyn.  Na Jean se dood trou sy in 1711 met Dietrich Schnitt.

Marie Buissetse doopinskrywing.  

In die testament word haar naam aangegee as “Maria Buiset” (sy teken as “Maria Buisett”), haar geboorteplek as Sedan en haar ouderdom as 30 jaar oud. Sy was dus in ongeveer 1678 gebore – “de eerbare Júffr. Maria Búiset gebooren te Sedan gelegen op de frontiere van Vranckrijk oúd dertigh jaren,

Jean Prieur du Plessis en Marie Buisset se huweliksaankondiging op 14 Augustus 1700 in die registers van die Nieuwe Kerk (Waals Hervormde Kerk) in Amsterdam.

Hierin word weereens genoem dan Jean ‘n chirurgijn is, van Poitiers afkomstig is en Marie van Sedan. Dit ook aangeteken dat hy die wewenaar is van Madelaine Menanteau, en woon in Lauriersstraat. Marie Buisset se ouderdom is hier 2 jaar ouer as in die testament (24 jaar).  Sy kom van Sedan en woon in Eerste Leidsedwarsstraat.  Beide haar ouers was toe reeds oorlede en sy word bygestaan deur haar tante Marie Biset. Sy teken haar naam as “Marie Buisett” – nie “Maria Buisett” soos in die testament nie.

Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam.

‘n Ou skildery van die Waalse Kerk – Amsterdam Museum

Andries Barend Frederik du Plessis (André) en sy dogter Cindy Bam (du Plessis), nasate van Willem Gerhardus du Plessis, voor die Waalse Kerk in Amsterdam.

Marie was ‘n gekwalifiseerde vroedvrou in Holland en het haar beroep aan die Kaap voortgesit.

‘n Uittreksel uit Die Burger van 21 Augustus 2004:

“Haar praktyk het egter meer as net verloskunde behels, want sy het ook forensiese ondersoeke uitgevoer. Op 3 Maart 1721 het sy op Stellenbosch ‘n verslag aan die geregshof as bewysstuk voorgelê. Hierdie verslag, ongetwyfeld die eerste van ‘n nadoodse ondersoek wat deur ‘n vrou in Suid Afrika uitgevoer is, en die enigste deur ‘n vroedvrou, is deur die hof aanvaar.”

Tipiese instrumente van ‘n 18de-eeusevroedvrou.

Volgens A. M. Hugo en J. Van der Bijl boek in hul boek, “Die kerk van Stellenbosch 1686-1963”, het Marie Buisset in die Voorlesershuis in Ryneveldstraat, Stellenbosch gewoon.

 

Die huis te Ryneveldstraat 3, Stellenbosch.  Dit is tans ‘n Nasionale Monument.

Andries Barend Frederik du Plessis (André) en sy dogter Karen du Plessis, nasate van Willem Gerhardus du Plessis, voor die huis op 21 April 2016.

DIE BRIEF

Verskeie publikasies verwys na ‘n brief wat in die Kaap aangekom het in die dae van Goewerneur Jansens (1803-1896). Die brief was glo afkomstig van Napoleon I met ‘n aanbod aan die oudste lid van die du Plessis familie in Suid-Afrika. In Frankryk was familie-landgoedere en ‘n hertogdom waarvoor ‘n erfgenaam gesoek is. ‘n Tak van die familie het in daardie tyd in die distrik van Stellenbosch gewoon en die oudste du Plessis (waarskynlik ‘n afstammeling van Charl Prieur) was ‘n boer op ‘n buiteplaas in die distrik. Die Gouwerneur het gereël  dat die Landdros, Meneer van der Riet, persoonlik die nuus aan die bejaarde du Plessis sou oorddra.  Die ou man het die aanbod egter van die hand gewys.

John Noble skryf in sy boek: Fransche Hoek: The Story of our Pilgrim Fathers, 1860 die volgende:

“Some time after this the lady of the landdrost was anxious to learn if any relics were in possession of the family, and on paying a visit to the farm, was gratified with the sight of a pair of gold sleeve buttons, which bore the crest of du Plessis; these were, a few years ago, I believe, sent to a silversmith in Cape Town, to be converted into fingerrings.”

Watter landgoedere en hertogdom na verwys word is nie seker nie. Die enigste hertogdom verbind aan die du Plessis was dié van Richelieu wat tot in 1822 in die hande was van Kardinaal Richelieu se suster-kinders, die de Vignerot du Plessis. Armand Emmanuel Sophie Septimanie de Vignerot du Plessis was die 5de Hertog van Richelieu. As ‘n koning-gesinde het hy tydens die Franse Revolusionêre Oorloë en Napoleontiese oorloë Frankryk verlaat en as generaal-majoor in die Russiese Keiserlike weermag gedien. As gevolg hiervan is sy naam op ‘n lys van verbode emigrante geplaas wat nie wettiglik na Frankryk kon terug keer nie. Hy het eers ná Napoleon se verbanning na Elba en die herstel van die koningshuis weer teruggekeer. Na sy dood in 1822 is die hertogdom van Richelieu na sy suster se afstammelinge tot in 1952. Dit is dus moontlik dat die brief na die hertogdom van Richelieu verwys het en dat die aanbod gemaak is gedurende die tyd wat de Vignerot du Plessis ‘n verbode emigrant in Frankryk was.

Jean Prieur word in sy testament deur Jan Mahieu, sekretaris van die  VOC aan die Kaap, verwys as “Sr. Jean dú Plessis” Die afkorting “Sr.” staan vir “Sieur” (Heer), die aanspreekvorm vir ‘n adelike.

Die volgende publikasies maak ook van die brief melding:

“A Fragment of Church History at the Cape of Good Hope”, deur Alexander Johnstone Jardine gepubliseer in die Kaap in 1827:

“The Huguenots Their Settlements etc… ”, deur Samuel Smiles:

“De Gids Jaargang 43”, P.N. van Kampen & zoon, Amsterdam 1879:

“Proceedings of the Huguenot Society of London”, Volume 5, No. 1-4, 1894-1896, gedruk deur Charles T. King, High Street, Lymington, 1898.

“An historical and statistical account of New South Wales: both as a penal settlement and as a British colony, Volume 2 (1837)”, deur John Dunmorelang:

“Aux chutes du Zambèze du Cap au Katanga”, deur Jules Leclercq, 1848-1928:

“M. Péringuey rapporte que Napoléon  ayant appris qu’il existait au Cap un du Plessis, descendant d’une illustre famille de réfugiés calvinistes, lui fit proposer de lui rendre le titre de comte et de duc qu’avaient jadis porté ses ancêtres, et de le remettre en possession de domaines équivalant à ceux qui avaient appartenu à sa famille, s’il lui convenait de venir habiter la France. Mais le vieux colon, bien que très touché de l’offre, répondit qu’il était trop âgé pour devenir grand seigneur en France, et qu’il préférait rester modeste et simple paysan au Cap.”

_________________________________________

EERSTE GESLAG IN SUID-AFRIKA

_________________________________________

Uit sy eerste huwelik is 3 kinders gebore, en 4 uit sy tweede huwelik:

JEAN PRIEUR en Madelein Menanteau se kinders: (Charl Prieur, Jean Louis en Judith)

 1. Charl Prieur du Plessis was gebore in 1688 en gedoop op 18 April 1688 aanboord die “Oosterland”. Hy trou op 12 Junie 1712 met Cecilia Marcevene en sterf op 18 September 1737 in Stellenbosch.
 1. Jean Louis du Plessis was gebore 13 Februarie 1691 en gedoop op 25 Februarie 1691 in Stellenbosch. Hy trou op 5 Mei 1714 met Madeleine Rousseau en sterf op March 14, 1768 in Breede River.
 1. Judith du Plessis was gebore in 1694 in Ierland (volgens haar testament). Sy trou op 29 Maart 1711 met Ary van Eeden en na sy dood op 14 Januarie 1714 met Jan Oberholster. Haar derde huwelik was in 1724 met Claas Donselaar.

_________________________________________

JEAN PRIEUR en MARIE BUISSET se kinders: (Marie, Anne, Pieter en Elizabeth)

 1. Marie du Plessis (Maria) is gebore in 1702 en trou op 7 November 1718 met Jan van Ellewee. Haar tweede huwelik is op 31 Augustus 1749 met Johan Georg Zorn van Hesse-Nassau. Maria is die stammoeder van die Ellewees in Suid-Afrika.
 1. Anne du Plessis is gebore in 1704 en trou op 16 Augustus 1733 met Johannes Frederik Bierman. Haar tweede huwelik is op 17 September 1747 met Johan Martin Vogel van Schnabelwald. Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Anna dogter van Jean du Plessis, en Maria Buisset, getuygen Christoffel Buisset, en Maria Buisset, (hierby was nog jaar nog dag) [DR: between 17 May 1704 and 22 June 1704]. 
 1. PIETER du Plessis is gebore in Stellenbosch in Junie 1708 en sterf in 1747.

_________________________________________

PIETER DU PLESSIS is gebore in 1708, gedoop op 7 Junie 1708 in Stellenbosch en sterf in 1747 in Stellenbosch.  Sy naam “Pieter” is vermoedelik ‘n “verhollandsing” van Prieur of Pierre. Hy trou op 21 Oktober 1731 in die NG Kerk, Kaapstad met GEERTRUY VAN DEVENTER, dogter van Jan van Deventer en Magdalena Brits.  Geertruy is gedoop op 30 Junie 1714 en sterf in 1752. Na Pieter se dood trou Geertruy met Jan le Roux, burger van Drakenstein. Hulle het drie kinders gehad.

Huwelik Pieter en Geertruij:

A:o 1731, Pieter du Plessies van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman, met Geertruij Jansz van Deventer, van Cabo voorn: jonge dogter.
Date: 21 Oct 1731
Event place: Cape Town, Dutch reformed Church
Groom: Pieter du Plessis
Bride: Geertruij Jansz van Deventer

‘n Gedeelte uit Pieter se nadoodse inventaris:

Bekenne wij onder getekende het vee getelt te hebben van de weduwe Pieter Plesi de oude beesten sijn der vier en twintig, en schapen hondert, de kinders vee besonders getelt agtien schapen, ses kinder beesten, nog vijf beesten van Jan Bierman. Den 26 April 1742

PIETER DU PLESSIS en GEERTRUY VAN DEVENTER se kinders: (Jan, Christoffel, Lourens, Maria, Anna Magdalena, Susanna en Wynand)

 1. JAN du Plessis is gedoop op 7 September 1732 in die NG Kerk, Stellenbosch.
 1. Christoffel du Plessis is gedoop op 4 Julie 1734 die NG Kerk, Stellenbosch.
 1. Lourens du Plessis is gedoop op 21 Januarie 1736 die NG Kerk, Stellenbosch.
 1. Maria du Plessis is gedoop op 9 Maart 1738 die NG Kerk, Stellenbosch.
 1. Anna Magdalena gedoop is gebore op 21 Mei 1741 die NG Kerk, Stellenbosch.
 1. Susanna du PIessis is gedoop op 30 Januarie 1746 die NG Kerk, Stellenbosch .
 1. Wynand du Plessis is waarskynlik net ná Pieter se dood in 1747 gebore..

________________________________________

JAN DU PLESSIS is gedoop op 7 September 1732 in die NG Kerk, Stellenbosch en sterf in 1796. Hy trou op 3 Desember 1758 met Johanna Bekker, gedoop op 18 Maart 1742. Na haar dood trou hy op 27 Oktober 1771 met CATHARINA BOTHA, gedoop op 22 November 1750.

Doopgetuies by Jan se doop was Carel du Plessi (sy oom Charl Prieur) en Marie Buisset (sy ouma).

Jan was een van die veeboere wat uit die Kaap weggetrek het op soek na goeie weivelde. Teen 1796 was Jan en sy gesin gevestig langs die Boesmansrivier in die gebied “Achter Zuurberg”. Volgens Harry Booyens, skrywer van “AmaBhulu” was Jan du Plessis gevestig agter die Zuurberg op die Nuwejaarrivier, ‘n sytak van die Boesmansrivier, wes van Grahamstad en naby die dorpie Alicedale. Die “Zuurveld”, later ook bekend as Albany en tans ‘n gebied in die Oos-Kaap, was naby die grens tussen die Kaapkolonie en die tradisionele Xhosa lande in die ooste.

In die “Opneem Rolle van Graaffe Rynet” van 1796 word Jan du Plessis en sy vrou, Catharina Botha aangeteken met 5 seuns en 1 dogter,  1 slaaf en 2 slavinne,  96 beeste en 300 skape. Jan sterf vemoedelik in 1796 en word nie in die opgawe van 1797 genoem nie.  Van sy kinders is wel aangeteken.

Op 16 Junie 1796 strand ‘n Amerikaanse skip “Hercules” naby die Infantarivier in die Oos-Kaap.  Die skip se bevelvoereder, Kaptein Benjamin Stout vertel van sy wedervaringe in sy boek “Narrative of the loss of the ship Hercules, commanded by Captain Benjamin Stout, on the coast of Caffraria, the 16th of June, 1796”:

We travelled without a single halt for about three hours, when one of the guides, who was advanced, roared out, in a transport of joy, ” I see a Hottentot,  attending a  flock of sheep… At length — extatic reflection! —-we came within sight of a Christian farm…and we entered the house of Jan Du Pliesies.

Fortunately this was a settler of the best order about sixty years old… humane, generous and possessing a heart that appeared to be the constant mansion of a virtuous sympathy. His cottage was formed of clay, thatched with a kind of reed, and furnished with a few stools, a table, and some kitchen utensils. His family consisted of five or six sons, their wives and children, together with a daughter, making together about twenty people.

His stock, however, was considerable not less than twelve thousand sheep, and one thousand oxen…

As no time, he said, should be left in preparing for the relief of my unfortunate people, he immediately directed two of his sons, to harness eight oxen to a waggon. His orders were obeyed with a cheerfulness that evinced a hereditary goodness, and that it had descended, unimpaired from the sire to his children. They were directed to travel all night; and our guides described the spot where we left them, so minutely, as to avoid all possibility of a mistake. The waggon was soon out of sight; and we all sat down to partake of a sheep, which our liberal host had ordered to be killed for our entertainment…

His sequestered mansion was nearly surrounded by trees, on which were hung to dry, the skins of lions, tygers, panthers, and other destructive animals, killed in the vicinity of his own habitation. I observed also the carcases of two enormous creatures, lying; near the door, which had the appearance of being recently destroyed. He told me they were two rhinoceroses that his sons had killed but the day before on their own land….

Before we took leave of this excellent man, I begged of him to give me a recommendatory letter which I might shew to the farmers as we proceed, and which, I entertained no doubt, would secure to us a favourable reception.  He immediately acquiesced, and gave me the following epistle in his own language.

Jan du Plessis se brief.

“A Rhinoceros Hunt” uit WJ Burchell se “Travels in the Interior of Southern Africa”.

JAN DU PLESSIS en CATHARINA BOTHA se kinders: (Marthinus Johannes, Petronella, Geertruy, Frederik, Barend Christoffel, Maria Johanna, Willem Jacobus, Catharina Maria, Jan en Ignatius Michiel)

 1. Petronella du Plessis is gedoop op 9 April 1773. Sy trou op 3 Februarie 1788 met Ignatius Michiel van Rooyen, gebore in ongeveer 1760.
 1. Geertruy du Plessis is gedoop op 29 Oktober 1775. Sy trou op 29 Mei 1791 met Jan Labuscagne, gedoop op 12 April 1767.
 1. Frederik du Plessis is gedoop op 15 Maart 1778.
 1. Barend Christoffel du Plessis is gedoop op 6 Januarie 1782. Hy trou op 14 Desember 1800 met Anna Elizabeth Steenkamp, dogter van Jan Harmse Steenkamp. Sy is gedoop op 13 Februarie 1785.
 1. Maria Johanna du Plessis is gedoop op 28 Maart 1784.
 1. Willem Jacobus du Plessis is gedoop op 8 Oktober 1786.
 1. Catharina Maria du Plessis is gedoop op 3 Februarie 1788. Sy trou met Christiaan Hattingh, gedoop op 20 Oktober 1776.
 1. Jan du Plessis is gedoop op 25 Februarie 1790. Jan trou met Anna Elizabeth Roets, gedoop op 4 November 1792.
 1. MARTHINUS JOHANNES du Plessis is gedoop op 14 Oktober 1792 die NG Kerk, Stellenbosch en sterf op 6 Oktober 1869 in Burgersdorp .
 1. Ignatius Michiel du Plessis is gedoop op 10 Augustus 1794.

JAN en Johanna Bekker se kinders: (Pieter, Marthinus, Jan Hendrik, Lourens Matthys, Johanna Helena en Stephanus Johannes)

 1. Pieter du Plessis is gedoop op 13 April 1760. Hy trou op 30 Januarie 1780 met Anna Cornelia Venter, gedoop op 22 April 1764. Na haar dood trou hy op 24 Augustus 1794 met Anna Maria de Klerk, gedoop op 7 Februarie 1779. Sy derde huwelik was op 14 Februarie 1796 met Helena du Plooy, gedoop op 15 Januarie 1775.
 1. Marthinus du Plessis is gedoop op 17 April 1763.
 1. Jan Hendrik du Plessis is gedoop op 25 Desember 1766.
 1. Lourens Matthys du Plessis is gebore ongeveer 1768. Hy trou op 29 Mei 1791 met Gesina Labuschagne, gedoop op 2 April 1775.
 1. Johanna Helena du Plessis is gedoop op 21 Mei 1769. Sy trou op 3 Februarie 1788 met Jan Harmse Steenkamp, gedoop op 9 Augustus 1761.
 1. Stephanus Johannes du Plessis.

________________________________________

MARTHINUS JOHANNES du Plessis is gedoop op 14 Oktober 1792 in die NG Kerk, Stellenbosch. Hy was een van die boere wat ooswaarts begin trek het en trou op 5 September 1830 in Cradock met MAGDALENA CATHARINA ENGELBRECHT, gebore in Februarie 1813 in Graaff-Reinet. Na haar dood trou hy op 11 Mei 1811 in die NG Kerk, Graaff-Reinet met Wilhelmina Cecilia du Plessis. Hy sterf op 6 Oktober 1869 in Burgersdorp.

MARTHINUS JOHANNES du Plessis is gedoop op 14 Oktober 1792 in die die NG Kerk, Stellenbosch en sterf op 6 Oktober 1869 in Burgersdorp. Hy was een van die boere wat ooswaarts begin trek het en trou op 11 Mei 1811 in Graaff-Reinet met Wilhelmina Cecilia du Plessis dogter van Andries du Plessis en Anna Maria Roos. Na haar dood trou hy op 5 September 1830 in Cradock met MAGDALENA CATHARINA ENGELBRECHT, dogter van Willem Gerhardus Engelbrecht en Jacobs Elizabeth Meintjies.  Sy is gebore op 4 Oktober 1813 in Graaff-Reinet.

Getuies by sy doop: Jan Labescantje (Labuscagne) Jan Zoon, Geertruÿ du Plessie (sy ouma), Frederik du Plessie (sy oom) en Johanna van Rooÿze.

MARTHINUS JOHANNES en MAGDALENA CATHARINA ENGELBRECHT se kinders: (Willem Gerhardus, Johannes Petrus , Petrus Ignatius , Jacoba Elizabeth en Magdalena Catharina)

 1. WILLEM GERHARDUS du Plessis is gebore op 2 Januarie 1832 en sterf in 1907.
 1. Johannes Petrus du Plessis is gebore op 9 September 1833 en gedoop op 26 Desember1833 in die NG Kerk, Cradock.
 1. Petrus Ignatius du Plessis is gebore op 25 April 1836 en gedoop op 4 Julie 1836 in die NG Kerk, Cradock.
 1. Jacoba Elizabeth du Plessis is gebore op 18 Augustus 1838 en gedoop op 23 Desember 1838 in die NG Kerk, Cradock.
 1. Magdalena Catharina du Plessis is gebore op 26 Oktober 1841 en gedoop op 26 Desember 1841 in die NG Kerk, Cradock.

MARTHINUS JOHANNES en Wilhelmina Cecilia du Plessis se kinders: (Anna Maria, Jan, Andries Johannes, Catharina, Marthinus Johannes, Barend Christoffel Paul Jacobus, Wilhelmina Cecilia en Hester Johanna Maria)

 1. Anna Maria du Plessis is gebore op 3 Augustus 1813 en gedoop op 27 Februarie 1814 in die NG Kerk, Graaff-Reinet. Sy trou met Pieter Johannes Venter op 8 Junie 1828 in die NG Kerk, Cradock.
 1. Jan du Plessis is gebore op 9 Julie 1815 en gedoop op 4 Augustus 1816 in die NG Kerk, Graaff-Reinet. Hy trou met op 4 April 1831 in die NG Kerk, Cradock met Jacoba Elizabeth Engelbrecht en na haar dood trou hy op 31 Julie 1836 in die NG Kerk, Cradock met Anna Catharina Schoeman. Sy derde huwelik is op 23 Desember 1838 met Anna Sophia Pretorius, ook in die NG Kerk, Cradock.
 1. Andries Johannes du Plessis is gebore in die NG Kerk, Cradock op 29 Oktober 1817 en gedoop in die NG Kerk, Cradock op 28 Desember 1817. Hy trou in die NG Kerk, Cradock op 26 Desember 1836 met Anna Maria Magaretha du Plessis.
 1. Catharina du Plessis is gebore op 13 Julie 1820 en gedoop op 3 September 1820 NG Kerk, Cradock . Sy trou op 1 November 1835 NG Kerk, Cradock met Pieter Jacobus du Plessis.
 1. Marthinus Johannes du Plessis is gebore op 27 Oktober 1822 en gedoop op 16 Februarie 1823 in NG Kerk, Cradock. Hy trou op 3 November 1850 in NG Kerk, Cradock met Elsie Susanna Hattingh.
 1. Barend Christoffel Paul Jacobus du Plessis is gebore op 10 Julie 1825 en gedoop op 3 Oktober 1825 in NG Kerk, Cradock . Hy trou op 30 Januarie 1842 in die NG Kerk, Cradock met Martha Maria Philippina Kruger.
 1. Wilhelmina Cecilia du Plessis is gebore op 27 Augustus 1827 en gedoop op 9 November 1827 in die NG Kerk, Cradock. Sy trou op 12 November 1843 in die NG Kerk, Cradock met Jan Harm Labuschagne.
 1. Hester Johanna Maria du Plessis is gebore op 7 November 1829 en gedoop op 26 Desember 1829 die NG Kerk, Cradock. Sy trou op 4 Augustus 1844 die NG Kerk, Cradock met Johannes du Plessis.

________________________________________

WILLEM GERHARDUS du Plessis is gebore in Cradock op 2 Januarie 1832, gedoop in Cradock op 2 April 1832 en sterf in 1907 in die Vrystaat. Hy trou in Burgersdorp op 22 Februarie 1851 met LEVINA CATHARINA WILHELMINA GREYLING, dogter van Arnoldus Jacobus Greyling (Koos) en Janette Catharina Kruger.  Sy is gebore in ongeveer 1834 (Cradock?) en sterf in 1897.

In die begin van die agtienhonderds het van die families van die Oos-Kaap oor die Grootrivier na die Vrystaat begin trek. Van die Trekboere, onder andere die Du Plessis familie, het hulle in 1842 in die Phillipolis distrik gevestig.

WILLEM GERHARDUS en LEVINA CATHARINA WILHELMINA GREYLING se kinders: (Marthinus Johannes, Jeanetta Catharina, Arnoldus Jacobus, Johannes, Willem Gerhardus, Johannes Filippus, Levina Catharina, Helena, Petrus Johannes, Johanna Elizabeth, Hendrik Abraham en Jakobus Christoffel)

 1. Marthinus Johannes du Plessis is gebore op 2 Oktober 1852 en gedoop op 2 Januarie 1853 in die NG Kerk, Burgersdorp .
 1. Jeanetta Catharina du Plessis is gebore op 17 Augustus 1854 en gedoop op 2 September 1854 in die NG Kerk, Burgersdorp . Sy trou in Reddersburg met J. Roodt.
 1. Arnoldus Jacobus du Plessis is gebore op 12 April 1856 en gedoop op 3 Augustus 1856 in die NG Kerk, Burgersdorp. Hy trou op 11 Desember 1876 in die NG Kerk, Reddersburg met Janetta Putter, gebore op 20 Augustus 1858 in Burgersdorp.
 1. Johannes du Plessis is gebore in Reddersburg op 16 September 1857 en trou in Reddersburg met ‘n Coetzee.
 1. WILLEM GERHARDUS du Plessis is gebore op 6 September 1858 en sterf op 23 Augustus 1887.
 1. Johannes Filippus du Plessis is gebore op 25 Maart 1862 en gedoop in Julie 1862 in die NG Kerk, Reddersburg. Volgens sy doopinskrywing woon die gesin op Klipfontein, Bloemfontein.

 1. Levina Catharina du Plessis is gebore op 17 Junie 1865 op Ventersfontein, Colesberg. Sy is gedoop op 13 Mei 1866 in Reddersburg. Volgens die doopinskrywing woon die gesin op Palmietfontein, Bloemfontein. Levina trou met ‘n Fourie.

 1. Helena du Plessis is gebore ongeveer 1868 en gedoop in Reddersburg. Sy trou met ‘n Coetzee.
 1. Petrus Johannes du Plessis is gebore op 1 Mei 1869 en gedoop in Reddersburg op 4 Julie 1869. Volgens sy doopinskrywing woon die gesin op Roodebult, distrik Bloemfontein.

 1. Johanna Elizabeth du Plessis is gebore en gedoop in Reddersburg op 8 Augustus 1871.

 1. Hendrik Abraham du Plessis is gebore in Reddersburg op 9 Julie 1873 en gedoop op 4 Oktober 1873 in in die NG Kerk, Reddersburg. Hy trou in Ladybrand op 23 Junie 1913 met Theunetta Louisa van Wyk, gebore op 27 Oktober 1892 in die NG Kerk, Ladybrand .

 1. Jakobus Christoffel du Plessis is gebore op 22 September 1875 en gedoop op 2 Januarie 1876 in die NG Kerk, Reddersburg.

________________________________________

­

WILLEM GERHARDUS du Plessis is gebore op 6 September 1858 en gedoop 28 November 1858 in die NG Kerk, Reddersburg.  Hy sterf op 23 Augustus 1887 (29 jaar oud) in Pretoria. Sy sterftekennis noem dat hy ‘n boer was van die plaas Klipfontein, Bloemfontein. Hy trou op 19-jarige ouderdom op 19 November 1877 in die NG Kerk, Reddersburg met die 15-jarige HELENA JACOBA JOHANNA COETZEE,  dogter van Tjaard Hendrik Abraham Coetsée en Helena Maria Pelser. Sy is gebore op Lastpoort, suid-oos van Reddersburg en gedoop op 7 Desember 1862 op Rietgat, distrik Bloemfontein (NG Kerk, Reddersburg).

Uittreksel uit die doopregister van die NG Kerk Reddersburg – Helena Jacoba Johanna Coetzee.

Willem en Helena se huweliksinskrywing in die registers van die NG Kerk, Reddersburg.

Reddersburg se ou NG kerkgebou.

Last Poort, Reddersburg.

Die huweliksinskrywing meld dat Willem Gerhardus woon op Klipfontein, Bloemfontein en Helena in Wepener.

Die plaas “Klipfontein” (links onder) net buite Bloemfontein.

‘n Uitsig vanaf die M30 oor “Klipfontein”, Bloemfontein.

WILLEM GERHARDUS en HELENA JACOBA JOHANNA COETZEE, se kinders: (Willem Gerhardus, Tjaart Hendrik, Abraham Johannes en Arnoldus Jacobus)

 1. Willem Gerhardus du Plessis is gebore op 25 September 1878 en gedoop op 29 Desember 1878 in die NG Kerk, Reddersburg.

 1. Tjaart Hendrik du Plessis is gebore op 18 Oktober 1880 en trou op 24 Oktober 1898 in die NG Kerk, Reddersburg met Hendriena Johanna Venter, gebore in ongeveer 1880. Ten tye van hul huwelik woon Tjaart op Helderfontein, Bloemfontein en Hendriena op Boskop, Bloemfontein.
 1. ABRAHAM JOHANNES du Plessis was gebore op 9 Junie 1882 en sterf op 24 April 1954.
 1. Arnoldus Jacobus du Plessis was gebore op 31 Mei 1886 en trou op 5 Augustus 1913 in die NG Kerk, Ladybrand met Cornelia Johanna Helena van der Merwe.

________________________________________

ABRAHAM JOHANNES du Plessis is gebore op 9 Junie 1882, sterf op 24 April 1954 in Bloemfontein en is begrawe op 27 April 1954 in Bloemfontein. Hy trou met HERMINA CHRISTINA TIEDT, dogter van Hermanus Christiaan Tiedt (Herman) en Wilhelmina Margaretha Elizabeth van der Sandt.  Sy is gebore op 30 Junie 1889 op Boesmanskop, Wepener en sterf op 6 Julie 1979 in Bloemfontein. Vir meer oor Hermina Christina Tiedt en Boesmanskop, gaan na: http://myfamilie.co.za/?p=78

Wepener se NG kerk in 1917.

ABRAHAM JOHANNES en HERMINA CHRISTINA TIEDT se kinders: (Willem Gerhardus,  Wilhelmina Margaretha Elizabeth, Helena Jacoba,  Abraham Johannes,  Johannes Jacobus Petrus, Nicolaas Johannes, Frederick Carel, Hendrik Petrus Jacobus en Daniel)

1.  WILLEM GERHARDUS du Plessis is gebore op 11 Februarie 1920 en sterf op 22 Oktober 2000.

2.  Wilhelmina Margaretha Elizabeth du Plessis (Kwattas) is gebore op 6 Julie 1922 in Rouxville en sterf op 18 Augustus 1982 in Bloemfontein. Sy trou met Dennis Wesley, gebore op 5 Junie 1921 in Bloemfontein.

Wilhelmina Margaretha Elizabeth en Dennis Wesley se kinders: (Gerald William en Everett John)

1.  Everett John Wesley is gebore op 9 Oktober 1945 in Bloemfontein. Hy trou op 5 Oktober 1967 met Margaret Adamson.

Everett John Wesley en Margaret Adamson se kinders: (Jane en Charles)

1.  Jane Wesley is gebore in Pretoria en trou op 20 Februarie 1994 met Jacobus Viljoen.

            Jane Wesley en Jacobus Viljoen se kinders: (Wesley John en Ethan             Everett)

1.  Wesley John Viljoen is gebore op 13 Februarie 1996 in Centurion.

2.  Ethan Everett Viljoen is gebore op 12 Oktober 1998.

2.  Charles Wesley is gebore in Kaapstad en trou op 25 Maart 1995 in Centurion met Frith McPhearson.

Charles Wesley en Frith McPhearson se kinders: (Savannah en Connor)

1.  SavannahWesley is gebore op 22 Augustus 1995 in Centurion.

2.  ConnorWesley is gebore op 24 Maart 1999  in Centurion.

2.  Gerald William Wesley is gebore op 7 Januarie 1948. Hy was ‘n vlieënier en sterf in ‘n helikopterongeluk in September 2011. Hy was getroud met Christa.

Gerald William Wesley en Christa se kinders: (Alan-John en Geraldine)

1.  Alan-John Wesley.

2.  Geraldine Wesley.

3.  Helena Jacoba du Plessis (Baby) is gebore in 1924 op Boesmanskop en getroud met Dawid du Plessis. Hulle het drie dogters.

Helena Jacoba en Dawid du Plessis se kinders: (Rina, Helen en Annette)

1.  Rina du Plessis.

2.  Helen du Plessis.

3.  Annette du Plessis.

4.  Abraham Johannes du Plessis (Seun) is gebore op 18 September 1926 op Boesmanskop, Wepener en sterf op 26 Junie 2010. Hy trou op 6 Augustus 1949 in Bloemfontein met Johannes Albertus Dreyer (Joey). Sy is gebore op 8 Maart 1931 in Emmaus naby Petrusburg. Die gesin woon jare lank in Parys, Vrystaat.

Abraham Johannes en Johannes Albertus Dreyer (Joey) se kind:(Anna Catharina)

1.  Anna Catharina du Plessis (Annetjie) is gebore op 10 Julie 1950 in Bloemfontein. Sy trou op 12 Januarie 1974 met Daniël Elardus Kotze (Danie). Hy is gebore op 9 Augustus 1947 in Benoni. Geen kinders.

5.  Johannes Jacobus Petrus (Baba) du Plessis is gebore op 24 Julie 1928 op Boesmansko, gedoop op 25 Nov 1928 in die NG Kerk, Wepener en sterf op 21 Oktober 2018 in Pretoria. Hy trou met Joyce Elizabeth Routledge, gebore in Perth Australia. Sy het twee broers Allan en Bob.

Johannes Jacobus Petrus (Baba) du Plessis

Johannes Jacobus Petrus en Joyce Elizabeth Routledge se kinders: (Ronald Franklin, Joyce Jeanette, Estelle, Hendrik en Dawid)

1. Ronald Franklin du Plessis (Ronnie) is gebore op 20 September 1951 in Pretoria. Hy was getroud met Elsabé Botes (sy is later getroud met ‘n Coetzee en later ‘n Moolman).

Ronald Franklin en Elsabé Botes se kind: (Jacques Quintin)
1.  Jacques Quintin du Plessis (nou Coetzee) is gebore op 29 Oktober 1975 in Pretoria.

2.  Joyce Jeanette du Plessis is gebore op 30 Oktober 1953 en is getroud met Petrus Hendrik Kloppers, gebore 8 April 1951.

Joyce Jeanette en Petrus Hendrik Kloppers se kinders: (Johannes Jacobus en Petrus Hendrik)

1.  Johannes Jacobus Kloppers (Hannes) is gebore op 14 Oktober 1977 en getroud met Sandra Botes.

2.  Petrus Hendrik Kloppers is gebore op 7 Junie 1981 en sterf op 1 November 2011.

Petrus Hendrik se kind: (Netanie-jay)
1.  Netanie-jay Kloppers is gebore op 3 Februarie 2004.

3.   Estelle du Plessis is gebore op 3 April 1969.  Haar eerste huwelik was met Jaques Nel en tweede huwelik met Hennie Erasmus.

Estelle en Jaques Nel se kinders: (Jean Paul, Quinton Pierre en Michelle Joyce)

1.  Jean Paul Nel is gebore op 10 September 1989.

2.  Quinton Pierre Nel is gebore op 15 November 1990.

3.  Michelle Joyce Nel is gebore op 15 Maart 1993.

4.  Hendrik du Plessis is gebore op 6 September 1966 in Pretoria en is getroud op 17 Maart 1989 in Randfontein met Louisa M. van Wyk. Sy gebore op 13 April 1972 in Kimberley.

       Hendrik en Louisa M. van Wyk se kind: (Louisa M.)

1.  Louisa M. du Plessis is gebore op 8 Desember 1990 en is getroud op 18 Februarie 2017 met Jandre Roestof.

5.  Dawid du Plessis Dawid is gebore op 3 April 1969 (tweelingbroer van Estelle).

Dawid en Lorraine se kind: (Ruan)

      1.  Ruan du Plessis.

6.  Nicolaas Johannes du Plessis (Nico) is gebore op 17 Oktober 1929 op Boesmanskop, en gedoop op 10 November 1929 in die NG Kerk, Wepener. Hy trou met Lucy Hoon – woon in Baberton.

Nicolaas Johannes en Lucy Hoon se kinders: (Derick en 2 dogters)

1.  Derick du Plessis.

2.  Dogter.

3.  Dogter.

7.  Frederik Carel du Plessis (Oubaas) is gebore op 8 Junie 1933 en sterf in Bloemfontein op 13 Julie 2015. Hy was getroud met Johanna Hendrina Piek (Koekie) gebore 24 September 1936.

Frederik Carel en Johanna Hendrina Piek se kinders: (Elsabé, Abre en Christo)

1.  Elsabé du Plessis is gebore op 15 Januarie 1958 en is getroud met Willem Jacobus Oosthuizen (Willie) op 8 April 1978.

Elsabé en Willem Jacobus Oosthuizen se kinders:  (Sonette en Wian Johan)

1.  Sonette Oosthuizen is gebore 6 September 1979 en is getroud op 7 September 2013 met Jan Adriaan Wright Visser.

Sonette en Jan Adriaan Wright Visser se kind:  (Jan Adriaan Wright)

1.  Jan Adriaan Wright Visser (Jandre) is gebore op 28 Mei 2015.

2.  Wian Johan Oosthuizen is gebore 31 Mei 1982 en is getroud met Jana Lubbe op 18 April 2009.

2.  Abre du Plessis is gebore op 15 Augustus 1959 en getroud op 12 Desember 1981 met Elize de Beer, gebore 21 Februarie 1961.

Abre en Elize de Beer se kinders: (Righardt, Leroy en Mandé)

1.  Righardt du Plessis is gebore op 13 Junie 1983 en getroud op 30 April 2016 met Jolene Oosthuizen, gebore op 5 Mei 1984.

2.  Leroy du Plessis is gebore op 12 Junie 1985 en getroud met Claudia Marques Brites, gebore 10 Augusus 1986.

Leroy en Claudia Marques Brites  se kind: (Chloe)

1.  Chloe du Plessis is gebore op 2 Maart 2016.

2.  Mandé du Plessis is gebore op 25 Maart 1992.

3.  Christo du Plessis is gebore op 12 Oktober 1960 en getroud op 25 Februarie 1984 met Leentie Slippers.

Christo en Leentie Slippers se kinders: (Sonja en Frederick Carel)

1.  Sonja du Plessis is gebore 23 September 1985 en getroud op 3 Maart 2007 met Wynand Lange.

Sonja en Wynand Lange se kinders: (Dimitri en Le Nadré)

1.  Dimitri Lange is gebore op 19 April 2003.

2.  Le Nadré Lange is gebore op 28 Januarie 2008.

2.  Frederick Carel du Plessis

8.  Hendrik Petrus Jacobus du Plessis (Toetoe) is gebore op 3 November 1937 op Boesmanskop, en gedoop op 20 Februarie 1938 in die NG Kerk, Wepener.  Hy trou op 24 Desember 1960 met Elizabeth Miriam Alberts (Nonna), gebore 15 Maart 1943.  Hulle woon in Jeffreysbaai. Geen kinders.

Hendrik Petrus Jacobus du Plessis (Toetoe) en sy vrou, Elizabeth Miriam Alberts (Nonna) (middel). Links is sy oudste broer, Willem Gerhardus (Ouboet), en sy vrou Johanna Augustus Hendrika Steyn(Hannetjie).

9.  Daniël du Plessis (Tinkie) gebore op 15 September 1941 op Boesmanskop, en oorlede op 18 Januarie 1998, in Bloemfontein, na ‘n hartoperasie. Hy trou op 3 November 1963 met Magdalena Johanna Coetzee (Lena), gebore op 15 Oktober 1942 in Ladybrand. Die gesin woon van die laat 1960’s in Virginia. Na Tinkie se dood trou sy met met Jokkie Kriek.

Daniël du Plessis (Tinkie) as jongman in Bloemfontein.

Daniël en Magdalena Johanna Coetzee se kinders: (Judy, Marinda en Nita)

1.  Judy du Plessis, getroud met Riaan Noordman en tweede huwelik met Riaan Venter.

Judy se kinders: (Leandré, Ruan en Louis)

1.  Leandré.

2.  Ruan.

3.  Louis.

2.  Marinda du Plessis, getroud met ‘n Reid.

Marinda en Reid se kind: (Raymond)

1.  Raymond Reid.

3.  Nita du Plessis, getroud met Hendrik Piek en tweede huwelik met Charl Dressler.

Nita se kinders:

1.  Marilee.

2.  Simone.

_______________________________________________________________________________

WILLEM GERHARDUS du Plessis (Willie of Boet genoem) is gebore in op 11 Februarie 1920 op Boesmanskop, en gedoop op 16 Mei 1920 in die NG Kerk, Wepener.  Hy sterf op 22 Oktober 2000 in Bloemfontein.

Hy trou met JOHANNA AUGUSTA HENDRIKA STEYN (Hannetjie), dogter van Andries Barend Frederik Steyn and Hendrika van Wyk. Sy is gebore in Pietersburg op 8 Julie 1925 en sterf op 13 Oktober 2005 in Bloemfontein.

Hulle het van 1955/6 vir ongeveer 23 jaar te Albrechtstraat 96, Bloemfontein gewoon. In 1972 verhuis hulle na Van Vuurenweg, Bainsvlei en koop Almero Handelaars. In die 1980’s trek hulle weer terug stad toe waar hulle woon tot met hul dood.

Willem Gerhardus du Plessis en Johanna Augusta Hendrika Steyn.

Kleinkinders van Abraham Johannes du Plessis en Hermina Christina Tiedt by hul grafte: Andries Barend Frederik du Plessis (André) en sy suster Hermina Christina Bouwer (Ina), gebore du Plessis.

WILLEM GERHARDUS en JOHANNA AUGUSTA HENDRIKA STEYN se kinders: (Johannes Albertus, Hendrika, Andries Barend Frederik en Hermina Christina)

1.  Johannes Albertus du Plessis (Hannes) is gebore op 3 April 1946 in Warmbad. Hy trou op 22 Mei 1968 in Bloemfontein met Hester Jacoba Strydom, dogter van Hendrik Gert Strydom en Hester Jacoba Britz, gebore op 23 Augustus 1948 in Bloemfontein.

Johannes Albertus en Hester Jacoba Strydom se kinders: (Amanda Henriëtte, Willem Gerhardus, Abraham Johannes, Hendrik Gerhard)

1.  Amanda Henriëtte du Plessis is gebore op 20 November 1968 in Bloemfontein. Sy trou op 7 Maart 1987 in Dealsville met Machiel Christiaan Horn (Giel), gebore op 28 September 1962 in Gobabis, Namibië.

2.  Willem Gerhardus du Plessis (Willie) is gebore op 7 Desember 1969 in Bloemfontein. Hy trou op 4 April 1998 in Bloemfontein met Audrey Joan Adamsen. Sy is gebore in Bloemfontein.

Willem Gerhardus en Audrey Joan Adamsen se kinders: (Jaylee Edith en Charlee)

1.  Jalee Edith du Plessis is gebore op 5 Augustus 1998 in Bloemfontein.

2.  Charlee du Plessis is gebore op 24 Augustus 2000 in Bloemfontein.

3.  Abraham Johannes du Plessis (Johan) is gebore op 11 Mei 1971 in Bloemfontein. Hy trou op 12 November 1994 in Kimberley met Corné Jeanette Eloff. Sy is gebore in Brakpan.

Abraham Johannes en Corné Jeanette Eloff se kinders: (Johandie Vinisia, Jean Pierre en Marinda)

1.  Johandie Vinisia du Plessis is gebore op 6 September 1995 in Kimberley.

2.  Jean Pierre du Plessis is gebore op 14 Desember 1996 in Kimberley.

3.  Marinda du Plessis is gebore op 4 November 2013 in Kimberley.

4.  Hendrik Gerhard du Plessis is gebore op 19 Junie 1979 in Windhoek, Namibië. Hy trou op 14 Desember 2000 in Upington met Anita Elizabeth Rohmann. Sy is gebore in Walvisbaai, Namibië.

Hendrik Gerhard en Anita Elizabeth Rohmann se kind: (Phillip Gerhard)

1.  Phillip Gerhard du Plessis is gebore op 18 November 2003 in Kathu.

2.  Hendrika du Plessis (Drieka) is gebore op 7 Maart 1948 in Sabie, Oos-Transvaal. Haar eerste huwelik is met Andries Wilhelmus Jacobus Vorster (Vossie) seun van Andries Wilhelmus Vorster en Anna Maria Pretorius, gebore op 9 Mei 1946 in Durban en sterf in 2015 in Bethlehem. Haar tweede huwelik is met David Johannes Davis, gebore 25 Februarie 1954.

Hendrika en Andries Wilhelmus Jacobus Vorster se kinders: (Janine Annelize en Jaco André)

1.  Janine Annelize Vorster is gebore op 23 Oktober 1970 in Bloemfontein. Haar eerste huwelik is met Theodorus Gerhardus Botha (Theo) op 2 Januarie 1992 in Bethlehem. Hy is gebore op 6 Augustus 1963 in Glencoe, Natal.

Janine Annelize en Theodorus Gerhardus Botha se kind: (Angelique)

1.  Angelique Botha is gebore op 22 Desember 1991 in Bethlehem.

Haar tweede huwelik is met Gerhardus van Tonder op 24 November 2003 in Vanderbijlpark. Hy is gebore op 28 Februarie 1970 in Parys, Vrystaat.

Janine Annelize en Gerhardus van Tonder se kind: (Reinhardt)

2.  Reinhardt van Tonder is gebore op 27 Augustus 2009.

2.  Jaco André Vorster is gebore op 20 November 1973 in Bloemfontein. Sy eerste huwelik is met Anja Theron in Frankfort, Vrystaat. Sy tweede huwelik is met Sanet Hagen, dogter van Jan en Sannie Hagen, in Swellendam. Sanet is gebore op 27 September 1984.

Jaco André en Sanet Hagen se kinders: (Ajay John en Zack André)

1.  Ajay John Vorster is gebore op 31 Mei 2011 in Swellendam.

2.  Zack André Vorster is gebore op 3 Oktober 2014 in Swellendam.

Hendrika en David Johannes Davis se kinders: (Desmond Juan en Jacques)

3.  Desmond Juan Davis is gebore op 11 Augustus 1976 in Bloemfontein. Hy trou met Esmarie Roets, dogter van Gerhard en Esma Roets op 6 September 2003 in die Hervormde Kerk, Messina.

4.  Jacques Davis is gebore op 18 Januarie 1982 in Bloemfontein. Sy verloofde is Klea Ferreira, dogter van Natie en Kobie Ferreira, gebore op 9 Mei 1985.

Jacques en Klea Ferreira se kinders: (Michaela Jemma en Dylan Josua)

1.  Michaela Jemma Davis is gebore op 3 Desember 2014 in Swellendam.

2.  Dylan Josua Davis is gebore op 30 Oktober 2016 in Swellendam.

3.  Andries Barend Frederik du Plessis (André) is gebore in Sabie op 15 Mei 1950. Hy trou met Carol Anne Beck, dogter van Frank Sidney Beck en Magdalena Josina Fourie, gebore in Bloemfontein op 15 Augustus 1954.

Andries Barend Frederik en Carol Anne Beck se kinders: (Cindy, Mandy, Andree en Karen)

1.  Cindy du Plessis is gebore op 19 Julie 1972 in Bloemfontein en trou met Christiaan Bam, seun van Gustav Bam en Johanna Catharina van Zyl (Rinie). Hy is gebore op 21 November 1966 in Kaapstad.

2.  Mandy du Plessis is gebore op 1 Oktober 1975 in Bloemfontein. Sy trou met Pieter Cornelius de Klerk (Neil) seun van Johannes Cornelius de Klerk (Johan) en Elizabeth Margaret Warnick (Lu). Hy is gebore op 6 April 1975 in Cradock.

Mandy en Pieter Cornelius de Klerk se kinders: (Natascha en Johan André)

1.  Natascha de Klerk is gebore op 12 Januarie 2000 in Bethlehem.

2.  Johan André de Klerk (Juandré) is gebore op 25 Maart 2002 in Bloemfontein.

3.  Andree du Plessis is gebore op 14 April 1980 in Ladybrand en trou met Vincent Bender, seun van Jan George Frederik Bender en Dorothy Le Hardy. Hy is gebore op 6 Julie 1975 in Bloemfontein.

Andree en Vincent Bender se kinders: (Damien Vincent, Lucan André en Nevieke Andree)

1.  Damien Vincent Bender is gebore op 13 November 1999 in Bloemfontein.

2.  Lucan André Bender is gebore op 5 Augustus 2006 in Klerksdorp.

3.  Nevieke Andree Bender is gebore op 12 Oktober 2011 in Klerksdorp.

4.  Karen du Plessis is gebore op 26 November 1987 in Ladybrand.

4.  Hermina Christina du Plessis (Ina) is gebore op 1 April 1953 en trou met Patrick Bouwer (Pat), gebore op 23 Februarie 1953 en sterf in Augustus 2014 in Bloemfontein.

Ina en Patrick Bouwer se kind: (Patrick)

1.  Patrick Bouwer gebore in Bloemfontein op 27 Desember 1986.

______________________________________________________________________________

BRONNE

_______________________________________________________________________________

Familielede.

Mnr. Bertrand de Feydeau: Die huidige eienaar van die Vervolière kasteel.

Mnr. Philippe Charignon: Die Philippe Du Plessis-Mornay kasteel te Forêt-sur-Sèvre behoort aan sy vrou en haar familie.

Familysearch: Kerkregisters, sensusopnames, sterftekennisse, ens.

Kaapse argiefbewaarplek.

Tanap: MOOC rekords.

Transkripsies deur Corney Keller: Egssa Cape Town Memberships 1665-1832.

Die Hugenote-Gedenkmuseum, Franschhoek.

Inligting oor skepe: http://www.vocsite.nl/

Hélène Parey: Genealogie van die de GRAILLY familie op geneanet.org.

J.L.M. Franken: ‘n Artikel in Die Huisgenoot van 26 Julie 1929.

Marie Buisset: ‘n Artikel in die Burger van 21 Augustus 2004.

Eugène d’Auriac: ‘n Artikel: la famille de Richelieu et ses origins.

Inligting oor Quatres Piquet:  Une famille de protestants poitevins: http://histoiressingulieres.over-blog.com/article-une-famille-de-protestants-poitevins-au-moment-de-la-revocation-de-l-edit-de-nantes-5-51364163.html

Dr. Cor Pama: Afrikaanse Families.

J.G. le Roux: Hugenotebloed in ons are.

Boucher: French speakers at the Cape.

Pieter Coertzen: Die Hugenote van Suid-Afrika 1688-1988.

C.C. de Villiers en C. Pama: Geslagregisters van ou Kaapse Families II L-R.

Colin Graham Botha: The French Hugenots at the Cape.

N.A. Coetzee: Die Du Plessis Familieboek.

Benjamin Stout: Narrative of the loss of the ship Hercules, commanded by Captain Benjamin Stout, on the coast of Caffraria, the 16th of June, 1796.

Eleanor Price: Cardinal De Richelieu.

Francis Palgrave: The History of Normandy and of England.

Christopher Garret en David Nicolle: The Normans: Warrior Knights and Their Castles.

Lucien Lacroix: Richelieu à Luçon, sa jeunesse, son épiscopat, par L’abbé.

Jean Coste en Armand Colin: Dictionnaire des noms propres, 2006.

John Dunmorelang: An historical and statistical account of New South Wales: both as a penal settlement and as a British colony, Volume 2 (1837).

Gedruk deur Charles T. King: Proceedings of the Huguenot Society of London, Volume 5, No. 1-4, 1894-1896.

Samuel Smiles: The Huguenots Their Settlements ens…

P.N. van Kampen en Zoon, Amsterdam 1879: De Gids Jaargang 43.

Alexander Johnstone Jardine: A Fragment of Church History at the Cape of Good Hope.

Jules Leclercq: Aux chutes du Zambèze du Cap au Katanga.

John Noble: Fransche Hoek: The Story of our Pilgrim Fathers, 1860.

M. Hugo en J. Van der Bijl: Die kerk van Stellenbosch 1686-1963.

André Duchesne: Histoire généalogique de la maison royale de Dreux, de Bar-le-Duc, de Luxenbourg et de Limbourg, du Plessis de Richelieu, de Broyes et de Chasteauvillain 1631.

Franc̜ois Alexandre Aubert de La Chesnaye-Desbois, Badier: Dictionnaire de la noblesse: contenant les généalogies, l’histoire et la chronologie des familles nobles de France.

Du Plessis Grimolt:  Etudes de l’Abbé Barette – Inventaire monumental 1857 – Archives personnelles – Témoignages Britanniques – Etude de M. Devière – Remerciements à M. et Mme Groult (décédés)- Memorial des victimes civiles.

Aubert de La Chesnaye-Desbois, François-Alexandre: Dictionnaire de la noblesse, contenant les Généalogies, l’Histoire &la Chronologie des Familles Nobles de France.

Henri Beauchet-Filleau: Dictionnaire historique, biographique et généalogique des familles de l’ancien Poitou 1840-1854. Vol.1.

Anselme de Sainte-Marie, Ange de Sainte-Rosalie: Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands officiers de la couronne et de la maison du roy …

Le Pays d’Ouest: Poitou, Saintonge, Aunis, Angoumois, journal illustré des provinces de l’Ouest et de leurs colonies (Angoumois, Saintonge, Aunis, Poitou), September 1913. gallica.bnf.fr / Archives départementales de Charente.

Wikipedia.

Google Maps.

Asook ander bronne soos reeds genoem.

________________________