•  

kasteel

Welkom by die familieregisters van sekere takke van die families Du Plessis en Beck,  asook verwante families – onder andere:

ArnettBam – BenderDe KlerkFourieHitgeLindenbergRainford – SchoultzSteynStrydom – TiedtVan Lingen – Van NiekerkVan Wyk – Voelker

Die inligting op hierdie webwerf moet geensins beskou word as ‘n presiese akademiese studie nie, aangesien ‘n deel van die inligting mondelings van familielede en genealogiese publikasies verkry is, en nie deur rekords gestaaf word nie. Die hoofdoel van die webwerf is om inligting oor ons familie vir die nageslag te bewaar en ook met ander belangstellendes te deel.

———————————

Welcome to the family registers of certain branches of the Du Plessis and Beck families, as well as related families, including the above mentioned families.

The information on this website is in no way be seen as a precise academic study as a part of the information is by word of mouth from family members and genealogical publications, and not backed by records.  The main purpose of the website is to preserve information about our family for posterity and also to share with other interested parties.