DIE VOOR- EN NAGESLAGTE VAN

 

ANNA ELIZABETH SCHOULTZ

(gebore 6 April 1894)

fourie gesin

Anna Elizabeth Schoultz en Philippus Jacobus Fourie met vier van hulle kinders: Martha Maria (Cookie), Magdalena Josina (Jossie), Dietlof en Natalie (Talie). 

________________________________________

DIE SUID-AFRIKAANSE STAMVADER

________________________________________

JOHANN FRIEDRICH SCHULTZ is die vader van die Suid-Afrikaanse SHOULTZ stamvader en was ‘n geneersheer afkomstig van Laundau, ‘n dorp in die Beierse en Opper-Paltse-woudgebied in Duitsland, naby die grens van Frankryk. Hy trou met met MARIE FRANCISCA MOLIQUE op 19 Augustus 1748 in die Katolieke Kerk in Landua.  Sy was die dogter van dogter van Johann Baptiste Molique en Marie Angelica Rocheville.

groom’s name: Joannes Fridericus Schultz, bride’s name: Maria Francisca  Moliqua, marriage date: 19 Aug 1748, marriage place: Katholisch, Landau In Pfalz Stadt, Pfalz, Bavaria, bride’s father’s name: Joannis Baptistae Moliqua, bride’s mother’s name: Mariae Angelicae Rocheville

________________________________________

LANDAU:

Landau word die eerste keer as ‘n nedersetting genoem in 1106. Dit was in die besit van die landhere van Leiningen-Landeck-Dagsburg, maar is in 1274 deur Koning Rudolf I van Habsburg (Duitsland) as vrystad verklaar. Gedurende 1680-1815 val Landau in Franse gebied, wat tot gevolg gehad het dat die vroeeë Schoultze (Schultz) Franse voorname gehad het.

 Landau-Merian

Landau in 1663.

landau en kerk

Landua met die Sint Maria kerktorings in die agtergrond.

 Die Katolieke kerk van Sint Maria staan reg in die middel van Landau. As gevolg van sy grootte staan dit ook bekend as die Landau Katedraal. Stamvader Schoultz se ouers is in hierdie kerk getroud en hy, sowel as sy broers en susters, is hier gedoop.

 Kirche-St.-Maria-Landau

Die Sint Maria Katolieke Kerk
Marienring 4, 76829 Landau in der Pfalz, Duitsland

JOHANN FRIEDRICH SCHULTZ en MARIE FRANCISCA MOLIQUE se kinders: (Johann Baptiste Franz, Claude Francis, Johann Henri, Marie Angelique, Marie Catharine, Marie Josephine, Julian en Johann Martin)

1.    JOHANN BAPTISTE FRANZ Schultz is gedoop op 15 Mei 1749 in die Sint Maria Katolieke Kerk in Landau,  Duitsland en sterf op 31 Januarie 1813 in die Paarl.

2.    Claude Francis Schultz is gebore op 6 November 1752 en gedoop op 8 November 1752 in die Sint Maria Katolieke Kerk, Landau, Duitsland.

3.    Johann Henri Schultz is gedoop op 18 September 1754 in die Sint Maria Katolieke Kerk, Landau, Duitsland.

4.    Marie Angelique Schultz is gedoop op 17 Januarie 1756 in die Sint Maria Katolieke Kerk, Landau, Duitsland.

5.    Marie Catharine Schultz is gedoop op 21 November 1760 in die Sint Maria Katolieke Kerk, Duitsland.

6.    Marie Josephine Schultz is gedoop op 17 Augustus 1763 in die Sint Maria Katolieke Kerk, Duitsland.

7.    Julian Schultz is gedoop op 25 Maatr 1765 in die Sint Maria Katolieke Kerk, Landau, Duitsland.

8.    Johann Martin Schultz is gedoop op 29 Aug 1766 in die Sint Maria Katolieke Kerk, Landau, Duitsland.

___________________________________________________

Stamvader JOHANN BAPTISTE FRANZ SCHOULTZ is gedoop op 15 Mei 1749  in die Sint Maria Katolieke Kerk,in Landau, Pfalz, Bavarië, Duitsland en sterf op 31 Januarie 1813 in die Paarl.

Name: Joannes Baptista Franciscus Schultz, Baptism/Christening Date: 15 May 1749, Baptism/Christening Place: Katholisch, Landau In Pfalz Stadt, Pfalz, Bavari, Birth Date: 14 May 1749, Father’s Name: Joannis Friderici Schultz, Mother’s Name: Mariae Francisca Mollgin

Om hul bates te beskerm het die VOC ‘n burgermag en ‘n garrisoen soldate aan die Kaap in stand gehou. Die soldate was meestal van Duitse afsprong. Jean Baptiste Franz sluit op een-en-dertig jaar ouderdom aan as soldaat van die Kompanjie en vertrek op 27 Augustus 1780 aanboord die Slot ter Hoge uit Rammekens na Batavia, via Kaap de Goede Hoop. Die skip arriveer op 31 Desember 1780 in die Kaap.

Op 31 Augustus 1792 tree hy na twaalf jaar as sersant uit diens die Kompanjie en kry sy vryburgerskap.

jean voc

‘n Uittreksel uit die skeepsoldyboek van die skip Slot ter Hoge.

rammekens

Die Kasteel Rammekens , Walcheren, Seeland.  Die skip “Slot ter Hoge” het hiervandaan vertrek na die Kaap.

slot te hoge

Die VOC skip “Slot ter Hoge”.

soldate voc

Soldate in VOC uniforms in ongeveer 1783.

Met sy aankoms in die land het hy sy van “SCHULTZ” gespel. Sy seun Johan Frederik het egter later die spelling verander na die Franse weergawe “SCHOULTZ”. In die Kaap het Johan ‘n verhouding aangeknoop met Pamela van die Kaap, ’n slavin van Johannes Gysbertus van Reenen. ‘n Buite-egtelike seun, Frans, is op 22 November 1790 gebore en gedoop op 8 Januarie 1792 in Kaapstad met Jean Baptiste as sy vader in die doopregister.

frans doop

Op 10 Junie 1792 trou Jean Baptiste met Catharina Maria Heger, gedoop op 27 Mei 1770.  Sy was die dogter van Philip Heeger en Anna Christina Piek. Hulle het drie kinders gehad: Jeanetta Francina, Johan Frederik en Wilhelmina Schultz, en is na sewe jaar in 1799 geskei.

Hy word later ’n onderwyser in die Paarl waar hy woon tot met sy dood. In die register van die gemeente van die NG kerk, Paarl kom die onderstaande sterfberig voor:

“Gestorven in t jaar 1813, Jannuary 31, Jan Babtis Schultze uit Europa oud 66 jaar 8 maanden. Geen testament, ovrl. paarl.”

Die dag na sy dood is ‘n lys opgestel van al sy aardse besittings wat in twee kiste gevind is:

  • Reference no.: MOOC8/29.35

Testator(s): Josua Baptis Schultz

1 Februarij 1813

Lijst der goederen die in den kisten van den overleedene schoolmeester Josua Baptis Schultz door my ondergetekende met twee getuijgen zijn gevonden

2 kiste, 1 silvere horlogie, 1 paar zilvere knie gespes, 1 trek pot zilvere en een zuijker pot, 1 klijn spiegel, 2 hoede met een stuk lanfer, 4 rokken en een jekket, 5 paar schoene, 20 broeke, 14 onder baatjes, 12 paar koussen, 12 hemde, 18 doeke, 3 slope en 2 dwars zakke, een oude bulsak, een peul en 3 kussens, 1 oude combaars, een dozij met scheer goed, een dozij een met een fluijd

Paarl den 1 Februarij 1813  

Als getuijgen: Isaac J:s de Villiers, J:J: Luttig  J:E: Wagener, Veld Cornet

grafte strooidakkerk

‘n Uittreksel uit die Millennium Register van die Kerkhof van die Strooidakkerk, Paarl.

strooidakkerk

Die Strooidakkerk, Hoofstraat 163, Paarl. Die kerk is op 20 April 1805 ingewy.

 ________________________________________

EERSTE GESLAG IN SUID-AFRIKA

 ________________________________________

JEAN BAPTISTE FRANZ SCHULTZ en CATHARINA MARIA HEGER se kinders: (Jannetta Francina, Johan Frederi en Wilhelmina)

1.    Jannetta Francina Schultse is gedoop op 14 Julie 1793 in die NG Kerk Kaapstad.

2.    JOHAN FREDERIK Schults is gedoop op 27 Februarie 1795 in die NG Kerk Kaapstad en sterf op 28 Julie 1864 naby Zuurbron, Humansdorp. Hy trou op 9 Desember 1817 met MAGDALENA JACOBA JACOBS, dogter van Salomon Johannes Jacobs en Anna Elizabeth Zeeman. Sy is gebore op 26 Augustus 1798 in Kaapstad en sterf op 20 November 1888.

3.    Wilhelmina Schults is gedoop op 3 September 1797 in die NG Kerk Kaapstad. Sy trou met Johannes Weidemanop 22 Julie 1850.

 ________________________________________

JOHAN FREDERIK Schultz is gedoop op 27 Februarie 1795 in die NG Kerk Kaapstad en sterf op 28 Julie 1864 naby Zuurbron, Humansdorp.  Op 23-jarige ouderdom woon hy reeds in die Oos-Kaap waar hy op 9 Desember 1817 in Uitenhage trou met MAGDALENA JACOBA JACOBS, dogter van Salomon Johannes Jacobs en Anna Elizabeth Zeeman. Sy is gedoop op 26 Augustus 1798 in Kaapstad en sterf op 20 November 1888 op Mestkraal, Willowmore.

jf huwelik

Die plaas “Mistkraal” (Mestkraal) in die Baviaanskloof naby Willowmore bly vir ‘n paar geslagte in die familie en word eers in 2006 deur ‘n nasaat, J.F. Schoultz, verkoop.

Volgens die Landbouweekblad van 24 Maart 2006: “MISTKRAAL (229), 116 ha, aan RSA, van J.F. Schoultz. Kategorie: Grondtransaksies”

plaas mistkraal

 mistkraal

Die bergwêreld van Mistkraal.

baviaanskloof

Die pragtige Baviaanskloof

 ________________________________________

TWEEDE GESLAG

 ________________________________________

JOHAN FREDERIK SCHULTZ en MAGDALENA JACOBA JACOBS se kinders: (Anna Elizabeth, Johan Baptiste, Solomon Gerhardus Johannes, Johan Frederik, Christoffel France, Catharina Maria, Antoinette Wilhelmina, Christina Andrisina, Magdalena Jacoba, Maria Elizabeth, Antoinetta Wilhelmina en Andries Philippus)

1.    Anna Elizabeth Schoultz is gebore op 16 Desember 1818 en sterf op 27 Mei 1886.

2.    JOHAN BAPTISTE Schoultz is gebore op 23 September 1819 en sterf op 5 Januarie 1888.

3.    Solomon Gerhardus Johannes Schoultz is gebore op 7 Augtus 1821 en sterf op 5 Desember 1901. Nooit getrou nie.

4.    Johan Frederick Schoultz is gebore op 20 September 1823 en sterf in 1902.

5.    Christoffel France Schoultz is gebore op 4 November 1825.

6.    Catharina Maria Schoultz is gebore op 4 Mei 1828 en gedoop op 12 Februarie 1829 in Uitenhage. Sy trou met Frans Antonie Gerber op 28 Augustus 1848 in Uitenhage. Hy was gebore op 2 Desember 1825.

7.    Antoinette Wilhelmina Schoultz is gebore op 13 Augustus 1830 en gedoop op 24 November 1830 in Uitenhage.

8.    Christina Andrisina Schoultz is gebore op 5 Julie 1832 en gedoop op 28 November 1832 in Uitenhage. Sy trou met Jan Willem van Rooyen op 28 Mei 1855 in Uitenhage. Hy is gebore op 26 Maart 1830 en sterf op 15 Julie 1893.

9.    Magdalena Jacoba Schoultz is gebore op 13 Desember 1835 en gedoop op 31 Mei 1836 in Uitenhage.

10.  Maria Elizabeth Schoultz is gebore op 26 November 1837 en sterf op 26 Januarie 1942.

11.   Antoinetta Wilhelmina Schoultz is gebore op 25 Desember 1841.

12.  Andries Philippus Schoultz is gebore op 9 Januarie 1844 en sterf op 12 Januarie 1899.

13.  Johanna Christina Petronella Scholtz is gebore in ongeveer 1845 en sterf op 16 Oktober 1901.

 ________________________________________

JOHAN BAPTISTE SCHOULTZ is gebore op 23 September 1819 in Willowmore, gedoop op 14 Februarie 1820 in Uitenhage en sterf op 5 Januarie 1888 in Willowmore. Hy trou in ongeveer 1852 met MARIA ALETTA AEGIDIUS, dogter van Johan Dietloff Aegidius en Aletta Susanna van der Merwe. Sy was gebore op 5 September 1823 in Baviaanskloof, gedoop op 3 Augustus 1824 in Uitenhage en sterf op 7 Oktober 1862 in Willowmore.

 ma schoultz

Sterftekennis van Maria Aletta Schoultz, gebore Aegidius.

Na Maria se dood trou hy met Susanna Salomina Gerber.  Hulle het een dogter, Maria Magdalena, gebore in ongeveer 1865.

 ________________________________________

DERDE GESLAG

 ________________________________________

JOHAN BAPTISTE SCHOULTZ en MARIA ALETTA AEGIDIUS se kinders: (Aletta Susanna, Johan Frederik, Johan Dietloff Aegidius, Solomon Johannes Gerhardus,  Magdalena Jacoba en Maria Aletta)

1.    Aletta Susanna Schoultz is gebore op 23 April 1852.

2.    Johan Frederik Schoultz is gebore op 7 Novovember 1853 en gedoop op 20 November 1853 in Uitenhage.

3.    JOHAN DIETLOFF AEGIDIUS Schoultz is gebore op 24 Julie 1854 en sterf in Augustus 1922.

4.    Solomon Johannes Gerhardus Schoultz is gebore op 16 Maart 1857 en sterf op 20 November 1902.

5.     Magdalena Jacoba Schoultz is gebore op 5 Desember 1858.

6.    Maria Aletta Scholtz is gebore op 17 Oktober 1860.

 ________________________________________

JOHAN DIETLOFF AEGIDIUS SCHOULTZ is gebore op 24 Julie 1854, gedoop op 19 Augustus 1855 in Uitenhage en sterf in Augustus 1922. Hy is begrawe in Paul Roux. Hy is vernoem na sy oupa Johan Dietloff Aegidius.

Johan trou met MAGDALENA JOSINA STRIJDOM op 7 April 1879 in Willowmore. Magdalena is gebore op 22 Junie 1858 in George en sterf op 7 April 1943 in Paul Roux. Sy was die dogter van Matthys (Boel) Strijdom van Klipfontein, Baviaanskloof en Magdalena Josina Strijdom.  Haar broer was Petrus Gerhardus Strijdom, vader van Johannes Gerhardus Strijdom, voormalige Premier van die Unie van Suid-Afrika.

kerk Willowmore

Die vorige Willowmore NG kerk in 1917.

 kleinkinders voorkleinkinders agter

‘n Foto van hul kleinkinders.

 grafstenn mj schoultz

Die grafsteen van Magdalena Josina Schoultz (gebore Strijdom) in die Paul Rouxbegraafplaas.  

 ________________________________________

VIERDE GESLAG

 ________________________________________

JOHAN DIETLOFF AEGIDUIS SCHOULTZ en MAGDALENA JOSINA STRYDOM se kinders: (Magdalena Josina, Andria Aletta, Petronella Aletta, Johan Petiste , Maria Alettha , Matthys Strydom, Johan Frederik, Anna Elizabeth, Solomon Gerhardus, Susanna Alettha Dorothea en Barend Wilhelm)

1.    Magdalena Josina (Lena)Schoultz is gebore op 18 Junie 1880 en trou met Frans Ignatius Maritz (Naas) Muller op 24 Maart 1903 in Bethelehem. Hy is gebore in ongeveer 1881. Hulle het vier kinders gehad; Magdalena Josina (getroud met ene Van den Berg), Johan, Rita en Maria.

2.    Andria Aletta Schoultz is gebore op 9 Januarie 1882.

3.    Petronella Aletta Schoultz is gebore op 17 April 1886 en sterf op twee-jarige ouderdom in 1888 in Willowmore.

4.    Johan Petiste Schoultz is gebore op 26 April 1888 en sterf op 5 Maart 1955 in Senekal. Hy trou op 20 Januarie 1914 in NG Kerk Senekal met Susanna Johanna Theunsina Erasmus, gebore op 30 Augustus 1892. Hulle seun Johann Dietloff was getroud met Anna Christina Susanna Botha.

5.    Maria Alettha Schoultz is gebore op 9 Januarie 1889 en trou met Theuns Janse van Rensburg. Hulle het vier kinders gehad; Theuns, Johan, Magdalena Josina en Jacobus.

6.     Matthys Strydom Schoultz (Thys) is gebore op 7 Junie 1890 in Willowmore en sterf op 31 Januarie 1961 in Senekal. Hy woon ten tye van sy dood te Markstraat, Paul Roux. Matthys was getroud met Dina Catharina Agnes De Beer en hulle het een kind gehad; Anna Jacoba getroud met ene Minnie.

7.    Johan Frederik Scholtz was gebore op 12 April 1892 en sterf op 18 Maart 1974. Hy was getroud met Elizabeth Cornelia Riekert. Sy was gebore in Augustus 1899 en sterf in September 1990 in Ritchie. Hulle het twee kinders gehad; Hester Gertruida Scholtz en Dietloff.

8.    ANNA ELIZABETH Schoultz is gebore op 6 April 1894 in Fouriesburg en sterf op 2 September 1962 op Bainsvlei.

9.    Solomon Gerhardus Schoultz is gebore op 7 Oktober 1895 in Fouriesburg en trou met Johanna Maria Elizabeth Scholtz. Na haar dood trou hy met Marissa Marlize Strydom.

10.  Susanna Alettha Dorothea (Sannie) Schoultz is gebore in ongeveer 1897 in Fouriesburg en sterf op 19 Januarie 1989 in Pretoria. Sy was getroud met Marthinus Coenraad Swart en na sy dood trou sy met ene Jacobs.

11.  Barend Wilhelm (Ben) Schoultz is gebore op 11 Mei 1900 in die Holkrans naby Fouriesburg en sterf op 21 September in Pretoria. Hy was getroud met Helena Bessinger.

 ________________________________________

HOLKRANS – FOURIESBURG

Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog vlug Magdalena Josina Schoultz met haar elf kinders, na ‘n grot met die naam “Holkrans” op die plaas Snymanshoek in Meiringskloof naby Fouriesburg. Haar jongste seuntjie Ben (Barend Wilhelm) is in die grot gebore op 11 Mei 1900. Daar het hulle geskuil sonder dat die Engelse soldate van hulle teenwoordigheid bewus was.  Blykbaar het die Engelse met tye vroue- en kinderstemme uit die berg gehoor, maar kon nooit die presiese posisie bepaal nie. Die grot is so groot dat daar glo 14 ossewaens in kon staan.

Mnr. Kobus (Patat) Cronjé, oud-hoof van Grey-kollege se vertel die volgende:

“Volgens my moeder het die paar vroue met lang tamboekiegras afskortings tussen die paar families opgerig en van klippe en klei vir hulle tafels en sitplekke gebou. Iemand het glo later ook ‘n drukpersie daar aan die gang gehad.

Vir die kinders was daar glo soms moeilike tye, maar die pret van die buitelewe was ook daar. Een geleentheid was ‘n besoek van genl. C. R. de Wet. Met trane in die oë het my moeder vertel dat die generaal ‘n paar stukkies beskuit uit sy saalsak gehaal en onder die klompie kinders verdeel het.”

holkrans

Holkransgrot, Meiringskloof, Fouriesburg.

schoultz bord

‘n Blou-en-wit bord wat deel was van ‘n stel wat die Schoultz-gesin begrawe het gedurende die Boereoorlog.

Hier volg ‘n vertelling van die wedervaringe van die Schoultzgesin deur Leon van den Berg, ‘n kleinseun van Johan Dietloff Aegidius en Magdalena Josina Schoultz:

Die Holkrans, soos deur my ma vertel:

 … Met die uitbreek van die oorlog, was oupa Schoultz ’n bywoner op die plaas Sandvleishoek van Lewies Botha, ’n neef van generaal Louis Botha, later die eerste Eerste Minister van die Unie van Suid-Afrika. Serfonteins was die eienaars van die aangrensende plaas. Ek meen dié se naam was Bothashulp. Dié plase en Snymanshoek (van oom Abram de Villiers) was geleë tussen Bethlehem en Fouriesburg. Op een van die plase was daar ’n grot wat diep in die berg ingeloop het. Dié is die Holkrans genoem. Terloops, daardie deel is van die mooiste in die Vrystaat – bergagtig in teenstelling met die res van die Vrystaat, bekend vir sy vlaktes.

Ouma Schoultz, haar suster Coba en ander vroue in die omtrek, het besluit om te vlug uit hulle huise voor die Engelse sou opdaag om hulle na een van die konsentrasiekampe te neem. Die aangewese plek om na te vlug was die Holkrans. Vroue en kinders is met ossewaens na die kampe vervoer. Die Holkrans is in ’n  onherbergsame gebied waar paaie vir voertuie soos ossewaens onmoontlik was. Die vroue sou vrywillig na ’n  kamp moes gaan. Dit het die vroue besef en hulle het daarom veilig in hulle primitiewe skuilplek gevoel.

Tant Sannie, die enigste oorlewene uit daardie dae (van wie ek weet), vertel dat dit ’n steil opdraande na die Holkrans is. Die nodigste dinge soos ’n  geelhoutkis, wat nou in haar besit is, beddegoed ens. is deur getroue bediendes die steilte uitgedra. Ouma Schoultz se elfde kind is daar gebore – Oom Ben (Barend Wilhelm), wat julle geken het. Tant Sannie was toe twee jaar oud. Soos reeds gesê,  is sy die enigste wat nog lewe. Verlede jaar (1978) was sy tagtig.

 Van die gesinne wat daar gewoon het, was daar heelwat kinders van skoolgaande ouderdom. Mammie, met haar standerd vyf-sertifikaat, het vir die klompie skoolgehou. Tant Sannie vertel dat sy nie so lank gelede nie gehoor het dat die wande van die Holkrans nog swart is van die rook van daardie dae.

Toe onderhandelings vir vrede aan die gang was en daar dus geen gevaar meer was nie, is die inwoners van die Holkrans terug na hulle plase. Daar het hulle op die afgebrande murasies afgekom. Die sinkplate van die dakke was swart gebrand maar nog bruikbaar. Dié het hulle teenmekaar geleun, met houtpale verstewig, en hulle daarin tuisgemaak totdat die huise weer ver genoeg opgebou was om daarin te trek.

 Tant Sannie vertel dat na hulle terug was, daar van die Engelse soldate naby gestasioneer was. ’n Hele paar van haar broers was toe jongseuns. Nuuskierig het hulle op ’n dag die kamp van ’n afstand bespied. Een van die tommies het hulle nadergeroep en gesê hulle moet in die laatmiddag in ’n laagtetjie daar naby wag. Hulle het en die tommie het ’n hele kassie kerse, sjokolade, klinkers (plat beskuitjies, so hard dat niemand kon begryp hoe die tommies dit kon eet nie) en blikkies boeliebeef aan hulle gegee. Hulle het selfs warm truie aan die seuns gegee. Teen daardie tyd was die arme kinders se klere seker maar taamlik gehawend.

 Nie lank voor die einde van die oorlog nie het Pappie en ander op die gedagte gekom om die staatsdrukpers na die Holkrans te smokkel om die twee koerante, De Staats Courant en De Brandwaght met die nuutste nuus oor die oorlog onder die burgers te versprei. Theuns van Rensburg (later met my tant Maria, Mammie se tweede oudste suster – Mammie was die oudste – getroud) het op waaghalsige manier die koerante deur die Engelse se linies gesmokkel.

 ________________________________________

ANNA ELIZABETH SHOULTZ EN HAAR NAGESLAG

 ________________________________________

ANNA ELIZABETH SCHOULTS is gebore op 6 April 1894 in Fouriesburg en sterf op 2 September 1962 op Happylands, Bainsvlei. Sy was trou op 15 Desember 1917 in Ladysmith, Kliprivier, Natal met PHILIPPUS JACOBUS (Oukie) FOURIE.  Hy is gebore op 18 April 1887 in Ficksburg, gedoop op 5 Junie 1887 in die NG Kerk, Ficksburg. Hy sterf op 21 Julie 1953 te De Villiersstraat, Bloemfontein en is begrawe in Bloemfontein.

Oukie was vir jare werksaam as “Border Guard” op die grens tussen Natal en die Oranje-Vrystaat in die omgewing van Ladysmith en New Castle. In die vroeë 1930’s verhuis die gesin na Bloemfontein.

 4-Geslagte.

In die middel is Anna Elizabeth Fourie (gebore Schoultz). Links is haar moeder Magdalena Josina Schoultz (gebore Strijdom).  Haar broer was die vader van Adv. J.G. Strydom, Eerste Minister), en regs is haar dogter Magdalena Josina Beck (gebore Fourie) en kleinseun Frank Sidney Beck.

huwelic schoultz fourie

Huwelik sertifikaat – Philip (Philippus) Jacobus Fourie en Anna Elizabeth Schoultz.

 ________________________________________

ANNA ELIZABETH SCHOULTZ en PHILIPPUS JACOBUS FOURIE se kinders: (Martha Maria, Magdalena Josina, Dietlof, Natalie en Claude)

MARTHA MARIA (Cookie) Fourie is gebore op 24 Februarie 1919 in New Castle, Natal en sterf op 10 Januarie 2001 in Pretoria. Sy trou op 3 Augustus 1949 in Bloemfontein met STEPHANUS SEBASTIAN (Fanie) LOMBARD, seun van Hendrik Jakobus Lombard en Jacoba Francina Taljaard.  Stephanus is gebore op 7 Februarie 1918 in die Winburg distrik en sterf op 23 Julie 2008 in Pretoria.

Martha Maria (Cookie) Fourie en Stephanus Stebastian Lombard se kinders:

1.    Mario Lombard is gebore op 21 Augustus 1950 in Senekal. Hy trou in Oktober 1975 in Paul Roux met Adriana Maryna Helena Brits, dogter van Nicolaas Johannes Brits and Margaretha Maria van den Berg. Adriana is gebore op 25 Mei 1955 in Kempton Park.

Mario Lombard en Adriana Maryna Helena Brits se kinders:

1.    Heidemarie Lombard is gebore op 5 April 1978 in Pretoria. Sy trou op 26 Junie 2002 in Cullinan met John Coote, seun van Johannes Jakobus Coote and Sophie Fourie. John is gebore op 6 Desember 1962.

Heidemarie Lombard en John Coote se kind:

1.     Nicole Coote is gebore op 31 Januarie 2004 in Pretoria.

2.     Eugene Lombard is gebore op 5 Februarie 1953. Sy eerste huwelik was in 1972 in Johannesburg, met Suzan Lourens. Suzan is gebore op 20 Desember 1958.

Eugene Lombard en Suzan Lourens se kind:

1.    Ilse Lombard is gebore op 31 Augustus 1977.

Sy se tweede huwelik was met Tertia Swart. Tertia is gebore in Pretoria en sterf op 8 Februarie 2003. Sy het twee dogters uit ‘n vorige huwelik.

  1. Stephanus Sebastiaan Lombard is gebore op 9 Oktober 1958 in Excelsior. Stephanus is getroud met Cornelia Johanna Petronella Potgieter. Cornelia is gebore op 26 Mei 1960 en sterf op 2 Maart 2002. Sy is begrawe in die Sundrabegraafplaas.

Stephanus Lombard en Cornelia Johanna Petronella Potgieter se kinders:

1.    Natasja LombardSy trou met Nico Willers op 30 November 2002.

Natasja Lombard en Nico Willers se kind:

1.    Angelique Willers is gebore op 4 Mei 2004 in Pretoria.

2.    Ivan LombardHy trou met Monette Nortje.

3.    Igor Lombard is gebore op 6 Desember 1984.

 ________________________________________

MAGDALENA JOSINA (Jossie) Fourie is gebore op 2 September 1922 in New Castle, Natal en gedoop op 27 Jan 1923. Sy sterf op 14 Augustus 1990 in die Rosepark Hospitaal, Bloemfontein en is begrawe op 16 Augustus 1990 in die Bainsvleibegraafplaas. Jossie trou op 20 Mei 1941 in Bloemfontein met FRANK SIDNEY BECK, seun van Thomas Arthur Beck en Annie Ward Rainford van Preston, Lancashire, Engeland. Frank is gebore op 26 November 1907 in Bloemfontein en is gedoop op 29 Desember 1907 in die Katedraal Kerk, St Georgesstraat, Bloemfontein. Hy sterf op 25 Mei 1978 in die Nasionale Hospitaal, Bloemfontein en is in 1978 begrawe in die Bainsvleibegraafplaas.

Magdalena Josina (Jossie) Fourie en Frank Sidney Beck se kinders:

1.    Frank Sidney (Sonny) Beck is gebore op 27 Oktober 1941 in Bloemfontein en sterf op 4 Junie 2006 in Welkom. Hy is op 6 Junie 2006 in die Kroonstadbegraafplaas begrawe. Sy eerste huwelik was in 1964 met Sarah-Ann van Lingen, dogter van Albert en Hester van Lingen. Sarah is gebore op 1 Augustus 1945 in Potchefstroom, sterf in Kroonstad en is begrawe in die Kroonstadbegraafplaas.

Frank Sidney Beck en Sarah-Ann van Lingen se kinders:

1.    Frank Sidney Beck is gebore op 17 Maart 1968 in Walvisbaai, Namibië. Hy sterf op 26 Februarie 1988 in Welkom en is begrawe in die Kroonstadbegraafplaas.

2.    Penelope-Ann (Penny) Beck is gebore op 2 Maart 1969 in Bloemfontein.

Penelopy-Ann Beck se kinders:

1.    Amor Bradley Beck is gebore op 19 Maart 1991 in Kroonstad.

2.    Simone Jandri Beck is gebore op 20 Januarie 1994 in Kroonstad.

3.    Candice Beck (stiefdogter) is gebore op 21 April 1982.

Sy tweede huwelik was met Adriana Josiena Steyn op 4 April 2003. Sy is gebore op 11  Mei 1974. Geen kinders.

2.    Eugene Rainford (Gene) Beck is gebore op 22 Februarie 1947 in Bloemfontein. Sy eerste huwelik was op 28 Maart 1973 in Heilbron met Hendrina Aletta (Rina) Stapelberg, dogter van Koot en Annetjie Stapelberg. Rina is gebore op 22 Februarie 1947 en sterf ongeveer 1990/1995.

Eugene Rainford Beck en Hendrina Aletta Stapelberg se kinders:

1.    Jacques Beck is gebore op 29 Januarie 1974 in Bloemfontein.

2.    Mervin Beck is gebore op 19 Junie 1975 in Bloemfontein.

Sy tweede huwelik was op 19 Februarie 1981 met Johanna Elizabeth (Bets) Woods. Sy is gebore op 19 Julie 1948. Bets het 3 kinders uit ‘n vorige huwelik met Brian Woods; Louise, Eddie en Shane.

Eugene Rainford Beck en Johanna Elizabeth Woods se kind:

1.    Bonita Beck is gebore op 22 Februarie 1984. Sy trou op 3 April 2004 met Floris Andreas Johannes (Johan) Coetsee, gebore 9 April 1981.

Bonita Beck en Andreas Johannes Coetsee se kinders:

1.    Jody Coetsee is gebore op 5 Januarie 2009 in Klerksdorp (woon tydens geboorte in Parys).

2.    Emma Coetsee is gebore op 18 Januarie 2014 in Klerksdorp (woon tydens geboorte in Parys).

3.    Carol Anne Beck is gebore op 15 Augustus 1954 in Bloemfontein. Sy trou op 22 Januarie 1972 in die NG Kerk, Bainsvlei met Andries Barend Frederik (André) du Plessis, seun van Willem Gerhardus du Plessis en Johanna Augusta Hendrika Steyn. Hy is gebore op 15 Mei 1950 in Sabie, Noord-Transvaal.

Carol Anne Beck en en Andries Barend Frederik du Plessis se kinders:

1.    Cindy du Plessis is gebore op 19 Julie 1972 in Bloemfontein. Sy trou op 28 September 2002 in die Grote Kerk, Kaapstad met Christiaan (Chris), Bam seun van Gustav Bam en Johanna Catharina (Rinie) van Zyl. Christiaan is gebore op 21 November 1966 in Kaapstad.

2.    Mandy du Plessis is gebore op 1 Oktober 1975 en trou op 18 Oktober 1997 in die Klipkerk, Bloemfontein met Pieter Cornelius (Neil) de Klerk, seun Johannes Cornelius (Johan) de Klerk en Elizabeth Margaret (Lu) Warnick. Neil is gebore op 6 April 1975 in Cradock.

Mandy du Plessis en Pieter Cornelius de Klerk se kinders:

1.    Natascha de Klerk is gebore op 12 Januarie 2000 in Bethlehem.

2.    Johan André (Juandré) de Klerk is gebore op 25 Maart 2002 in Bloemfontein.

3.    Andree du Plessis is gebore op 14 April 1980 in Ladybrand en trou op 6 Augustus 1999 in die Klipkerk, Bloemfontein met Vincent Bender, seun van Jan George Frederik Bender en Dorothy Le Hardy. Vincent is gebore op 6 Julie 1975 in Bloemfontein.

Andree du Plessis en Vincent Bender se kinders:

Damien Vincent Bender is gebore op 13 November 1999 in Bloemfontein.

Lucan André Bender is gebore op 5 Augustus 2006 in Klerksdorp, (woon tydens geboorte in Ventersdorp).

Nevieke Andree Bender is gebore op 12 Oktober 2011 in Klerksdorp, (woon tydens geboorte in Ventersdorp).

4.    Karen du Plessis is gebore op 26 November 1987 in Ladybrand.

4.    Lorraine Vivien (Lolly) Beck is gebore op 29 Januarie 1961 in Bloemfontein. Haar eerste huwelik is met Daniel (Dana) Venter in 1982 in Bloemfontein. Dana is gebore in 1959.

Lorraine Vivien en Daniel Venter se kind:

1.    Jacques Dana Venter is gebore op 1 Augustus 1983 in Bloemfontein.

Haar tweede huwelik is met Andries Petrus Gerbrand (André) Venter in 1987/1988 in die kerkie op Van Reenenpas. Hy is gebore op 1 September 1959. Geen kinders.

 ________________________________________

DIETLOF Fourie is gebore op 14 Maart 1925 in New Castle, Natal, en sterf op 27 Mei 1970 in Johannesurg. Hy trou met JACOBA MARTIENA MAGRIETHA (Kotie) BUITENDAG.

Dietlof Fourie en Jacoba Martiena Magrietha Buitendag se kinders:

1.    Alwyne Jacoba (Winnie) Fourie is gebore op 25 Mei 1945 en trou met Pieter Jacobus Smit.

2.    Philippus Jacobus (Philip) Fourie is gebore op 15 April 1952.

 ________________________________________

NATALIE (Talie) Fourie is gebore op 25 Februarie 1928 in Ladysmith, Natal. Sy trou met ALDO LINDEN LINDENBERG, seun van Loedolph Ferdinand (Louis) Lindenberg en Jacoba Adriana Sophia Hitge. Aldo is gebore op 20 Mei 1920 in Senekal of Bethlehem en sterf op 14 September 1991 in Bloemfontein. Hy is begrawe in die Ou Senekalbegraafplaas.

 Natalie Fourie en Aldo Lindenberg se kinders:

1.    Beulah Lindenberg is gebore op 16 Augustus 1949 in Bloemfontein. Sy trou op 4 Januarie 1969 in Bloemfontein met Iain Graeme Robertson, seun van William Davielson Robertson en Laura Delanie Withers. Iain is gebore op 11 September 1946 in Bloemfontein en sterf in Feb 2012 in Durban.

Beulah Lindenberg en Iain Robertson se kinders:

1.    Grant William Robertson is gebore op 30 November 1970. Hy trou met Sandy Lynn Grieveson op 6 Jun 1998 in Durban.  Sandy is gebore op 26 Oktober 1971 in Durban.

          Grant William Robertson en Sandy Lynn Grievson se kinders:

1.    Chloe Helen Robertson is gebore op 13 Augustus 2003 in Durban.

2.    Emily Kate Robertson is gebore op in Durban.

2.    Wayne Robertson is gebore op 12 April 1974 in Bloemfontein. Hy trou met Ingrid Stijweg in Durban. Ingrid is gebore op 19 Mei 1970 in Durban.

Wayne Robertson en Ingrid Stijweg se kind:

1.    Ruby-Rose Robertson is gebore op 7 November 2012 in Durban.

 3.    Warren Robertson is gebore op 9 Augustus 1981 in Durban. Hy trou met Kirsti Lauren de Kock in Durban. Kirsti is gebore op 2 Junie 1982 in Oos-London.

Warren  Robertson en Kristi Lauren de Kock se kind:

1.    Sophie Robertson is gebore op 10 Augustus 2013 in London.

2.    Belinda Sophia Lindenberg is gebore op 25 November 1950 in Bloemfontein. Haar eerste huwelik is met Lionel Comer-Bond. Lionel is gebore op 4 Julie 1945 in Bloemfontein.

Belinda Sophia Lindenberg en Lionel Comer-Bond se kinders:

1.    Sandy Comer-Bond is gebore op 11 Junie 1969 in Bloemfontein.

2.    Ryan Lionel Comer-Bond is gebore op 7 Februarie 1972 in Bloemfontein.

Belinda se tweede huwelik is met John David Johnstone. John is gebore op 25 Maart 1946 in Liverpool, Lancashire, England.

3.    Claudia Wonda Lindenberg is gebore op 5 Mei 1953 in Bloemfontein. Haar eerste huwelik is op 30 September 1972 in Bloemfontein met Everhard (Ewie) du Plessis, seun van Johan David du Plessis. Ewie is gebore op 17 Desember 1949 in Bloemfontein en sterf op 12 Julie 1979.

Claudie Wonda Lindenberg en Everhard du Plessis se kinders:

1.    Nadine du Plessis is gebore op 11 Maart 1973 in Bloemfontein en sy trou met Allan van Heerden.

Nadine du Plessis en Allan van Heerden se kind:

1.    Jana van Heerden is gebore op 16 Mei 2003.

2.    Johan Alvin Plessis is gebore op 16 Mei 1976 in Bloemfontein. Hy trou met Melanie Jacolene Payne.

Johan en Melanie se kind:

1. Ethan David  du Plessis is gebore op 17 April 2019 in Melbourne, Australië.

Claudia se tweede huwelik is met Colin Jardine, seun van Jose Jardine en Elsie Catharine Coetzee. Colin is gebore op 1 Julie 1952 in Johannesburg.

Claudia Lindenberg en Colin Jardine se kind:

3.    Natasha Jardine is gebore op 13 September 1983 in Pretoria.

4.    Louis Lindenberg is gebore op 18 Jan 1955 in Bloemfontein. Hy trou op 13 Augustus 1977 in Bloemfontein met Deidre Tibshirany, dogter van Fiad en Jean Tibshirany. Deidre is gebore op 23 Februarie 1955 in Bloemfontein.

Louis Lindenberg en Deidre Tibshirany se kinders:

1.    Laverne Bianca Lindenberg is gebore op 23 Mei 1980 in Bloemfontein.

2.    Jamin Guy Lindenberg is gebore op 8 Oktober 1985 in Pietersburg. Hy sterf op 23 Oktober 2012 in Pretoria.

3.    Kayley Jade Lindenberg is gebore op 2 Maart 1989.

Kayley Jade Lindenberg se kind:

1.    Nielen Luke Louw is gebore op 2 Januarie 2008 in Pretoria.

5.     Alma Lindenberg is gebore op 21 Oktober 1956 in Bloemfontein. Sy trou op 24 Junie 1989 in Belvidere, Knysna met Anthony John (Tony) Williamson seun van John Patrick Williamson en Dorothy Margaret Stedman. Tony is gebore op 5 Februarie 1958 in Durban.

Alma Lindenberg en Anthony John Williamson se kinders:

1.    Leigh Ann Williamson is gebore op 28 Mei 1991 in Nelspruit, Mpumalanga.

2.    Jessica May Williamson is gebore op 29 April 1994 in Nelspruit, Mpumalanga.

6.    Ludolph Marius Lindenberg is gebore op 20 September 1962 in Bloemfontein. Hy trou op 8 Junie 1984 in Bloemfontein met Carole Anne Fox dogter van David Fox en Florence Anne Hetherington. Carole is gebore op 1 Desember 1965. Gustav is tans verloof aan Dienka Groenewald.

Ludolph Marius Lindenberg en Carole Anne Fox se kinders:

1.    Charne Lindenberg is gebore op 24 Desember 1984 in Bloemfontein.

2.    André Lindenberg is gebore op 13 Mei 1987 in Bloemfontein.

7.    Gustav Dietlof Lindenberg is gebore op 5 Februarie 1968 in Bloemfontein. Hy trou op 16 November 1996 in Bloemfontein met Cecilia Maria de Swardt, dogter van Pieter de Swardt and Emmie Bester. Cecilia is gebore op 6 November 1974 in Meyerton.

Gustav Dietlof Lindenberg en Cecilia Maria de Swardt se kinders:

1.    Alex Lindenberg is gebore op 9 Desember 2002 in Pretoria.

2.    Kaila Lindenberg is gebore op 16 Januarie 2006 in Pretoria.

 8.    Aldo Lindenberg is gebore op 14 September 1971 in Bloemfontein en hy trou met Espie Rahl in Bloemfontein.

Aldo Lindenberg en Espie Rahl se kinders:

1.    Aldin Lindenberg is gebore op 21 Februarie 2001 in Bloemfontein.

2.    Kian Lindenberg is gebore op 4 Februarie 2004 in Bloemfontein.

3.    Rossouw Lindenberg is gebore op 17 Maart 2010 in Bloemfontein.

 ________________________________________

CLAUDE Fourie is gebore op 29 Desember 1932 in Bloemfontein en sterf op 11 September 1993 in Phalaborwa. Hy trou op 3 Desember 1955 in Welkom met RINA PITZER, dogter van Hendrik Pitzer and Charlotte Venter. Rina is gebore op 22 April 1939 in Brakpan.

Claude Fourie en Rina Pitzer se kind:

1.    Louis Strydom (Kaaiman) Fourie is gebore op 8 Junie 1957 in Welkom. Hy trou op 1 Julie 1978 in Kuruman met Annetjie van Tonder, dogter van Gerald en Lulu van Tonder. Annetjie is gebore op 28 Februarie 1955 in Kuruman.

Louis Strydom Fourie en Annetjie van Tonder se kinders:

1.    Lucille Fourie is gebore op 17 Junie 1980 in Kroonstad.

2.    Annerine Fourie is gebore op 3 September 1982 in Kroonstad en trou op 10 Februarie 2010 by die Hartebeespoortdam met Johan Burger, seun van Johan Burger en Yvonne. Johan is gebore op 26 Junie 1980.

Annerine Fourie en Johan Burger se kind:

1.    Anje Burger is gebore op 28 September 2011 in Phalaborwa.

 ________________________________________

BRONNE

 ________________________________________

Familielede.

Sterftekennisse.

Webwerf van FamilySearch, “Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898,”.

Webwerf van FamilySearch, NG Kerk registers.

Webwerf van Stamouers, SCHOULTZ Jean Baptiste Franz, deur Alida Schoultz.

Data uit die skeepssoldyboeke beskikbaar op die webwerf “VOC – opvarenden”, ‘n gesamentlike inisiatief van die Nederlandse Nasionale Argief, die argiefdienste van Delft en Rotterdam, die Zeeuws argief , die Wesfries Argief en die afdelings geskiedenis van die universiteite Leiden en Gent – http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/default.aspx.

Kaapse Argiefbewaarplek, Inventarisse van die Weeskamer van die Kaap die Goeie Hoop – MOOC 10 reeks

PlanetGIS, plaaskaarte.

Google Maps en Wikipedia, inligting oor dorpe ens.

Hoge J., Personalia of the Germans at the Cape 1652-1806.

Heese en Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagsregisters, Vol 10.

C.C. de Villiers en bygewerk deur C. Pama,Geslagsregisters van die ou Kaapse Families.

Asook ander aangehaalde bronne.