VOOR- EN NAGESLAGTE VAN

HENDRIKA VAN WYK

(gebore 19 Desember 1895)

______________________________

HERKOMS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE VAN WYKS (VAN WIJK)

______________________________

 ROELOF ADRIANSZ VAN WIJK, seun van ADRIANS, is die vader van die Suid-Afrikaanse Van Wyk stamvader, ADRIAN (ARIE) VAN WIJK.  Hy is gebore in ongeveer 1632 in Nederland en sterf voor Oktober 1699 in Stellenbosch. Hy trou op 21 Augustus 1667 in Amsterdam met TRIJNTJE JANS, gebore in ongeveer 1637.

Uit die huweliksregister van die Nieuwe Kerk in Amsterdam: “30 Julie 1667:  Roelof Arianze van Inge, schoenmaecker, oud 27 jare, ouers doot, geast met Jonas Beeck, woont ind Passeerderstraet, Trijntjie Jans, van Wedde, oud 30 jare, ouers doot, geast met Annetjie Jonas, woont ind Passeerderstraet.”

Passeeerdersstraat na die Nieuwe Kerk, Amsterdam – 1,3 km. Roelof en Trijntje het hier gewoon ten tye van hul huwelik in 1667.

Die Nuwe Kerk in Amsterdam dateer uit die 15de eeu en is geleë op die Damplein langs die koninklike paleis.

 Roelof Adriansz van Wijk en sy vrou Trijntje Jans word die eerste keer in 1686  genoem in die Kaapstadse doopregisters toe hy en sy vrou getuies was by die doop van die seun van Willem van Wijk. Hul eerste verskyning in die monster- en opgaafrolle was in 1688, met een seun.

ROELOF ADRIAENZ VAN WIJK  en TRIJNTJE JANS se kind: (Adrian (Arie)

  1. ADRIAN (ARIE) VAN WIJK (Suid-Afrikaanse stamvader) is gedoop op 18 Januarie 1668 in die Nieuwe Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, en sterf op 15 September 1714 in Stellenbosch.

__________________________________________

DIE SUID-AFRIKAANSE STAMVADER

_________________________________________

ADRIAN (ARIE) VAN WIJK is gedoop op 18 Januarie 1668 in die Nieuwe Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, en sterf op 15 September 1714 in Stellenbosch.

Hy trou in Oktober 1693 in Stellenbosch met CORNELIA HELM, dogter van Hans Helm en Geertruy Willemse. Cornelia is gedoop op 16 September 1673 in Stellenbosch en sterf in Mei 1720 in Stellenbosch. Haar eerste huwelik was op 15-jarige ouderdom met die wewenaar, Jan van den Bosch. Sy was vir 5 jaar met hom getroud vanaf 28 maart 1688 tot met sy dood in 1693. Hulle het drie kinders gehad. Na Arij se dood in 1713 trou sy met Jacob Coetser. Arij, Cornelia en haar 3 kinders uit haar huwelik met Jan van den Bosch word vir die eerste keer saam genoem in die Stellenboschse Monstrolle van 1693.

Op 21 September 1688 kry hy toestemming om van die Kaap te trek na Drakenstein. In 1705 word die plaas Schinderkuijl (tans Leeuwenkuil) aan Arij toegeken wat hy met wat 8000 wingerdstokke in een van die vroeë wynplase van die streek omskep het.

Leeuwenkuil se plaaswerf het vandag nog dieselfde uitleg soos in 1704 met die huis, skure, buitegeboue en veekrale van die oudste en mees waardevolle in die hele streek. Dit is van die oudste geboue in die streek. Schinderkuijl is ‘n Duitse woord wat beteken dat boumaterial wat gesloop is van geboue of skeepswrakke en gebruik is om iets heeltemal nuut te bou. Die ou huis is uit klip gebou en die lateie bo die deure uit die onderkant van ‘n skip se boeg.

Op ’n ou foto van die plaashuis kan die letter “A” (vir Adrian) in die pleisterwerk van die voorgewel gesien word.

Adriaan (Arij) van Wijk se plaas Schinderkuijl (tans Leeuwenkuil), geleë op die Bottelarypad, Stellenbosch.

In sy testament gedateerd 29 April 1713 word Arij beskryf as ‘n siek, bedlêend man. Hy was heelwaarskynlik sterwend aan pokke opgedoen in die epidemie wat die Kaap in 1713 getref het.

Testament van Arije van Wijk en Cornelia Helmes gedateerd 29 April 1713:

… den Land-bouwer aan Stellenbosch Arije van Wijk siekelijk te bedde leggende … En Cornelia Helmes … Woonende aan Stellenbosch, … de Onmondige kinderen bij Malkanderen In dit hun huwelijk geprocre-eert (ofte die sij luijden nog mogte krijgen) als namentlijk Roelof oud agtien Jaren, Alette oud Seventien, Willem Sestien, Sara vijftein, Maria negen, Adrianus agt, Catrina drie Jaren, Hester Ses Maanden, …. institueerende sij testateuren hare voorn’ agt kinderen en die zij nogh mog, te krijgen, tot hare Erffgenaamen, als mede  Catrina, Jannetie en Johs. Van den Bosch zijnde de voorkinderen vande testatrice geprocreert bij wijlen Jan vanden Bosch …

__________________________________________

 TWEEDE GESLAG IN SUID-AFRIKA

__________________________________________

ARIJ VAN WIJK en CORNELIA HELM se kinders: (Roelof, Aletta, Willem, Sara, Adrianus (Adriaan) Arie, Maria, Adrianus, Gerrit, Catarina en Hester)

1.  Roelof van Wijk is gedoop op 5 September 1694 in Kaapstad en sterf in ongeveer 1746. Hy trou op 28 September 1727 in Stellenbosch met Aletta Bezuijdenhout.

2.  Aletta van Wijk is gedoop op 15 Julie 1696 in Kaapstad en sterf voor 1771. Sy was getroud met Johann Kraaij.

3.  Willem van Wijk is gedoop op 19 Januarie 1698 in Stellenbosch. Hy het bekend gestaan as Willem van Wijk d’oude en was ‘n boer op die plaas Duijvenhoks Rivier.  Hy sterf in 1771 sonder vrou of kinders.

4.  Sara van Wijk is gedoop op 29 November 1699 in Stellenbosch. Sy trou met op 31 Januarie 1716 in die Kaap met Izaak Dalgue.  Izaak is gebore in 1695 in die Kaap.

5.  Adrianus (Adriaan) Arie van Wijk is gedoop op 25 Desember 1701 in Stellenbosch en sterf vermoedelik voor 1705 toe ‘n jonger boetie met dieselfde naam gebore is.

6.  Maria van Wijk is gebore in ongeveer 1704 en trou op 22 Junie 1727 in Drakenstein met Jan Joubert. Na sy dood trou sy op 29 November 1739 in Drakenstein met Jan Conraad (Wolraad) Striegel.

7.  ADRIANUS VAN WIJK is gebore in ongeveer 1705. Hy trou met Sara Fourie.

8.  Gerrit van Wijk is gedoop op 14 November 1707 in Stellenbosch. Hy sterf vermoedelik in Augustus 1708.

9.  Catarina van Wijk is gedoop op 20 Julie 1710 in Stellenbosch. Op 16-jarige ouderdom het sy ‘n buite-egtelike seun, Cornelis, gehad. Sy vader was  Matthijs Gunter. Later trou sy met Hendrik Lubbe en sterf voor 1771.

10.  Hester van Wijk is gedoop op 3 Oktober 1712 in Stellenbosch en trou met Pieter van Zijl.

__________________________________________

 DERDE GESLAG IN SUID-AFRIKA

__________________________________________

ADRIANUS VAN WIJK is gebore in 1701 en gedoop op 25 Desember 1701 in die NG Kerk Stellenbosch.

Adrianus, soon van Arien van Wijck d’ Moeder Cornelia Helmers, getuigen getuijgen Geertruijd Helmers. gedoop 25 Decem 1701

Hy trou met SARA FOURIE, dogter van stamvader Louis Fourie en Suzanne Cordier. Sy is gebore in 1705 en gedoop op 29 November 1705 in die NG Kerk, Stellenbosch. Sy sterf in ong. 1771 “aan De Duijvenhoks Rivier”.

29 Novembre [1705]; Sara; d’ Vader Louis Fourij, de Moeder Susanna Cordier. Getuygen Pierre Lombard, en Claudina Lombard

ADRIANUS VAN WIJK  en SARA FOURIE se kinders: (Adrian, Susanna, Louis, Johannes Willem, Roelof, Cornelia, Jacobus, Pieter, Gerrit, Johannes, Daniel, David  en ‘n tweede Cornelia)

1.  ADRIAAN VAN WIJK is gebore in 1723, gedoop op 13 Junie 1723 in die NG Kerk Drakenstein en sterf in ong. 1790.

2.  Susanna van Wijk is gebore in ong. 1725 en gedoop op 4 Maart 1725 in die NG Kerk Paarl (Drakenstein). Sy trou op 4 Oktober 1750 in Tulbagh met Cornelisz van Tonder, seun van Andries Cornelisz van Tonder en Cornelia de Vrij. Hy is gebore in ong. 1715 en gedoop op 24 Junie 1715 in Stellenbosch.

3.  Louis van Wijk (burger van Swellendam) is gebore in ong. 1726 en gedoop op 10 November 1726 in Drakenstein. Hy trou op 16 Mei 1751 in Drakenstein met Hester de Jager, dogter van Carel de Jager en Hester Erasmus. Sy is gedoop in Drakenstein op 24 Februarie 1726.

4.  Johannes Willem van Wijk (burger van Swellendam) is gebore in ong. 1729 en gedoop op 15 Mei 1729 in Drakenstein Hy trou op 5 September 1756 in Tulbagh met Helena Gous, dogter van Andries Gous en Johanna Conterman. Sy is gebore in ong. 1732 en gedoop op 8 Julie 1732.

5.  Roelof van Wijk is gebore op in ong. 1731 en gedoop 2 Desember 1731 in Drakenstein. Hy trou op 18 April 1762 in Drakenstein met Maria Catharina de Jager, dogter van Andries Pieter de Jager en Elizabeth Potgieter. Sy is gedoop op 2 Oktober 1734.

6.  Cornelia van Wijk is gebore in ong. 1733 en gedoop op 11 Oktober 1733 in Drakenstein.

7.  Jacobus van Wijk (burger van Swellendam) is gebore in ong. 1735 en gedoop op 23 Oktober 1735 in Drakenstein. Hy trou op 25 Februarie 1770 in Stellenbosch met Elizabeth de Jager, Andries Pieter de Jager en Elizabeth Potgieter. Sy is gedoop op 10 November 1743 in Drakenstein.

8.  Pieter van Wijk is gebore in ong. 1738 en gedoop op 27 April 1738 in Drakenstein.

9.  Gerrit van Wijk is gebore in ong. 1740 en gedoop op 14 Februarie 1740 in Drakenstein.

10. Johannes van Wijk is gebore in ong. 1741 en gedoop op 14 Januarie 1742 in Drakenstein.

11. Daniel van Wijk (burger van Swellendam) is gebore in ong. 1745 en gedoop op 5 September 1745. Hy trou op 18 November 1781 met Anna Elisabeth v.d. V ijver, dogter van Izaak van der Vijver en Elisabeth du Plessis.

12. David van Wijk is gebore in ong. 1748 en gedoop op 28 Junie 1778 in Tulbagh. Hy trou met Martha de Lange, dogter van Johan Hendrik Lange en Aletta Lubbe. Sy is gedoop op 24 Januarie 1762.

13. Cornelia van Wijk is gebore in ong. 1752 en gedoop op 3 Desember 1752. Sy trou op 22 Augustus 1784 met Louis le Grange (burger van Swellendam), seun van Johannes Petrus le Grange en Anna Fourie. Hy is gedoop op 5 Julie 1761 in Drakenstein.

__________________________________________

 VIERDE GESLAG IN SUID-AFRIKA

__________________________________________

ADRIAAN VAN WIJK is gebore in 1723, gedoop op 13 Junie 1723 in die NG Kerk Drakenstein en sterf in ong. 1790.  Hy trou met op 22 Februarie 1767 in Tulbagh met HESTER DIEDERIKS, dogter van stamvader Jacob Diederichs van Lüneburg, Duitsland en Martha Nortje.  Hester is gebore in ong. 1747 en gedoop op 30 April 1747.

ADRIAAN VAN WIJK  en HESTER DIEDERIKS se kinders: (Roelof, Jacob Pieter, Pieter, Adriaan, Aletta, Hester en Willem Johannes)

1.  Roelof van Wijk (burger van Stellenbosch) is gebore in ong. 1767, gedoop op 10 Januarie 1768 in Tulbagh, (burger van Stellenbosch)en sterf in ong. 1830 in Graaff-Reinet. Hy trou op 10 Oktober 1790 in Tulbagh met Anna Catharina Kuun, dogter van Stephanus Kuun en Anna Margaretha Gildenhuizen. Sy is gedoop op 6 Oktober 1771.

2.  Jacob Pieter van Wijk is gebore in ong. 1769 en gedoop op 7 Januarie 1770 in Tulbagh. Hy trou op 30 November 1800 in Kaapstad met Martha Maria Visser, dogter van Johannes Hendrik Visser en Johanna Christina Coetsee. Sy is gebore in ong. 1778 en gedoop op 20 Desember 1778.

3.  PIETER van Wijk is gebore in ong. 1772 en gedoop op 4 November 1772 in Tulbagh.

4.  Adriaan van Wijk (burger van Stellenbosch) is gebore in ong. 1776 is gedoop op 24 Maart 1776 in Drakenstein. Hy trou op 11 Februarie 1798 in Kaapstad met Aletta van Wijk, dogter van Wynand Willemsz van Wijk en Elsie Gildenhuys. Sy is gebore in ong. 1777 en gedoop op 2 Februarie 1777 in Kaapstad.

5.  Aletta van Wijk is gebore in ong. 1778 en gedoop op 4 Oktober 1778 in Stellenbosch. Sy trou op 2 April 1815 in Graaff- Reinet met Roelof van den Berg, seun van Barend van den Berg en Johanna Sophia van Wijk. Hy is gebore in ong. 1768 en gedoop op 3 April 1768.

6.  Hester van Wijk is gebore in ong. 1786 en gedoop op 22 Januarie 1786 in Tulbagh. Sy trou op 2 Oktober1803 in Tulbagh met Gabriel Rossouw (burger van Stellenbosch), seun van Gabriel Rossouw en Maria Magdalena van As. Hy is is gedoop op 31.7.1785 in Kaapstad. Haar tweed huwelik is met Hendrik Johannes Botha.

7.  Willem Johannes van Wijk is gebore in ong. 1790 en gedoop op 19 September 1790.  Hy trou op 23 November 1806 met Cornelia Magdalena Zacharia Dorothea Koopman, dogter van Jan Koopman en Sara Kleyn.

__________________________________________

 VYFDE GESLAG IN SUID-AFRIKA

__________________________________________

PIETER VAN WIJK is gebore in ong. 1772 en gedoop op 4 November 1772 in Tulbagh. Pieter sterf in 1808 aan die Oosgrens tydens ‘n skermutseling met Xhosas. Sy seun is sy erfgenaam. Hy trou met SUSANNA JACOBA BERNHARDI dogter van stamvader Fredrik Jacob Bernhardi van Meisenheim, Duitsland en Jacomina Greef. Sy is gebore in 1778 in Kaapstad en sterf waarskynlik in 1799 met die geboorte van hul enigste kind, Pieter Adriaan Louis.

Reference no.:  MOOC8/28.53:  Testator(s): Pieter van Wijk  24 December 1808 Copia J:E: Mestaer Extract uit een rapport door den veldcornet van ’t district Zuurevelden Michiel Daniel Delport, aan den Landdrost der Drostdij Uitenhage majoor J:G: Cuijler gedaan:

Goederen nagelaaten door wijlen Pieter van Wijk d’ oude op den 24 December 1808 door kaffers vermoord, ter plaatse van Joseph van Dijk met nalating van een zoon die gebooren is den 22 July 1799, als1 halve kist waarin gevonden zijn 9 r:ds 2 sch: aan contanten benevens de hier annexe notitie van uitstaande schuldvorderingen, 1 oude bulzak, 1 kussen, 3 zakken, 631 schaapen, 99 bokken, Nog hebben van den overleedene op de helft van de aanteelt Sijbrand van Dijk 100 schaapen, Frans van Dijk 50 schaapen /:onderstond:/ Accordeert met ’t voor schreevene rapport voor zoverre ’t g’extraheerde /:geteekend:/ J: Knobel, Secretaris Accordeert met ’t origineele extract: J: Knobel, Sec:s 

PIETER VAN WIJK en SUSANNA JACOBA BERNHARDI se kind:

  1. PIETER ADRIAAN LOUIS VAN WYK is gebore in 1799, gedoop op 22 Desember 1799 in die NG Gemeente Graaf-Reinet en sterf op 29 Oktober 1854 aan huis van Johannes Petrus Jordaan in Cradock-distrik.

__________________________________________

 SESDE GESLAG IN SUID-AFRIKA

__________________________________________

PIETER (PETRUS) ADRIAAN LOUIS VAN WYK is gebore in 1799, gedoop op 22 Desember 1799 in die NG Gemeente Graaf-Reinet en sterf op 29 Oktober 1854 aan huis van Johannes Petrus Jordaan in Cradock-distrik. Hy trou met CATHARINA JOHANNA ELIZABETH HUIZER, dogter van Hendrik Wilhelm en Louisa Magdalena Huizer.  Sy is gebore in ong 1815 en sterf op 13 November 1889 (74 jaar en 2 maande) aan huis van M.J.C. Scheepers in Hertzog, Oos-Kaap.  Haar 2de huwelik is met Jan Nel.

Petrus se vader word in die doopregister slegs Pieter Wijk genoem. Dis moontlik dat sy moeder met sy geboorte gesterf het aangesien sy nie in die register aangeteken is nie. Getuies was Gerrit van Nieuwkerken en Martha Maria Tas, dogter van Adam Tas. Ook teenwoordig: Louis Fourie, Sara Johanna van Vuuren en Maria Elizabeth Strijdom.

PETRUS ADRIAAN LOUIS VAN WYK en CATHARINA JOHANNA ELIZABETH HUIZER se kinders: (Louisa Johanna Elizabeth Magdalena Johanna, Petrus Adriaan Louis, Hendrik Willem, Stephanus Johannes, Johannes Lukas (Jan), Aletta Susara Margarietta, Frederik Johannes, Marthinus Rudolf Jacobus en David Johannes Petrus)

1.  Louisa Johanna Elizabeth Magdalena Johanna van Wyk is gebore in ong. 1834 en getroud met Cornelius Hendrik Erasmus Theron van Fort Beaufort. Hulle het 7 kinders gehad.

2.  PETRUS ADRIAAN LOUIS van Wyk is gebore in 1836.

3.  Hendrik Willem van Wyk.

4.  Stephanus Johannes van Wyk.

5.  Johannes Lukas (Jan) van Wyk.

6.  Aletta Susara Margarietta van Wyk is gebore in ong.1848 in die Cradock distrik en sterf op 17 Desember 1896 in Stockenstrom, Oos-kaap. Sy trou met Johannes Christiaan Scheepers. Geen kinders.

8.  Frederik Johannes van Wyk is gebore in ong. 1850 en sterf op 24 Maart 1929 op Hertzog. Hy trou met Anna Cornelia Maria Knoetze. 8 Kinders.

9.  Marthinus Rudolf Jacobus van Wyk is gebore in ong. 1852 en sterf op 14 November 1937 op die plaas Fairbairn, Stockenstrom, Oos-kaap en begrawe op Hertzog.

10. David Johannes Petrus van Wyk.

Hy laat ‘n paar skape, ‘n wa met een span osse, 2 …. en ‘n paar stukke huisraad na.

__________________________________________

 SEWENDE GESLAG IN SUID-AFRIKA

__________________________________________

PETRUS ADRIAAN LOUIS VAN WYK is gebore op 22 Oktober 1836, gedoop op 01 Januarie 1837 in Glen Lynden, Bedford, Oos-Kaap en sterf op 15 Augustus 1897 op die plaas Grootefontein, dist. Elliot. Hytrou op 8 Oktober1861in Cradock, met MARIA CHRISTINA VENTER, dogter van Albertus Stephanus Johannes Venter en Louisa Jacoba Catharina Venter van Lemoenvlei, Elliot. Sy is gebore op 5 Junie1845.

Uittreksel uit die huweliksregister:

“Meerderjarige jongman en veeboer van Stockenstrom tree in die huwelik met die minderjarige jongedogter met toestemming van haar vader, A.S.J. Venter.”

PETRUS ADRIAAN LOUIS VAN WYK en MARIA CHRISTINA VENTER se kinders: ( Petrus Adriaan Louis, Albertus Stephanus Johannes, Hendrik Willem van Wyk, Louisa Johanna Jacoba, Catharina Johanna Elizabeth, Louisa Frederika, Maria Christina, Stephanus Johannes,  Johannes Lukas, Frederik Johannes, Aletta Susanna Margaretha, Susara Elizabeth, Catharina Johanna,  Marthinus Jacobus Roedolf en Theunis Wilhelm)

1.  Petrus Adriaan Louis van Wyk is gebore op 07 Oktober 1861.

2.  ALBERTUS STEPHANUS JOHANNES VAN WYK is gebore op 29 September 1862.

3.  Hendrik Willem van Wyk is gebore op 4 Maart 1866.

4.  Louisa Johanna Jacoba van Wyk is gebore op 29 Mei 1864.

5.  Catharina Johanna Elizabeth van Wyk is gebore op 17 Februarie 1867.

6.  Louisa Frederika van Wyk is gebore op 5 April 1868.

7.  Maria Christina van Wyk is gebore op 10 Augustus 1869.

8.  Stephanus Johannes van Wyk is gebore op 20 Junie 1871.

9.  Johannes Lukas van Wyk is gebore in Oktober1872.

10. Frederik Johannes van Wyk is gebore in ong. 1875.

11. Aletta Susanna Margaretha van Wyk is gebore in ong. 1877.

12. Susara Elizabeth van Wyk is gebore in in ong. 1879.

13. Catharina Johanna van Wyk is gebore op 27 Julie 1882.

14. Marthinus Jacobus Roedolf van Wyk is gebore op 3 Junie 1884.

15. Theunis Wilhelm van Wyk is gebore op 18 Februarie 1886.

__________________________________________

 AGSTE GESLAG IN SUID-AFRIKA

__________________________________________

ALBERTUS STEPHANUS JOHANNES VAN WYK (plaasboer) is gebore op 29 September 1862 in Stockenström en word vernoem na sy oupa ASJ Venter.  Hy sterf op 5 Maart 1937 op die plaas Miershoopbult 1770, Pietersburg-distrik. Albertus trou in Elliot met FRANSCINA JOHANNA HENDRINA KRUGER, dogter van Petrus Cornelis Kruger en Francina Hendrina Kruger. Franscina is gebore op 25 November 1862, gedoop op 22 Februarie 1863 in Burgersdorp en sterf in Pietersburg.

ALBERTUS STEPHANUS JOHANNES VAN WYK en FRANSCINA JOHANNA HENDRINA KRUGER se kinders: (Francina Johanna Hendrina,
Alberta van Wyk is gebore op 18 September 1893.
HENDRIKA van Wyk is gebore op 19 Desember 1895 en sterf op 23 Januarie 1984 in Benoni. Sy trou met Andries Barend Frederik Steyn. Hendrika, Christina Maria, Johanna Hendrina, Maria Elizabeth, Hester en Nicolaas)

1.  Francina Johanna Hendrina van Wyk.

2.  Alberta van Wyk is gebore op 18 September 1893.

3.  HENDRIKA van Wyk is gebore op 19 Desember 1895 en sterf op 23 Januarie 1984 in Benoni. Sy trou met Andries Barend Frederik Steyn.

4.  Christina Maria van Wyk.

5.  Johanna Hendrina van Wyk.

6.  Maria Elizabeth van Wyk.

7.  Hester van Wyk is gebore 14 Desember 1904.

8.  Nicolaas van Wyk.

__________________________________________

 NEGENDE GESLAG IN SUID-AFRIKA

__________________________________________

HENDRIKA VAN WYK is gebore op 19 Desember 1895 in die Aliwal-Noord distrik en sterf op 23 Januarie 1984 op Plot 88, Cloverdene, Benoni. Sy is begrawe op 27 Januarie 1984 uit die N.G. Kerk, Renosterpoort.  Hendrika trou met ANDRIES BAREND FREDERIK STEYN. Andries is gebore op 7 Mei 1889 en sterf op 9 Desember 1972 op die plaas Eendvogelpan, Pietersburg.

HENDRIKA VAN WYK en ANDRIES BAREND FREDERIK STEYN se kinders: (Johanna Augusta Hendika (Hannetjie), Andries Barend Frederik, Albertus Stephanus Johannes (Bertus), Johan August (Jannie), Francina Johanna Hendrika (Sussie), Nicolaas, Jacob Francois,  Hermina Catharina (Mina) en Hendrika)

1.  JOHANNA AUGUSTA HENDRIKA (Hannetjie) Steyn is gebore op 7 Augustus 1925 in Pietersburg.

2.  Andries Barend Frederik (Japie) Steyn is gebore op 23 Julie 1915 in Pietersburg.

3.  Albertus Stephanus Johannes (Bertus) Steyn is gebore op 4 September 1917 in Pietersburg.

4.  Johan August (Jannie) Steyn is gebore op 6 Feruarieb 1919 in Pietersburg.

5.  Francina Johanna Hendrika (Sussie) Steyn is gebore op 17 Desember 1920 in Pietersburg.

6.  Nicolaas Steyn is gebore op 31 Oktober 1923 in Pietersburg.

7.  Jacob Francois Steyn is gebore op 29 Januarie 1935 in Pietersburg.

8.  Hermina Catharina (Mina) Steyn is gebore op 20 Desember 1936 in Pietersburg.

9.  Hendrika Steyn is gebore op 10 Julie 1928 in Pietersburg.

__________________________________________

 TIENDE GESLAG IN SUID-AFRIKA

__________________________________________

JOHANNA AUGUSTA HENDRIKA (Hannetjie) Steyn is gebore op 7 Augustus 1925 in Pietersburg, Sy trou op 13 Oktober 2005 in Bloemfontein met Willem Gerhardus (Willie) du Plessis. Willie is gebore op 2 November 1920 op Boesmanskop, Wepener.

VIR MEER OOR HEIRDIE GESIN EN HUL NASATE GAAN NA  http://myfamilie.co.za/?p=72

__________________________________________

BRONNE

__________________________________________

Familielede.

Begrafnisbrief: Hendrika van Wyk.

Kaapse argiefbewaarplek.

Sterftekennisse: P.A.L. van Wyk 1854, P.A.L. van Wyk 1897, A.S.J. van Wyk 1937.

NG Kerk Argief:

Stellenbosch Gemeente – Doop- en Huweliksregisters,

Drakenstein Gemeente Doop- en Huweliksregisters

Kaapstad Gemeente Doop- en Huweliksregisters.

Cradock Gemeente Doop- en Huweliksregisters.

Graaf-Reinet Gemeente Doop- en Huweliksregisters.

Van Wijk CD saamgestel deur GGSA: Noord-Transvaaltak

Archief van de Burgerlijke Stand, Amsterdam:  Nieuwe Kerk – Registers.

Pieter van Wijk opgawe 1808 : Tanap MOOC8/28.53 http://databases.tanap.net/mooc/

First Fifty Years Project http://www.e-family.co.za/ffy/g6/p6118.htm

Richard Ball:  http://www.ballfamilyrecords.co.uk/notes/VanWijk_intro.htm#ref

‘Familia’, Volume 1, Jaar III (1965/66); bls.42-48, uitgegee deur die Genealogiese Vereniging van Suid-Afrika, , ‘The ancestors of the South African Van Wyks in Holland deur Phillip van Wyck.

Geslacht-register der Oude Kaapsche Familien deur  CC de Villiers.

Leeuwenkuil http://www.leeuwenkuilfv.co.za/our-story/

Google Maps.

Asook ander aangehaalde bronne.

__________________________________________