Weidum

In die kerkrekord van Douwe Gerbrands en sy eerste vrou Rikstje Egberts, staan daar dat hulle albei van Weidum afkomstig is, maar ander rekords wys dat hy in Boazum gedoop is.

winmill

Tussen Leeuwarden en Weidum – 23 April 2013.

teken

Weidum is ‘n klein dorpie ongeveer 9-10 km suid-wes van Leeuwarden en ongeveer 8-9 km voor Boazum waar Douwe Gerbrands gedoop is.

huis

Tipiese boustyl van moderne huise op die Frieslandse platteland.

straatteken

Kerkadres: Lytse Buorren 3, Weidum.

plaas

Landskap langs die kerk.

Buorren

Lytse Buorren – die straat waarin die kerk se hoofingang is.

kerk

Die enigste Protestantse kerk op die dorpie is die Hervormde Kerk en dus kan afgelei word dat Douwe Gerbrands en sy vrou lidmate was. Die kerk word ook genoem die Johanneskerk en is oorspronklik gewy aan Sint Johannes die Evangelis.

deur

André en Cindy voor die kerk se deur.

kat

Cindy en bewonderaar.

koster

André en Cindy saam met die kerk se vriendelike koster, Geeske Limburg – ‘n egte Fries met haar helderblou oë en witblonde hare. Ons waardeer haar moeite om die kerk spesiaal vir ons oop te sluit en vir ‘n toer deur te neem.

preekstoel

Die preekstoel.

herenbanke

Die herenbank regoor die preekstoel. Hier het die gesiene familie van die dorp agter geslote deure gesit.

orrel

Die orrel.

koor

Koorbanke.

vloer

Vloerteëls bedek grafte wat dateer tussen 1425-1475

model.

‘n Model van die kerk in die konsistorie.

trappe

Trappe na die klok se meganisme.

klok

Die klokmeganisme. Die klok in die toring is van brons en gedateerd 1638.

skape

Oppad van Weidum na Boazum.

Terug na Leeuwarden…    –    Gaan na Boazum…