Leeuwarden

Leeuwarden is die hoofstad van Friesland en word algemeen aanvaar as die stad van herkoms van stamvader Douwe Gerbens Steijn. Hy is egter in Bozum gebore en gedoop en met sy huwelik en die doop van sy kinders in Leeuwarden word sy woonplek en die van sy vrou, as Weidum aangegee.

 Ongelukkig word die kerk waar die doop of huwelik plaasvind eers van die 18de eeu af op registers aangedui, en omdat daar drie Protestantse kerke in Leeuwarden was, weet ons nie met sekerheid in watter kerk hy getroud is of sy seun gedoop is nie. (Jacobijnerkerk, Galileërkerk of Westerkerk).

aankoms

Aankoms in Leeuwarden – 23 April 2013.

hardeware

Auke Rauwerda – ‘n Hardewarewinkel wat omtrent alles aanhou,selfs ‘n groot verskeidenheid klompe.

‘n Plaaslike gesegde is: “Als het bij Auke Rauwerda niet te krijgen is, bestaat het niet!”

plaza

In 2006 is die area voor die toring omskep in ‘n plaza met ondergrondse parkering.

toring

De Oldehove is ‘n onvoltooide kerk toring in die Middeleeuse sentrum van die stad – skewer as die toring van Pisa in Italië! Die ou kerk is gesloop om plek te maak vir ‘n nuwe een maar met die uitsak van die toring is dit nooit gebou nie.

voortoring

Twee Steyn nasate voor die toring – Cindy Bam en André du Plessis.

standbeeld

‘n Standbeeld langs die toring – Pieter Jelles Troelstra gebore in Leeuwarden op 20 April 1860 – Nederlandse advokaat, journalis en politikus. (Nie familie nie!)

 boetpsalm

Erg depressiewe Boetpsalm deur Simon van het Reeve (Gerhard Reeve) in die Oldehooftsterkerkhof.

portaal

Deel van die portaal.

skag

Ingang na die klokskag.

leeuwardenklok

Die toringklok genaamd “De Leeuw”, gegiet in 1633 in die klokgietery van Hans Falck.

fietse

Natuurlik fietse…

fresco

Kleurvolle fresco op ‘n gebou.

oudorp

Die sentrale oudorp.

paduit

Die pad uit Leeuwarden na Weidum.

Terug na Edam…    –    Gaan na Weidum…