DIE VOOR- EN NAGESLAGTE VAN

 

CHRISTIAN JOHANN TIEDT

(Van Gollmitz, Duitsland)

 

ou kaart

 ‘n Ou kaart van die dorpie Gollmitz en distrik.

_______________________________________

STAMVADER CHRISTIAN JOHANN TIEDT

_______________________________________

Volgens die passasierslys van die “Wilhelmsburg” is stamvader CHRISTIAN JOHANN TIEDT, gebore in ongeveer 1813 en afkomstig van die dorpie Gollmitz in die Nordwestuckermark-distrik in Brandenburg, Duitsland (toe deel van Pruise). Hy land in 1858 in Suid-Afrika vergesel deur sy vrou WILHELMINE FRIEDERICKE LUISE VOELKER, gebore in ongeveer 1831/32 in Duitsland, en twee seuntjies; die drie-jarige kleuter Hermann Christian en sy een-jarige bababoetie August.

Beide CHRISTIAN JOHANN en WILHELMINE sterf vermoedelik in Stutterheim, Oos-Kaap, aangesien hulle daar gevestig was deur die Engelse Regering en nog daar gewoon het ten tye van die opstel van hulle testament.  Hy sterf in 1878 (sy testament is op 21 November 1878 geliaseer).

 CJ Tiedt testament1

Die testament van Christian Johann en Wilhelmine noem hulle volle name, dat hulle in Duitsland getroud is en in Suid-Afrika in Stutterheim gewoon het.

Pruisiese Duitsland:

Die dorp Gollmitz, die plek van herkoms van die stamvader, Hermann Christian Tiedt was geleë in Brandenberg ‘n provinsie is die voormalige, historiese staat Pruise.  Pruise was tot in 1947 die grootste van Duitsland se state met Berlyn as hoofstad. As gevolg van sy groot grootte, die staat van Pruise was verdeel in provinsies, o.a. Brandenburg. In 1871 is die Duitse state verenig in die skep van die Duitse Ryk onder Pruisiese leierskap en in November 1918 is die monargieë afgeskaf en die verloor die adelstand sy politieke mag. In 1947 is Pruise amptelik afgeskaf deur die bondgenote aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog.

Die golf van emigrasie tussen tussen 1820 en  1871 uit Duitsland (insluitende Pruise) was hoofsaaklik veroorsaak deur ekonomiese swaarkry, insluitend werkloosheid en misoeste. Na eeue-lange verdrukking, oorloë en hoë belasting gehef deur landhere was elke dag ‘n stryd om oorlewing vir die gemiddelde Duitser in Duitsland. Lone het tussen 1820 en 1850 konstant laag gebly, maar terselfdertyd het die prys van lewensmiddele met 50% gestyg.  Baie Duitsers het ook hul tuisland verlaad om die knaende oorloë en militêre diens te vermy. In sommige gevalle het die regering arm burgers aangemoedig om te emigreer. Sonder enige toekomsverwagtinge en gedoem tot ‘n lewe van armoede, het Duitse emigrasie na veral Amerika, Australië en Suid-Afrika begin toeneem.

landsarbeitsman

Gollmitz

Op 27 Januarie 1296 word Gollmitz (Golmyz) die eerste keer in ou dokument genoem en in ‘n “Land-Vogtey-Buch” van 1375 word dit “Gollmitze” genoem.  Gedurende die Dertigjarige Oorlog is Gollmitz feitlik heeltemal verwoes en was dit verlate tot aan die begin van die 18de eeu.

 gollmitz
Gollmitz

 gollmitz map
Gollmitz – 100 km noord-oos van Berlyn.

  kerkEvangelischen Kirche, Prenzlauer Str L15, Gollmitz.

Die ou kerkie dateer uit die 13de eeu en is vir die eerste keer in dokumente van “Golmyz” genoem op 27 Januarie 1296, en is naas die ou meule die oudste gebou op die dorp.

Christian Johann Tiedt en sy gesin was heel waarskynlik lidmate aangesien hulle protestante was en dit die enigste protestantse kerk op Gollmitz was.

Gedurende die 19de eeu is daar ywerig gewerk aan die verfraaiing van die kerk en is dit toegerus met ‘n nuwe altaar, preekstoel, orrel en stapelgalerye.  Oor die jare het verwering weer ingetree, maar in 1995 is ‘n fonds gestig en is die ou kerkie weereens gerestoureer.

 kerkdeur
Twee Tiedt afstammelinge voor die kerk se interessante deur: André du Plessis, agter-kleinseun van stamvader Christian Johann Tiedt (deur Hermina Christina Tiedt), en sy dogter Cindy Bam.

Na Suid-Afrika

Tussen 1848 en 1858 het groot getalle Duitse immigrante hulle in die Oos-Kaap (veral rondom Oos-Londen) gevestig in ‘n gebied wat deur die Britse koloniale owerheid as ‘n soort buffersone tussen blanke-gebiede en die Xhosa-stamland geskep is. Sowat 4,000 Duitse setlaars het hier ‘n nuwe tuiste gevind. Die Engels regering in die Kaap het toenemende probleme begin ondervind met die Brits-Duitse Legioen wat hulle gevestig het in die die Brits-Kaffraria bufferstrook. ‘n Tekort aan vroue het  veroorsaak dat soldate nie aangebly het om die gebied te bevolk soos gehoop is nie, maar eerder  na die be-eindiging van hul kontraktydperk getrek het opsoek na lewensmaats. Dit het ook te duur geword om die gebied te beskerm teen die Xhosas. Vanaf 1852 was daar ongeveer 2 500 troepe ontplooi teen ‘n jaarlikse koste van £105,000.00. ‘n Plan moes gemaak word om die troepe te integreer in die yl bevolking en om ook die getalle verder aan te vul met boergesinne.

thomas bain
‘n Skildery van Thomas Bain beeld ‘n geveg uit tussen Britte en Xhosas.

Op 25 Augustus 1857 sluit Sir George Grey, die Hoë Kommissaris van Brits-Kaffraria, ‘n ooreenkoms met J.C. Godeffroy & Sohn van Hamburgh om Noord-Duitse landbouwerkers te werf en as setlaars na Brits-Kaffraria te stuur. Die aanvanklike 4,000 is later verminder na 1,600 volwassenes. Ongeveer 2,000 mans, vrou en kinders het in 1858/1859 in die Oos-Kaap aangekom.  Die Engelse regering sou die reiskoste van £12 10s. per gesin betaal, maar dit moes tesame met die aankoopkoste van die grond, binne tien jaar terugbetaal word. In ‘n prospektus wat deur J.C. Godeffroy & Sohn uitgestuur is om die Duitsers te werf, is veral klem  gelê op gesinne met ongetroude dogters tussen 12 en 25. Hierdie gesinne sou slegs die helfte van die reiskoste van £12 10s. terugbetaal. Top kwaliteit landbougrond is beskikbaar gestel en elke gesinshoof is ‘n gratis bouerf in ‘n soldatedorpie aangebied.  Grond is aangebied teen twintig sjielings per akker.

Vertrek uit Duitsland

Na die afskeid van vriende en familie vertrek die emigrante na die naaste treinstasie in perdewaens wat meestal aan die plaaslike landheer behoort het. Vandaar is hulle per trein via Berlyn na Hamburg.  Die emigrante moes hulle eie treinkaartjies betaal en op aanbeveling van die agent in die losieshuise “Stadt Dresden” of “Stadt Quebec” tuisgaan.  Hulle moes minstens twee dae voor die seildatum aanmeld met hul eie beddegoed en eetgerei.  Almal was gewaarsku om op hul hoede te wees vir skelms en bedrieërs. Nadat alle dokumente geteken was kon hulle aanboord gaan.

Die “Wilhelmsburg” vertrek vanaf Hamburg in die middel van Oktober 1858 onder kaptein C.H. Müller. Na ‘n stop in Kaapstad arriveer 128 gesinne in Oos-Londen (Brits-Kaffraria) op 13 Januarie 1859.

passasierslys
“Christian Tiedt, Arbeitsmann (44), Gollmitz (Pr.), mit Frau Wilhelmine (26) und Hermann (3), August (1)”- ‘n Foto en transkripsie uit die skeepsmanifes van die immigrante-skip “Wilhelmsburg” waarop Christiaan Johann Tiedt en sy gesin aangeteken is.

immegrante oppad
“From the Old to the New World” – ‘n Tekening uit die Harper’s Weekly, 1874.
Duitse emigrante in Hamburg oppad na New York.

Aanboord die Wilhelmsburg 

Die passsiers was onder die beheer van die kaptein van die skip, maar hulle was versoek om ‘n raad (“Vorstand”) te kies om as middelganger tussen die kaptein en hulself te op te tree. Elke volwassene is 20 kubieke voet (.57 kubieke meter) spasie toegelaat vir bagasie.  Bagasie was gestoor sodat dit ten alle tye bereikbaar was tydens die reis.

Die passasiers was verdeel in groepe van 10 tot 12, en die mans in die groep het beurte gehad om vir ‘n week as rentmeester/kelner op te tree. Hy het die nodige rantsoene vir sy groep ontvang, vir die kok gegee om dit voor te berei en dan weer uitgedeel aan die groep. Elke passasier het een bottel water per dag gekry.

spyskaart

Die reis was oor die algemeen voorspoedig, behalwe vir ‘n verskriklike tragedie aanboord toe vier-en-sestig kinders en een volwasse vrou gesterf het aaskarlakenkoors.

 aanboord
Aanboord ‘n immigrante skip.

 Die Wilhelmsburg

Die Wilhelmsburg was ‘n 3-master gebou by die Reiherstieg skeepswerf in Hamburg, deur Godeffroy & Sohn vir hul eie gebruik.

Grootte: 144 voet in lengte met ‘n kiel van 39 voet in breedte. Op 4 Desember 1863 strand die skip tydens ‘n hewige storm saam met 36 Nederlandse skepe by Boschplaat, Terschelling, Holland.

wilhelmsburg

‘n Model van die seilskip “Wilhelmsburg” uit hout gekerf deur Johann Augustus Landmann in 1853.  ( Flagstaff Hill Maritime Village, Australië).

Aankoms

‘n Beskrywing van die aankoms van die “Johan Caesar” wat 6 maande voor die “Wilhelmsburg” gearriveer hetuitDeutche in Kaffraria –Germans in Kaffraria – Duitsers in Kaffraria 1858-1859”  deur J.F. Schwar en E. Pape:

Caesar Godeffroy was the first ship to arrive, on the 7th July, 1858, which is said to have been a sunny day. The other ships at intervals from the 28th August, 1858 (La Rochelle) to the 1st February, 1859 (Johann Caesar). To effect landing a cable was fastened between the ship and the shore in the river mouth on the West Bank side. The Immigrants thus landed on the rocks inside the Buffalo River. The baggage of the Immigrants was put into barges, the owners sat on top and a tarpaulin was spread over them The air under the tarpaulin soon became fouled and the passengers suffered much from seasickness As the weather was good, all the Immigrants from the Caesar Godeffroy were land on the 7th July, 1858. Careful preparations has been made at East London for the reception of the Immigrants.  They were taken over the river by pontoon to a camp nest to the German Military Settlement f Panmure, where they where housed in tents or wooden buildings.

 landing1858

“Die Landing van die Duitse Setlaars, Oos-London, 1859” deur C.C. Henkel.

Ossewaens en tente is voorsien om die setlaars vanaf Oos-London te vervoer na die plek van hul keuse in Kaffraria, maar rantsoene was net beskikbaar vir diegene wat in gevestigde Duitse dorpies gaan woon het. Hulle is hartlik deur die Duitse Legioen ontvang wat hul bes gedoen het om die mense te help aanpas in die vreemde, tenspyte van die probleme wat hulle in die gesig gestaar het.  In baie gevalle is die aanvanklik beloofde rantsoene en implemente nie voorsien nie en slegs tien akkers per gesin is toegeken, i.p.v die twintig akkers, of meer, wat belowe is.  Maar ten spyte van al die swaarkry het hierdie Duitse voorouers van ons volhard en hul stempel afgedruk op veral die Oos-Kaap maar self verder deur Suid-Afrika.

‘n Uittreksel uit “Deutche in Kaffraria –Germans in Kaffraria – Duitsers in Kaffraria  1858-1859  deur J.F. Schwar en E. Pape”:

“Dit is die verhaal van manne en vroue wat, aangespoor deur die drang na awontuur of deur die begeerte om vir hulle kinders ‘n maklìker bestaan te bekom, hulle uit hulle geboortegrond ontwortel het in die vertroue dat die onbekende land onder die Suiderkruis hulle die geleentheid sou aanbied om hulle verwagtinge te bewerkstellig. Dit is die verhaal van ontnugtering en teleurstelling, en partykeer van radeloosheid, maar meer dikwels van volharding deur swaarkry, en van vasberandenhed om teen die berghange uit te worstel tot uiteindelike sukses.

Dit is die verhaal van manne wat, heen en weer geslinger, vertroue in hulleself verloor het en wat van dag tot dag gelewe het – ‘n verbygaande skaduwee oor die grensgebied tussen Swart en Wit. Dit is die verhaal van hulle voormalige kamerade wat geweier het om hulle koppe in wanhoop te laat sak en wat teëspoed die hoof gebied het tot dit Iangsamerhand in voorspoed verander het.

Dit is die verhaal van nederige mense wat gekom het om ‘n lewensbestaan op ‘n eie stukkie grond te maak, die verhaal van vroue en kinders, wat vroeg en laat op die lande geswoeg het, soms saam met manne en vaders, dikwels alleen terwyl die mans, ver van huis en haard af die karige inkomste gaan aanvul het tot hulle plase ‘n heenkome vir hulle en hulle dierbares kon word. Dit is die verhaal van Godvresende gesinne wat na die week se moeisame arbeid in hulle beskeie kerkies bymekaar gekom het, waar getroue herders hulle in die eredienste gelei het en hulle na hulle huisies teruggestuur het, geestelik verkwik en vol vertroue op God bereid om aan te hou tot hulle moeite beloon is.”

trudelwagen‘n Foto van ‘n Duitse Trudelwagen uit “Deutche in Kaffraria –Germans in Kaffraria – Duitsers in Kaffraria  1858-1859  deur J..F Schwar en E. Pape”

Volgens Dr E.L.G. Schnell in sy boek “For Men must Work” was die Duitsers hardwerkende, rustige mense – perfek vir die doel van die setlaarsprojek:

“… have proved to be a very contented, obedient and industrious class of people and in every respect the very best immigrants for agricultural and stockbreeding purposes”

ou huisDie bouval van ‘n tipiese Duitse setlaars huis in die Oos-Kaap. Foto in die Oos-London Museum.

Christian Johann Tiedt en sy gesin is volgens “Deutche in Kaffraria 1858-1859” in Stutterheim gevestig.  Die tien akker gedeeltes wat aan die Duitse immegrante toegeken was, was geleë waar die Mlungisi woonbuurt vandag is.stutterheim map

‘n Transkripsie uit “Report on Heritage Features – Old Caravan Park – Stutterheim” deur G. Vernon:

“In 1858-59, groups of the later German agricultural settlers arrived in British Kaffraria and one group was located at Stutterheim. Ten-acre agricultural plots were laid the east of the Cumakala River for them to start farming activities. These were where the present township of Mlungisi is situated.”

Döhne Post en Stutterheim

‘n Uittreksel uit die “The Neighbouring Out-Posts”, geskryf deur “Little John”, en gepubliseer in die North Lincoln Sphinx. Die bron is die Artefacts webblad en voorgelê deur William Martison:

“The Döhne Post is situated on the high road between King William’s Town and Queenstown, about seventy-five miles from the latter and twenty-six from the former place. It was the head-quarters of the late German Legion, and a good-sized village – inhabited principally by settlers from the corps – has sprung up in its immediate neighbourhood since 1857: it is called Stutterheim after the colonel of the Legion – Baron Von Stutterheim.
_______________________________________

CHRISTIAN JOHANN TIEDT  en WILHELMINE se kinders: (Hermann, August, Auguste Wilhelmine Christine, Johan August Christian, Louise en Friederich August Carl)

1.   Hermann Christian Tiedt is gebore in ongeveer 1856 in Duitsland en sterf op 12 Desember 1932. Sy eerste huwelik is met Susanna Cornelia Calitz, en sy tweede huwelik met Wilhelmina Margaretha Elizabeth van der Sandt.

2.   August Tiedt is gebore in ongeveer 1857 in Duitsland.

3.   Auguste Wilhelmine Christine Tiedt is gebore op 16 Mei 1860 in Stutterheim en trou met William Stark.

4.   Johan August Christian Tiedt is gebore op 5 Desember 1861 in Stutterheim en sterf op 23 Augustus 1926 in Umtata. Hy trou met Maria Elizabeth Jacoba Erasmus, gebore in ongeveer 1863 en sterf op 27 September 1920 in Umtata. Na haar dood trou hy met Francina Frederika Jakoba Myburgh, gebore in ongeveer 1890.

5.   Louise Tiedt is gebore in Stutterheim in ongeveer 1862 en sterf op Elliot in ongeveer 1945. Sy trou met ‘n Cloete.

6.    Friederich August Carl Tiedt is gebore op 15 Februarie 1864 in Stutterheim, gedoop op 19 Desember 1864 by Döhne Post, Stutterheim en sterf op 25 Junie 1913 in Krugersdorp. Hy trou met Helena Hendrika W Henning (voorheen Jacobs), gebore op 2 September 1874 en sterf op 13 Oktober 1948 in Pretoria.

jac doop

Die doopregisterinskrywing van stamvader Christian Johann Tiedt se jongste seun Johan August Christian Tiedt gedoop op 19 Desember 1864 by Döhne Post, Stutterheim. Sy vader se beroep word aangegee as “farmer”.
_______________________________________

1.   HERMANN CHRISTIAAN Tiedt (sy doopname het later verafrikaans na Hermanus Christiaan of Herman) stamvader Christian Johann Tiedt se oudste seun, is gebore op 30 Maart 1856 in Duitsland en sterf op 12 Desember 1932 op Boesmanskop, Wepener distrik. Hy is gedurende die Anglo-Boere Oorlog naby Fouriesburg gevang en verban – bestemming onbekend. Uit sy twee huwelike is twaalf kinders gebore.

Variasies in die geboortejaar en name van Hermanus Christiaan Tiedt:

Volgens die Suid Afrikaanse Geslagsregisters (SAG) van Heese & Lombard is “Hermann Tiedt” se geboortedatum 30 Maart 1856.

  • In die 1858 skeepsregister van die “Wilhelmsburg” word sy ouderdom aangeteken as 3 jaar oud – geboortejaar dus 1855-1856.
  • Met sy eerste huwelik op 9 Februarie 1879 word hy in die kerkregister van die NG Kerk Wepener opgeskryf as “Tait, Herman Christiaan”, ouderdom 21 jaar – dus geboortejaar ongeveer 1858. Hy moes in werklikheid ongeveer 24 jaar jaar oud gewees het.
  • Met sy tweede huwelik in 1889 word hy in die kerkregister van die NG Kerk Wepener opgeskryf as “Tiet, Hermanus Christiaan”, geen ouderdom.
  • Volgens sy sterftekennis, en die sterftekennis van sy dogter Susanna Cornelia van Dyk (gebore Tiedt), was sy name “Hermanus Christiaan”.

Hermann was ‘n veeboer met die volgende plase genoem in sy testament: Lincelles no. 282, 664 morge, Witbank no. 23, 600 morge (albei tussen Boesmanskop en Rouxville), Rietfontein no. 207, 725 morge (Wepener distrik), Groot Bushmanskop no. 41, 947 morge (Wepener distrik en Ebenhaezer no. 1040, 620 morge (Fauresmith distrik). Aandele in die Tweespruit Melkery was ook deel van sy boedel.   Na Herman se dood koop sy seun Johannes Jacobus Petrus Tiedt op 16 Maart 1934 die deel van Groot Bushmanskop no. 41 genoem Die Meule.

boesmanskop kaart

 boesmanskop afdraai
 Die afdraai na Boesmanskop.

 boesmanskopBoesmankop.

 Hy trou op 9 Februarie 1879 in die NG Kerk, Wepener met Cornelia Susanna Calitz, dogter van Johannes Mattheus Calitz en Susanna Wilhelmina Cornelia van der Merwe. Susanna is in ongeveer 1861 gebore en sterf in 1888, vermoedelik met of net ná die geboorte van haar jongste dogtertjie, Magdalena Wilhelmina Anna. Die huweliksinskrywing noem dat sy 18 jaar oud is en op Wepener woon. Hy is 21 jaar oud en ‘n veeboer op die plaas Denselis (Lincelles). Hulle het altesame vier kinders – twee seuns en twee dogters.

 ou kerk
Bron: “Wepener 1869-1969” deur J.J Oberholster.

Herman en Susanna se kinders: (Christiaan Johannes, Susanna Cornelia, Johannes Mattheus en Magdalena Wilhelmina Anna)

1Christiaan Johannes Tiedt is gebore op 12 Maart 1880 op die plaas Bunkershill, Rouxville en sterf op 18 Maart 1896 op 16-jarige ouderdom op die plaas Witbank, Rouxville distrik.

2Susanna Cornelia Tiedt is gebore op 23 November 1880, gedoop in Wepener en sterf op 3 Oktober 1961 in Zastron – maar woon in Wepener tydens haar dood. Sy trou op 1 Oktober 1902 in Zastron met Theunis Gerhardus van Dyk.

Susanna en Theunis se kinders: (Herman Christiaan, Theunis Gerhardus)

1Herman Christiaan Tiedt Van Dyk.

2Theunis Gerhardus Van Dyk.

Susanna Cornelia Tiedt se sterftekennis.

3.  Johannes Mattheus Tiedt is gebore in Rouxville in ongeveer 1885 en sterf op 12 Oktober 1909 op Boesmanskop.

4 Magdalena Wilhelmina Anna Tiedt is gebore in ongeveer 1888 en trou in Dewetsdorp op 12 Februarie 1906 met Pieter Willem van Staden. Hy was van die plaas Ventershoek en sy van Dunley.

Na Susanna se dood in 1888 trou Herman op 15 Oktober 1889, op 36-jarige ouderdom in die NG Kerk, Wepener met Wilhelmina Margaretha van der Sandt, dogter van Jan Petrus en Wilhelmina Elizabeth van der Sandt. Wilhelmina is gebore op 9 Junie 1868 in Natal en sterf op 21 Oktober 1929 in Boesmanskop. Die huweliksinskrywing noem dat sy 19 jaar oud is en op die plaas Panhurst, Wepener woon. Hy word genoem as ‘n veeboer van die plaas Witbank, Wepener. Hulle het agt kinders gehad – drie seuns en vyf dogters.

Herman en Wilhelmina se kinders: (Wilhelmina Margaretha Elizabeth, Hermina Christina, Maria Johanna, Johannes Jacobus Petrus, Christiaan Hermanus, Felix Michalski, Helena Hendrina en Yda Engela Elizabeth)

5.  Wilhelmina Margaretha Elizabeth Tiedt is gebore in 1891 en sterf in Zastron. Sy trou op 21 Desember 1909 met Albert Hendrik Diederiks. Voor hul huwelik woon sy op Witbank Rouxville en hy op Vlakfontein, Fauresmith.

6.  Hermina Christina is gebore op 30 Junie 1898, sterf op 6 Julie 1979 in Bloemfontein en is begrawe op 10 Julie 1979 in die Memoriam begraafplaas, Bloemfontein. Sy woon ten tye van haar dood op Plot 11a, Mimosalaan, Roodewal, Bloemfontein. Haar eerste huwelik is met Abraham Johannes du Plessis.  Hy is gebore op 9 Junie 1882 en sterf 24 April 1954 in Bloemfontein op. Haar tweede huwelik is met John Wesley in Bloemfontein.

Hermina Christina Tiedt met John Wesley, haar tweede man, op hul troudag in Bloemfontein.

Hermina Christina Tiedt se sterftekennis

Kleinkinders van Hermina Christina Tiedt en Abraham Johannes du Plessis by hul grafte: André du Plessis en sy suster Ina Bouwer (gebore Du Plessis). 

Hermina en Abraham se kinders: (Willem Gerhardus, Wilhelmina Margaretha Elizabeth, Helena Jacoba, Abraham Johannes, Johannes Jacobus Petrus du Plessis, Nicolaas Johannes, Frederick Carel, Hendrik Petrus Jacobus, en Daniel)

1. Willem Gerhardus du Plessis (Willie) is gebore op 11 Februarie 1920 op Boesmanskop, en sterf op 22 Oktober 2000 in Bloemfontein. Hy trou met Johanna Augusta Hendrika Steyn (Hannetjie).  Sy is gebore op 8 Julie 1925 in Pietersburg en sterf op 13 Oktober 2005 in Bloemfontein.

2.  Wilhelmina Margaretha Elizabeth du Plessis (Kwatta) is gebore op 6 Julie 1922 in Rouxville en sterf op 18 Augustus 1982 in Bloemfontein. Sy trou met Denis Wesley, gebore op  5 Junie 1921 in Bloemfontein.

 3.  Helena Jacoba du Plessis (Baby) is gebore in 1924 op Boesmanskop en getroud met Dawid du Plessis. Hulle het drie dogters.

 

4.  Abraham Johannes du Plessis (Seun) is gebore op 18 September 1926 op Boesmanskop, Wepener en sterf op 26 Junie 2010. Hy trou op 6 Augustus 1949 in Bloemfontein met Johannes Albertus Dreyer (Joey). Sy is gebore op 8 Maart 1931 in Emmaus naby Petrusburg. Die gesin woon jare lank in Parys, Vrystaat.

 

5.  Johannes Jacobus Petrus (Baba) du Plessis is gebore op 24 Julie 1928 op Boesmanskop en gedoop op 25 Nov 1928 in die NG Kerk, Wepener. Hy trou met Joyce Elizabeth Routledge, gebore in Perth Australia. Sy het twee broers Allan en Bob.

6.  Nicolaas Johannes du Plessis (Nico) is gebore op 17 Oktober 1929 op Boesmanskop, en gedoop op 10 November 1929 in die NG Kerk, Wepener. Hy trou met Lucy Hoon – woon in Baberton.

7.  Frederik Carel du Plessis (Oubaas) is gebore op 8 Junie 1933 en sterf in Bloemfontein op 13 Julie 2015. Hy was getroud met Johanna Hendrina Piek (Koekie) gebore 24 September 1936.

8.  Hendrik Petrus Jacobus du Plessis (Toetoe) is gebore op 3 November 1937 op Boesmanskop, en gedoop op 20 Februarie 1938 in die NG Kerk, Wepener.  Hy trou op 24 Desember 1960 met Elizabeth Miriam Alberts (Nonna), gebore 15 Maart 1943.  Hulle woon in Jeffreysbaai. Geen kinders.

9.  Daniël du Plessis (Tinkie) gebore op 15 September 1941 op Boesmanskop, en oorlede op 18 Januarie 1998, in Bloemfontein, na ‘n hartoperasie. Hy trou op 3 November 1963 met Magdalena Johanna Coetzee (Lena), gebore op 15 Oktober 1942 in Ladybrand. Die gesin woon van die laat 1960’s in Virginia. Na Tinkie se dood trou sy met met Jokkie Kriek.

* VIR MEER OOR DIE BOGENOEMDE NEGE KINDERS VAN HERMINA CHRISTINA TIEDT EN ABRAHAM JOHANNES DU PLESSIS, ASOOK HUL NASATE, GAAN NA: http://myfamilie.co.za/?cat=98

7.  Maria Johanna is gebore gebore op 25 Augustus 1900 op Boesmanskop, Wepener, gedoop op 16 April 1902 in Ladybrand en sterf op 20 Jauarie 1960 in Bloemfontein. Sy trou met Jan George Frederick Bender, seun van Andries Adriaan Bender en Francina Christina Swanepoel. Hy is gebore in Ladybrand in 1895 en sterf op 16 Jan 1959 in Bloemfontein.

Maria en Jan se kind: (Andries Adriaan)

1.  Andries Adriaan Bender.

8.  Johannes Jacobus Petrus (Tol) is gebore op Boesmanskop op 18 Mei 1905 en sterf 30 September 1980 in Bloemfontein. Hy trou op 4 Januarie 1927 in Zastron met Hester Maria Magdalena Vorster, dogter van Daniel Thedrus Vorster.  Sy is gebore op 25 Maart 1908 in Jamestown.  Sy sterftekennis meld dat hy ‘n spoorwegbeampte was, wonend op Boesmanskop.

Johannes en Hester se kinders: (Wilhelmina Margaretha Elizabeth, Hester Johanna en Anna Sophia)

1.  Wilhelmina Margaretha Elizabeth Tiedt is gebore op 9 Maart 1932 op Boesmanskop.

2.  Hester Johanna Tiedt is gebore op Boesmanskop.

3 Anna Sophia Tiedt is gebore op 29 April 1930 op Boesmanskop en trou met ‘n Nortjé.

9 Christiaan Hermanus is gebore 8 Oktober 1904 in Wepener en sterf op 14 November 1981 in Bloemfontein. Hy trou in Koffiefontein met Elizabeth Susanna Janse Van Vuuren, gebore in Luckhoff op 12 Desember 1907.

Christiaan en Elizabeth se kinders: (Herman Christiaan en Christiaan Jacobus)

1 Herman Christiaan Tiedt is gebore in Petrusburg op 11 Maart 1928. Hy trou met Frieda Jemima Magdalena Schmidt, gebore op 14 Mei 1930 in Bloemfontein.

Herman en Frieda se kinders: (Ernst Ludwig August, Elizabeth Susanna, Frieda)

1 Ernst Ludwig August Tiedt is gebore op 3 Januarie 1953 in Bloemfontein en trou met Annemarie van Wyk.

Ernst en Annemarie se kinders: (Danielle Antoinette, Mariska en Denise)

1 Danielle Antoinette Tiedt is gebore op 19 Mei 1981 in Pretoria.

2 Mariska Tiedt is gebore in Pretoria.

3.  Denise Tiedt is gebore op 28 Oktober 1988 in Pretoria.

2.  Elizabeth Susanna Tiedt is gebore op 20 November 1958 in Pretoria en trou met ‘n Cloete.

3.  Frieda Tiedt is gebore op 14 April 1972 in Pretoria.

2 Christiaan Jacobus Tiedt (Christo) is gebore op 20 Februarie 1947 in Bloemfontein en sterf op 25 November 1971 in Luanda, Angola.  Hy trou met Jennifer Homewood, gebore in Lancaster, Engeland.

“SOUTH AFRICAN BORDER WAR     25 Nov 1971: Four members from 22 Flight (later 22 Squadron) were killed while stationed on board the SAS President Steyn that was escorting a new Daphne class submarine from France back to South Africa. While the ship was docked in Luanda they experienced technical problems with the Westland Wasp helicopter, Serial No 83. After the technicians had worked on the helicopter, Captain Tiedt the Pilot together with the Flight Engineer and two ground technicians took the helicopter out for a test-flight. Just after take-off from the Frigate, the helicopter suddenly burst into flames and exploded, killing all aboard. The bodies of all four men were recovered and later buried in Cape Town. They were: 05577044V Captain (Pilot) Christiaan Jacobus Tiedt. He was 24.  05177225E Sergeant (Flight Engineer) Johannes Gerhardus Blom. He was 34.  05544929E Corporal Johann stork (Aircraft Fitter). He was 26.  67012484E Corporal Nicolaas Francois Janse van Rensburg (Aircraft Fitter). He was 33. ” Bron: “Bush War Books”

Christo en Jennifer se kinders: (Robert en Trevor)

1 Robert Tiedt is gebore in Kaapstad op 3 April 1970.

2.  Trevor Tiedt is gebore in Kaapstad op 25 Mei 1972.

10 Felix Michalski Tiedt is gebore op 13 Desember 1906 op Boesmanskop en sterf op 22 November 1963 in Roodepoort. Sy eerste huwelik is met Hermina Johanna Francina Strydom, gebore in 1912.  Sy sterf op 2 Julie 1932 op Boesmanskop.  Na haar dood trou hy met Jacoba Adriana Hendrika Botha, gebore op 24 Mei 1918 in Zastron.

Felix en Jacoba se kinders: (Magrietha Johanna Adriana Wilhelmina, Herman Christiaan, Jacobus Adriaan Hendrik, Felix Michalski, Wilhelmina Elizabeth)

1 Magrietha Johanna Adriana Wilhelmina Tiedt is gebore op 17 Maart 1937. Sy trou met F. du Plessis.

2.  Herman Christiaan Tiedt is gebore op 9 Desember 1938 in Van Stadensrus en trou met Susanna Johanna Evans, gebore op 6 September 1948 in Johannesburg.

Herman en Susanna se kinders: (Felix Michaelski, Herman Christiaan, John Francis, Susanna Jacoba)

1.  Felix Michalski Tiedt is gebore op 18 April 1964 in Johannesburg.

2 Herman Christiaan Tiedt is gebore op 21 Desember 1969 in Johannesburg.

3.  John Francis Tiedt is gebore op 8 Oktober 1972 in Johannesburg.

4.  Susanna Jacoba Tiedt is gebore op 21 Maart 1975 in Johannesburg.

3.  Jacobus Adriaan Hendrik Tiedt gebore op 31 Maart 1942 in Van Stadensrus.

4 Felix Michalski Tiedt is gebore op 29 Januarie 1948 in Newlands, Johannesburg en trou met Brenda Alison Broug. Sy is gebore op 27 Mei 1951 in Johannesburg.

Felix en Brenda se kinders: (Felix Michaelski, Christiaan Adrian Thomas, Andrew Paul en Juliana)

1 Felix Michalski Tiedt is gebore op 28 April 1968 in Johannesburg.

2.  Christiaan Adrian Thomas Tiedt is gebore op 5 Augustus 1969 in Johannesburg.

3 Andrew Paul Tiedt is gebore op 24 Januarie 1972 in Carletonville.

4.  Juliana Tiedt is gebore op 16 Julie 1975 in Carletonville.

5 Wilhelmina Elizabeth Tiedt is gebore op 23 Junie 1953 in Newlands, Johannesburg en trou met Danie Louw.

11 Helena Hendrina Tiedt is gebore op 1 Junie 1908 op Boesmanskop en sterf op 25 Desember 1988 in Bloemfontein. Sy trou met Hilgaard Muller Terblanche.

12.  Yda Engela Elizabeth Tiedt is gebore op 25 Junie 1912 op Boesmanskop en sterf op 19 Desember 1978.  Woon ten tye van haar dood te Vyfdestraat 36a, Ladybrand. Haar eerste huwelik is met Samuel Johannes Van Rooyen en na sy dood trou sy met Sarel Francois Naude.

Yda en Herman se kinders: (Louw Johannes, Herman, Jacoba Johanna, Wilhelmina Margaretha Elizabeth, en nog ‘n dogter)

1.  Louw Johannes van Rooyen trou met Sannetjie.

2 Herman van Rooyen is gebore op 22 Januarie 1952 en trou met Cecilia Johanna, gebore 27 Julie 1965 in Hobhouse. Hulle boer o.a. op die plaas Leeuwrivier, Hobhouse distrik.

Herman en Celia se kind: (Samuel Johannes)

1 Samuel Johannes van Rooyen (Sampie).

3 Jacoba Johanna van Rooyen (Kotie) trou met Johan Griesel.

Kotie en Johan se kinders: (Louise en Samuel Johannes)

1 Louise Griesel.

2.  Samuel Johannes Griesel (Sampie).

4 Wilhelmina Margaretha Elizabeth van Rooyen trou met Josias Hoffman.

5 ‘n Dogter van Rooyen getroud met Tielman van Graan.Van Graan, Tielman Johannes Roos, 12-10-1962.

_________________________________________

2 AUGUST Tiedt is stamvader Christian Johann Tiedt se tweede-oudste seun. Hy is volgens SAG en die 1858 skeepsregister van die “Wilhelmsburg” in ongeveer 1857 in Duitsland gebore.

_________________________________________

3.  AUGUSTE WILHELMINE CHRISTENE Tiedt is stamvader Christian Johann Tiedt se derde kind. Sy is in Stutterheim gebore en gedoop op 16 Mei 1860. Auguste trou met William Stark.

Auguste en William se kind: (Frederick William Adolf)

1 Frederick William Adolf Stark gedoop 6 Februarie 1881 in die Methodiste Kerk, Cathcart.

_________________________________________

4.  JOHANN AUGUST CHRISTIAN Tiedt is stamvader Christian Johann Tiedt se vierde kind. Hy is in Stutterheim gebore, gedoop op 5 Desember 1861, sterf op 23 Augustus 1926 in Norwood, Umtata en is begrawe in die Umtata begraafplaas. Sy eerste huwelik is met Maria Elizabeth Jacoba Erasmus. Sy is in ongeveer 1863 gebore en sterf in Umtata op 27 September 1920. Na haar dood trou hy met Francina Frederika Jakoba Myburg, gebore in ongeveer 1890.

‘n Uittreksel uit ‘n boodskap op Rootsweb deur Vaughan Holmes:

  • “From what my grandmother told me, TIEDT was one of the wealthiest men in Umtata at the turn of the century. He was the benefactor of many and also the first person in Umtata to own a motorcar. Apparently, when he acquired the car, he invited the whole town to turn up at the Recreation Grounds and proceeded to drive them in relays backwards and forwards across the rugby field until everyone had experienced their first ride in a motorcar.”

Johann en Maria se kinders: (Susanna Gertruida, Christian Frederick Hermanus, Johannes August Daniel, Christian August, Nicolas Johannes, Stephanus Johannes, Herman Phillip, Peter John, Dorothy Winifred, Maria Elizabeth Jacoba en Jurgens Henry)

1 Susanna Gertruida Tiedt is gebore op 6 Februarie 1887 in Umtata en sterf 22 September 1911, op 24-jarige ouderdom in Matatiele aan TB. Sy was getroud met ‘n Kennedy.

2 Christian Frederick Hermanus Tobias Tiedt is gebore op 13 Desember 1888 in Umtata.

3 Johannes August Daniel Tiedt (Jack) is gebore op 29 Julie 1889 in Umtata en sterf 1 Julie 1974 in Oos-London.  Hy trou met Elizabeth Johanna Fabricius, gebore in ongeveer 1897 en sterf op 24 Desember 1959 in Umtata.

Johannes en Elizabeth se kinders: (John Wesley, Merle Elizabeth en Rodney Eldred)

1.  John Wesley Tiedt is gebore op 28 April 1923 in Umtata en trou met Francina Norval, gebore op 3 November 1929 in Bloemfontein.

John en Francina se kinders: (Marguerite, Wesley John en Michael John)

1.  Marguerite Tiedt is gebore op 24 Julie 1949 in Chipinga, Zimbabwe. Sy trou met ‘n Cilliers.

2.  Wesley John Tiedt is gebore op 18 Julie 1952 in Berlin, Oos-Kaap en trou met Edna Dawn.

Wesley en Edna se kind:  (Peter John)

1. Peter John Tiedt.

3 Michael John is gebore op 21 Februarie 1961 in Fort Victoria, Zimbabwe.

2.  Merle Elizabeth Tiedt is gebore op 31 Maart 1928 in Umtata en trou met ‘n Reynecke.

3 Rodney Eldred Tiedt is gebore op 13 Februarie 1931 in Umtata.

Rodney se kinders: (Rodney, Aubrey, Lorraine, Collin en Jennifer)

1 Rodney Tiedt.

2.  Aubrey Tiedt.

3.  Lorraine Tiedt.

4.  Collin Tiedt.

5.  Jennifer Tiedt.

4.  Christian August Tiedt is gebore in Januarie 1890 in Umtata en sterf op 6 Februarie 1924 in Lichtenburg. Hy trou met Christina Sophia Boshoff.

Christian en Christina se kinders: (Johannes Christiaan Frederick, Elsie Sophia, William Hendrick, Maria Elizabeth en Christine Augustine)

1.  Johannes Christiaan Frederick Tiedt is gebore op 19 Maart 1913.

2.  Elsie Sophia Tiedt is gebore op 22 Oktober 1915. Sy trou met ‘n Lessie.

3.  William Hendrick Tiedt is gebore in 1917 en sterf op 23 Junie 1918 in Umtata.

4 Maria Elizabeth Tiedt is gebore op 4 Maart 1921. Sy trou met ‘n Buitendag.

5.  Christine Augustine Tiedt is gebore 13 Desember 1923.

5.  Nicolas Johannes Tiedt is gebore op 23 Oktober 1890 in Umtata en sterf op 27 November 1935 in Potchefstroom. Hy trou met Maria Catharina Saidt, gebore op 14 Desember 1896 in Lydenburg en sterf op 10 Julie 1959 in Randfontein.

Nicolas en Maria se kinders: (Johannes, Maria Catharina, Maria Catharina, Elizabeth Maria, Herman Carel Frederik Wilhelm en Nicolaas Jacobus Herman)

1 Johannes Tiedt is gebore op 19 Februarie 1918 in Krugersdorp.

Johannes se kinders: Martha Louisa, Nicolaas Johannes, Lowrens Rasmus)

1 Martha Louisa Tiedt is gebore op 30 Desember 1945 in Potchefstroom. Sy trou met Gert Frederick Heyns.

2.  Nicolaas Johannes Tiedt is gebore op 8 Augustus 1948.

3.  Lowrens Rasmus Tiedt trou met Anna Catharina Viljoen, gebore op 16 Maart 1954 in Boksburg.

Lowrens Rasmus Tiedt en Anna Catharina Viljoen se kinders: (Annerie, Lowrien en Tiaan Conrad)

1.  Annerie Tiedt is gebore op 5 Mei 1978 in Klerksdorp.

2 Lowrien Tiedt is gebore op 12 November 1980 in Klerksdorp.

3.  Tiaan Conrad Tiedt is gebore op 30 Augustus 1984 in Klerksdorp.

4.  Maria Catharina Tiedt is gebore op 19 Mei 1957 in Potchefstroom en trou met ‘n De Necker.

2.  Maria Catharina Tiedt is  gebore op 27 Augustus 1920  in Krugersdorp en trou met ‘n Bester.

6.  Elizabeth Maria Tiedt is gebore in Krugersdorp op 7 Februarie 1924 en trou met ‘n Van  Eeden.

7.  Herman Carel Frederik Wilhelm Saidt Tiedt is gebore op 28 Maart 1927 in Roodepoort en trou met ‘n Van den Berg.

8.  Nicolaas Jacobus Herman Tiedt is gebore op 25 Junie 1929 in Randfontein en trou met Gerindina Johanna Mulder is gebore op 4 Maart 1933 in Randfontein.

6 Stephanus Johannes Tiedt is gebore op 2 April 1897 in Grahamstown en sterf op 6 Julie 1958 in Durban. Hy trou met Johanna Susanna Jacoba Hendrina Roux,  gebore op 13 Junie 1898 in Fort Donald, Oos-Kaap.

Stephanus en Susanna se kinders: (Sidney August Douglas, Vincent Clifton, Jennings Gordon, Lambert Henry en Christine Freda Elizabeth)

1.  Sidney August Douglas Tiedt is gebore op 17 Oktober 1920 in Umtata en sterf in Durban.

Sidney se kinders: (Peter Sidney, Rosemarie Frederiche, Stephan Gustav, Charles Edward, Erika Joliane, Phillip Andrew, Paul Lambert)

1.  Peter Sidney Tiedt is gebore op 8 April 1946 in Durban en trou met Karen Anne Berrinton, gebore op 8 April 1954 in Graaff-Reinet. Sy tweede huwelik is met Irene Patricia Scheepers, gebore op 7 April 1956 in Germiston.

Peter en Irene se kinders: (Kurt Gareth, Gareth Douglas, Melissa Lauren)

1 Kurt Gareth Tiedt is gebore op 22 Mei 1977 in Port Elizabeth.

2 Gareth Douglas Tiedt is gebore op 25 Januarie 1987 in Bloemfontein.

3.  Melissa Lauren Tiedt is gebore op 30 Julie 1989 in Bloemfontein.

2.  Rosemarie Frederiche Tiedt is gebore op 1 Julie 1947 in Durban en trou met Dietmar Hans-Jochem Wolfgang Timler.

Rosemarie en Hans-Jochem se kinders: (Jo-Anne Katherine, Scott Phillip)

1.  Jo-Anne Katherine Timler is gebore op 27 Oktober 1983 in Durban.

2 Scott Phillip Timler is gebore op 22 Februarie 1987 in Durban.

3.  Stephan Gustav Tiedt is gebore op 2 Desember 1949 in Durban en trou met Mary Ross Gardner, gebore op 25 Desember 1958.

4.  Charles Edward Tiedt is gebore op 31 Augustus 1951 in Queensburgh en trou met Jeanette du Toit, gebore 6 November 1957.

Charles en Jeanette se kinders: (Andrew Sumerson en Nicholas Ross)

1 Andrew Sumerson Tiedt is gebore op 31 Januarie 1984 in Johannesburg.

2.  Nicholas Ross Tiedt is gebore op 22 Junie 1987 in Durban.

5 Erika Joliane Tiedt is gebore op 2 April 1953 in Queensburgh en trou met Claus Herbert Gustav Gerasch, gebore op 10 Januarie 1946 in Duitsland. Haar tweede huwelik is met Francois van Zyl, gebore op 23 April 1941 in Johannesburg.

6.  Phillip Andrew Tiedt is gebore op 29 Augustus 1954 in Queensburgh op en trou met Lesley Mary Waugh, gebore op 15 November 1954.

7.  Paul Lambert Tiedt is gebore op 26 Augustus 1956 in Queensburgh.

Paul se kind: (Kyle)

1 Kyle Tiedt is gebore op 3 Mei 1988 in Durban.

2.  Vincent Clifton Tiedt is gebore 12 April 1921.

Vincent Clifton se kinders: (Vincent en Cynthia)

1 Vincent Tiedt is gebore in Durban.

2.  Cynthia Tiedt is gebore in Durban.

3.  Jennings Gordon Tiedt is gebore op 2 September 1923 in Umtata en sterf op 4 November 1923 in Umtata.

4 Lambert Henry Tiedt is gebore op 3 Oktober 1924 in Umtata en trou met Cecilia Johanna Wilhelmina Mostert, gebore op 30 September 1931 in Fouriesburg.

Lambert en Cecilia se kinders: (Charmaine-Anne en Mark Lambert)

1.  Charmaine-Anne Tiedt is gebore op 2 Augustus 1957 in Durban.

2.  Mark Lambert Tiedt is gebore op 29 Februarie 1960 in Durban.

5.  Christine Freda Elizabeth Tiedt is gebore op 8 Desember 1931 in Cullinan en trou in Durban met Rudolf Petrus Pretorius. Haar tweede huwelik was met ‘n De Kock.

7.  Herman Phillip Tiedt is gebore in Junie 1899 in Umtata en sterf op 30 November 1919 in Brakpan.

8.  Peter John Tiedt is gebore in Umtata en sterf in 1975 in Oos-London.

9.  Dorothy Winifred Tiedt is gebore in 1902 in Umtata en sterf op 12 Augustus 1924 in Umtata. Sy trou met William Charles Tucker.

10. Maria Elizabeth Jacoba Tiedt is gebore op 8 Junie 1906 in Umtata en trou met Walter Edward Neumann.

11.  Jurgens Henry Tiedt is gebore op 7 Junie 1908 in Umtata en sterf in 1966 in Vryheid.

Jurgens se kinders: (Beryl, Peter Henry, Kenneth Allan, Frederich en Philip Jacob)

1 Beryl Tiedt sterf op 25 Desember 1973 in Oos-London. Sy trou met Jimmy Eldred Anderson.

2 Peter Henry Tiedt is gebore op 9 Augustus 1939 in Port Shepstone en trou met Veronica Gabriela Hamann, gebore op 24 Maart 1942 in Umtata.

Peter Henry en Veronica se kinders: (Russell Christopher,  Clive Gordon, Lance Hilbert en Craig Peter)

1 Russell Christopher Tiedt is gebore op 20 Maart 1962 in Umtata.

2.  Clive Gordon Tiedt is gebore op 12 Maart 1963 in Umtata en trou met Aletta Susanna Rossouw, gebore op 24 Oktober 1963 in Kakamas.

Clive Gordon en Aletta se kind: (Bianca Carmen)

1Bianca Carmen Tiedt is gebore op 8 April 1987 in Kimberley.

3Lance Hilbert Tiedt is gebore op 1 Desember 1967 in Umtata.

4Craig Peter Tiedt is gebore op 30 Januarie 1973 in Oos-London.

3.  Kenneth Allan Tiedt is gebore op 11 Julie 1942 in Durban en trou op 21 Oktober 1972 in Johannesburg met Colleen Joan Free.

Kenneth Allan en Colleen se kind: (Hylton Anthony Charles)

1.  Hylton Anthony Charles Tiedt is gebore op 30 Maart 1973 in Johannesburg.

4 Frederich Tiedt.

5 Philip Jacob Tiedt.

_________________________________________

5 LOUISE Tiedt is stamvader Christian Tiedt se vyfde kind. Sy is in ongeveer 1862 in Stutterheim gebore en sterf in ongeveer 1945 in Elliot. Sy was getroud met ‘n Cloete.

_________________________________________

6 FRIEDERICH AUGUST CARL Tiedt is stamvader Christian Johann Tiedt se sesde en jongste kind. Hy is op 15 Februarie 1864 in Stutterheim gebore, op 19 Desember 1894 gedoop by Dohne Post, Stutterheim en sterf op 25 Junie 1913 in Krugersdorp. Friedrich trou met Helena Hendrika Wilhelmina Henning (voorheen Jacobs). Sy is gebore op 2 September 1874 en sterf op 13 Oktober 1948 in Pretoria.

‘n Uitreksel uit: Baptisms at the Military Chapel, Keiskama Hoek, 1859 – 1869, Cory Library, Grahamstown:

  • Friedrich August Carl, born 15 February 1864, baptised 19 December 1864. Son of Christian and Wilhelmine TIEDT of Dohne, German settler, farmer.

Die graf van Friederich August Carl Tiedt, Helena Hendrika W Henning en hul dogter Isabela in die Burgershoopbegraafplaas, Krugersdorp.  

Friederich August Carl en Helena Hendrika Wilhelmina se kinders: (Christiaan Willem Johannes, Pieter Daniel Hermanus, Fredrika Jacoba, Helena Esther, Frederik Carel, Isabella Elizabeth, Emilia Othildee en Helena Hendrika Henrietta)

1 Christiaan Willem Johannes Tiedt is gebore op 13 Februarie 1892 in Krugersdorp en sterf op 4 Julie 1922 Krugersdorp. Hy trou met Maria Sophia Vercuil.

Christiaan en Maria se kinders: (Maria Christina en Friedrich August Carl)

1 Maria Christina Tiedt is gebore op 26 Julie 1917.

2 Friedrich August Carl Tiedt is gebore op 14 September 1921.

2.  Pieter Daniel Hermanus Tiedt is gebore in Krugersdorp 29 Maart 1896 en sterf in Pretoria op 3 April 1970.

Pieter se kind: (Friedrich August Carl)

 1 Friedrich August Carl Tiedt is gebore in Pretoria op 16 Januarie 1934. Hy trou met Margaretha Maria Oosthuizen.

Friedrich en Margaretha se kinders: (Pieter Daniel Hermann en Christoff)

1 Pieter Daniel Hermann Tiedt is gebore in Pretoria op 8 April 1959.

2 Christoff Tiedt (Chris) is gebore op 2 Februarie 1961 in Pretoria. Hy trou met Liz Botes.

Christoff en Liz se kinders: (Friedrich August Carl, Friedrich Reinach, Gisela)

1 Friedrich August Carl Tiedt is gebore op 15 Januarie 1981 in Pretoria.

2 Friedrich Reinach Tiedt is gebore op 14 Januarie 1986 in Pretoria.

3 Gisela Tiedt is gebore op 21 April 1989 in Pretoria.

3 Fredrika Jacoba Tiedt is gebore op 18 Desember 1897 in Krugersdorp en sterf op 29 November 1898 in Krugersdorp.

4.  Helena Esther Tiedt is gebore op 26 Junie 1899 in Krugersdorp en sterf op 9 Augustus 1901 in Merebank, Durban, vier maande na haar pa.

5.  Frederik Carel Tiedt is gebore op 3 Oktober 1903 in Krugersdorp en sterf op 2 Februarie 1985 in Kaapstad.

Frederik se kinders: (Hester Maria, Helena Hendrika, Friedrich August Carl, Friedrich August Carl)

1 Hester Maria Tiedt is gebore op 30 Januarie 1930 in Pretoria en trou met Jan Hendrik Kleynhans, gebore op 4 Januarie 1926 in Koppies.

2.  Helena Hendrika Tiedt is gebore op 22 Junie 1934 in Pretoria en trou met ‘n Supra.

3.  Friedrich August Carl Tiedt is gebore op 31 Oktober 1944 in Pretoria en trou met Felicia Munro.

6 Isabella Elizabeth Tiedt is gebore op 20 Februarie 1906 in Krugersdorp en sterf op Krugersdorp 28 Oktober 1913.

7 Emilia Othildee Tiedt is gebore 19 April 1908 in Krugersdorp en sterf in Pretoria op 21 April 1989.

8 Helena Hendrika Henrietta Tiedt is gebore op 1 Januarie 1911 in Krugersdorp en sterf in Pretoria.

_______________________________________

BRONNE

_______________________________________

Tiedt en Du Plessis familielede.

Boedel Hermanus Christaan Tiedt  – Vrystaatse argiewe.

Sterftekennis Christian Johann Tiedt.

Sterftekennis Maria Johanna Tiedt.

Sterftekennis Hermina Christina Tiedt.

NG Kerk Wepener doop- en huweliksregisters (FamilySearch.org).

Baptisms at the Military Chapel, Keiskama Hoek, 1859 – 1869, Cory Library, Grahamstown.

Anglo-Boere Oorlog Museum.

Oos-London Museum.

eGGSA Suid-Afrikaanse Grafstene Versameling.

Artefact.co.za.

Rootsweb.

Hamburg Passenger Lists, 1850-1934: Staatsarchiv Hamburg. Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 [database on-line Ancestry.com]. Original data: Staatsarchiv Hamburg, Bestand: 373-7 I, VIII (Auswanderungsamt I). Mikrofilmrollen K 1701 – K 2008, S 17363 – S 17383, 13116 – 13183.

Suid-Afrikaanse Geslagsregisters deur J.A. Heese en R.T.J. Lombard.

Tiedt Familie – Genealogiese Instituut van SA, Stellenbosch.

For Men Must Work deur E. L. G. Schnell.

Die Groot Afrikaanse familienaamboek deur C. Pama.

Wepener 1869-1969 deur J.J. Oberholster.

Deutche in Kaffraria –Germans in Kaffraria – Duitsers in Kaffraria  1858-1859  deur J.F Schwar en E. Pape.

Report on Heritage Features – Old Caravan Park – Stutterheim deur G. Vernon.

Wepener 1869-1969 deur J.J Oberholster.

Bush War Books:  http://www.warbooks.co.za/blogs/news/18142707-lest-we-forget-25-november