VOOR- EN NAGESLAGTE VAN

LOEDOLPH FERDINAND LINDENBERG

 (gebore 11 Jan 1878)

stadswapengommern

Die stadswapen van Gommern

__________________________________________

VOORGESLAGTE

__________________________________________

In die argief van die Stellenbosche Heemkring is ‘n ou geslagsregister van die Lindenberg-familie wat so ver as na ses geslagte in Duitsland teruggaan. ‘n Uitreksel van  die inleiding lees soos volg:

 “Geslachts-Register van de Familie Lindenberg, oorspronklik uit Saxen, Duitsland; getrokken uit Familie-Papieren, naar de Kaap de    Goede Hoop gebracht: door Johann Gebhard Lindenberg, die de Stichter der Familie in de Kaap Kolonie is.”

 Die geslagsregister begin met ‘n sekere LUCAS Lindenberg, getroud met CATHARINA KROESMARK. Hy was ‘n pastoor in “Solepthin” – waarskynlik in of naby Havelberg in die staat van Sakse-Anhalt.

Lucas en Catharina se seun MARCUS was getroud met REGINA CALFE.  Hy was die burgemeester van die dorp Havelberg.

Marcus en Regina se seun DIETRICH was getroud met GERTRUDE SALTWEDEL. Hy volg in sy pa se voetspore en word burgemeester van Havelberg.

Dietrich se seun JOHANN is gebore op die 13 Oktober 1645. Hy was ‘n handelaar in Brandenburg en het drie kinders gehad; Casper Friedrich, Carl August en Charlotte Henriette.

 CASPER FRIEDRICH verlaat sy tuisdorp Havelberg vir Magdeburg (100 km suid van Havelberg) waar hy ‘n handelaar was. Hy trou met REGINA SOPHIA RÖRICH.  Volgens rekords is sy seun Johann Gebhard (stamvader) van Gommern afkomstig (18 km wes van Magdeburg).

 CASPER FRIEDRICH en REGINA SOPHIA  se kinders:

1.  Charlotte Friederike Sophia Lindenberg is gebore op 24 Oktober 1752 en sterf in 1759.

2.  Christian Ludwig Wilhelm Lindenberg is gebore op 20 November 1754.

3.  Friedrich Wilhelm Lindenberg is gebore op 19 April 1758 en sterf in 1765.

4.  JOHANN GEBHARD Lindenberg is gebore op 13 Maart 1761 en sterf op 29 Junie 1822.

5.  Christina Dorothea Catharina Lindenberg is gebore op 21 September 1764 en sterf op 18 Julie 1766.

6.  Johann Wilhelm Lindenberg is gebore op 19 Desember 1766 en sterf op 13 April 1772.

7.  Dorothea Sophia Friederike Lindenberg is gebore op 3 Mei 1769 en sterf op 7 Maart 1775.

8.  Johann Carl Loedolph Lindenberg is gebore op 11 September 1772 en sterf op 4 Junie 1791.

HAVELBERG

Havelberg is ‘n dorp in die distrik van Stendal, in Sakse-Anhalt, Duitsland. Dit is geleë op die Havelrivier met ‘n deel van die dorp gebou op ‘n eiland in die middel van die rivier. Die twee dele het 1875 as dorp saamgesmelt. Havelberg is waarskynlik die oudste Christelike dorp oos van die Elbe. As lid van die Hanseatiese Bond  was Havelberg reeds so vroeg as 1358 ‘n vooruitstrewende gemeenskap met flinke graanhandel tussen die Havelberghandelaars en Hamburg gedokumenteer. Inkomste is ook ingebring deur goeie vakmanskap, vissery en die handel in hout. Die Hanseatiese Bond (ook bekend as die Hanse of Hansa) was ‘n kommersiële en verdedigingskonfederasie van handelaar gildes en hul markdorpe wat handel  langs die kus van Noord-Europa beheer en oorheers het.

 havelberg 1650

Havelberg in 1650.

havelberg

Havelberg vandag.

MAGDEBURG

Magdeburg is geleë op die Elberivier en is die hoofstad van die Bundesland van Sakse-Anhalt in Duitsland. Dit was een van die belangrikste Middeleeuse stede in Europa en is die eerste keer in die jaar 805 in dokumente gemeld as ‘n klein handelnedersetting op die grens van die Slawiese lande. Magdeburg in 1188 deur ‘n brand vernietig, maar dit is dit weer opgebou tot ‘n bloeiende kommersiële sentrum en teen die 13de eeu was dit ‘n leidende lid van die Hanse.  As gevolg van die sentrale rol van die dorp in die graanhandel was dit selfs beskou as die “broodhuis van die Hanse”.

 magdeburg 1631

Die beleg van Magdeburg (1630-1631) – Die Heilige Romeinse Ryk en die Katoliekebond beleër die stad tydens die Dertigjarige-Oorlog met grootskaalse plundering en slagting  van die inwoners van die grootliks Protestantse stad.

 magdeburg

Magdeburg vandag

GOMMERN

Gommern is ‘n dorp in die Jerichowerland distrik, in Sakse-Anhalt, Duitsland, en is die dorp van oorsprong van stamvader  Johann Gebhard Lindenberg .  Dit lê sowat 15 km suid-oos van Magdeburg. Argeologiese ontdekkings wys dat die gebied in die 8ste eeu ‘n Slawiese nedersetting was, maar met die dorp se eerste vermelding in rekords gedateer uit 948, was dit in die Duitse besit.

gommern

Gommern

wasserburg

Die Gommern Waterkasteel (Wasserburg zu Gommern) met sy beroemde “ui toring”.  Die kasteel (tans ‘n hotel) is gebou op ‘n kunsmatige heuwel.

kirche

Die Evangeliese kerk St Trinitatis (Sankt-Trinitatis-Kirche), Gommern – die oudste kerk in Gommern.

 Die eerste kerkgebou van die Evangeliese kerk St Trinitatis is in die Dertigjarige Oorlog vernietig en herbou in 1692. Die enigste ander kerk tot in die laat 18de eeu was Rooms-Katoliek.  Rekords wys dat Johann Gebhard Lindenberg en sy familie lidmate van die NG Kerk in Stellenbosch was – dus nie ‘n Katoliek nie. Daar kan met redelike sekerheid aangeneem word dat  hy lidmaat van bogenoemde kerk was.

 soldiers

 ‘n Voorstelling van soldate in laat 18de-eeuse uniforms op ‘n Sachsen-Anhalt-Tag (Sakse-Anhalt Dag) in Gommern om “Gefecht der Völkerschlacht” (die Slag van Nasies) van 1813 te herdenk.

__________________________________________

DIE SUID-AFRIKAANSE STAMVADER – JOHANN GEBHARD LINDENBERG

__________________________________________

Volgens die gesaghebbende “Personalia of the Germans at the Cape” deur Dr J Hoge, is JOHANN GEBHARD LINDENBERG in 1761 gebore en afkomstig uit die  dorp Gommern, naby Magdeburg en geleë in die Jerichowerland-distrik, in Sakse-Anhalt, Duitsland. Hy was die seun van Caspar Friedrich Lindenberg en Sophia Regina Rörich van Altenplathow, Jerichowerland, Sakse-Anhalt, Duitsland. Johann Gebhard arriveer aan die Kaap in 1785 as soldaat en woon op Stellenbosch tot met sy dood op 29 Junie 1822.

  • ‘n Uittreksel uit “Personalia of the Germans at the Cape” :

  “LINDENBERG, Johann Gebhard, Gommern bei Magdeburg, was born on 1761”

Die meeste Duitsers wat in die 18de eeu in die Kaap aangekom het, was ongetroude soldate of in diens van die  van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie (VOC).

Die seereis na die Kaap was nie maklik nie en het tussen vier en ses maande geduur.  Vir die bemanning en soldate was die omstandighede aan boord van die VOC skepe nog erger as vir die passasiers. Siektes en andere lewensbedreigende gevare het lewe en dood aan boord bepaal. Buiten die gevaar van storms en seerowers het ‘n groot aantal soldate gesterf aan skeerbuik as gevolg van ‘n gebrek aan vars voedsel. Water was ook skaars en die slaap- en leefareas beknop en sonder vars lug.  Besittings was gebêre in ‘n seemanskis wat goed dopgehou moes word teen diewe met die gevolg dat die manne reeds vroeg in die reis groepe gevorm het om mekaar se besittings te help oppas. Besoldiging was so min dat twee-derdes van die uitgevarende matrose en soldate nie kans gesien vir die terugvaart Europa toe nie en eerder aangebly het in die Kaap of in die Ooste.

voc skip

VOC skepe wat gebruik is vir die vervoer van soldate, gewere en speserye.

Net soos die Franse Hugenote is die Duitsers vinnig geabsorbeer in die Nederlandse samelewing.  Dit was deel van die VOC se beplanning vir die vestiging van die verversingspos. Die VOC het Nederlands voorgeskryf as “kommunikasietaal” op al hul skepe en nedersettings en dit was ook die taal in die administrasie, onderwys, kerk, ens., en in algemeen  gebruik in die Kaapse nedersetting. In  die proses het Duitse name soos Johann, Heinrich, Wilhelm, Ludwig en Peter is “vernederlands” na Jan, Hendrik, Pieter, Lodewijk en Willem. Baie van die Duitsers, veral dié van Lae Duits (Platt), het gevind dat Nederlandse baie dieselfde as hul moedertaal was, en dus was daar nie regtig aanvraag vir ‘n  suiwer Duitse groep aan die Kaap nie. Dit het gelei tot die vinnige “vernederlandsing” en later “verafrikaansing”  van die Duitse burgers aan die Kaap. Aan die einde van die 18de eeu het ‘n groep Duitsers probeer om ‘n Lutherse gemeente in die Kaap te vestig, maar dit was meer oor  godsdienstige oorwegings as oor die Duitse taal.

__________________________________________

EERSTE GESLAG GEBORE IN SUID-AFRIKA

__________________________________________

JOHANN GEBHARD trou op 6 Maart 1796 met CATHARINA JOHANNA HAUPTFLEISCH, dogter van Johan Georg Hauptfleisch en Catharina Jacoba Rothenburg. Sy is gebore in 1775 en sterf op 20 Februarie 1813.  Na haar dood trou hy in Stellenbosch met  Ragel Vermeulen, die weduwee van Gilles de Korte. Sy is gebore in  1763 en sterf in 1828.

Sy eerste vrou Catharina Johanna Hauptfleisch, was een van haar moeder se erfgename. Volgens die inventaris van die boedel (MOOC8/28.2) gedateer 14 Desember 1808, was haar moeder ‘n welgestelde  vrou vir haar tyd, met o.a. ‘n huis en erf in Stellenbosch, nege slawe, kwaliteit meubels, linne, ornamente, linne, en vele meer. Johann Gebhard het gehelp om die inventaris op te stel.

inventaris

 stellenbosch

Stellenbosch in 1776.

JOHANN GEBHARD en CATHARINA JOHANNA se kinders:

1.  Johann Godfried Gabriel Lindenberg is gebore op 3 April 1797, gedoop op 9 April 1797 en sterf op 31 Desember 1842. Hy trou op 7 September 1822 in Stellenbosch met Cornelia Sophia Hoffman, dogter van Josias Hoffman. Sy is gedoop op 19 Desember 1803 in Stellenbosch en sterf op 6 Desember 1834.

2.  FREDERIK LUCAS Lindenberg is gebore op 23 Oktober 1798, gedoop op 28 Oktober 1798 en sterf op 9 Junie 1862.

3.  Gabriel Andries Gerhardus Lindenberg Lindenberg is gebore op 6 Oktober 1800 sterf op 4 Januarie 1802 as 15-maande-oude baba.

4.  Catharina Johanna Engelina Lindenberg gebore op 5 Junie 1802 sterf op 4-jarige ouderdom op 25 Maart 1807 .

5.  Gabriel Gideon Lindenberg is gebore op 9 Junie 1803 en sterf op 20 November 1862. Hy trou op 2 Junie 1827 met Anna Wilhelmina Wium. Na haar dood op 20 Mei 1841 trou hy met Susanna Francina le Roux weduwee van Abraham Immelman. Sy is gebore op 24 Junie 1814 en sterf op 22 Augustus 1879.

6.  Sophia Maria Wilhelmina Lindenberg is gedoop op 29 September 1804 in Stellenbosch. Sy trou op 5 April 1823 in Kaapstad met Olof Marthinus Berg.

7.  Jacobus Richard Lindenberg is gedoop op 24 Februarie 1807 in Stellenbosch en sterf op 23 Februarie

8.  Carel Pieter Lindenberg is gebore op 4 November 1810 en sterf op 17 November 1875. Hy trou met Magdalena van Coller.

 doderegister

__________________________________________

TWEEDE GESLAG

__________________________________________

Stamvader Johann Gebhard se tweede oudste seun, FREDERIK LUCAS is gebore op 23 Oktober 1798, gedoop op 28 Oktober 1798 en sterf op 9 Junie 1862 in Stellenbosch. Hy trou op 7 Oktober 1820 in Stellenbosch met MARTHA LOUISA WILHELMINA SWANEVELDER, dogter van Jan Jacob en Maria Elisabeth Swanevelder. Sy is  gebore op 25 April 1804 en sterf op 7 November 1867.  Hulle het nege kinders gehad; Johan Gebhard, Jan Jacob Cornelis, Frederik Lucas Stokbro, Maria Elizabeth Olofina, Gabriel Gideon Francois, Carel Pieter Hendrik, Johan Gebhard (dieselfde naam as hul oudste kind wat op 1 jaar oorlede is), Anna Wilhelmina en Frederik Lodewijk.

 fl doop

Frederik Lucas Lindenberg se doopinskywing in die doopregister van die NG Kerk, Stellenbosch.

fl_huwelik

Frederik Lucas Lindenberg en Martha Louisa Swanevelder se huweliksinskywing in die huweliksregister van die NG Kerk, Stellenbosch.

NG kerk Stellenbosch omstreeks 1830

NG Kerk Stellenbosch omstreeks 1830.

FREDERIK LUCAS en MARTHA LOUISA WILHELMINA se kinders:

1.  Johan Gebhard Lindenberg is gebore op 6 Augustus 1821 en sterf op 16 November 1822 – 1 jaar oud.

2.  Jan Jacob Cornelis Lindenberg is gebore in Stellenbosch op 3 Februarie 1824 sterf op 23 Augustus 1874. Hy trou op 26 Januarie 1824 in die Lutherse kerk, Kaapstad met Susanna Christina Helsinger, dogter van George Wilhelm Friedrich Helsinger en Josina Christina Russouw.

3.  Frederik Lucas Stokbroo Lindenberg is gebore op 30 April 1826 en sterf op 6 Februarie 1836 – 10 jaar oud.

4.  Maria Elizabeth Olofina Lindenberg is gebore op 23 Oktober 1828 sterf op 6 Augustus 1857. Sy trou op 16 Maart 1847 met Gerrit Jacobus Vlok, gebore op 29 November1827.

5.  Gabriel Gideon Francois Lindenberg is gebore op 20 Desember 1830 en sterf op 13 Februarie 1836 – 6 jaar oud.

6.  Carel Pieter Hendrik Lindenberg is gebore op 6 Junie 1833 en sterf op 17 Februarie1851.

7.  Johan Gebhard Lindenberg (no. 2) is gebore op 30 Julie 1835 en sterf op 20 Augustus 1835 – 3 weke oud.

8.  Anna Wilhelmina (Annie) Lindenberg is gebore op 12 Junie 1837 en sterf op 12 Julie 1917. Sy trou met Gerhardus Johannes Hendrikus (Gert) Rothmann. Gert is gebore in 1834 en was ‘n wamaker.  Hulle is die ouers van die bekende skryfster, MER.

9.  FREDERICK LODEWYK Lindenberg is gebore op 15 Januarie 1846 en sterf in Februarie 1917.

__________________________________________

DERDE GESLAG

__________________________________________

FREDERICK LODEWYK is gebore op 15 Januarie 1846 en sterf in Februarie 1917. Hy was ‘n winkelier in Worcester en trou op 31 Mei 1870 in Worcester met MARTHA CAROLINA HABLUTZEL, dogter van Coenraad Hablutzel en Sarah Maryna Wolhuter.  Sy is gebore op 26 Junie 1852, gedoop op 8 Augustus 1852 in Swellendam en sterf 11 Augustus 1926.  Hulle het twaalf kinders gehad; Sara Johanna, Frederik Lucas, Coenraad, Johann Heinrich, Loedolph Ferdinand, Martha Cornelia, Helena, Jacob Heinrich, Michiel Kuys, Theodore, Gustav en Heinrich.

 winkel

‘n Foto uit die tydperk wat Frederik Lodewyk Lindenberg ‘n winkelier in Worcester was. Die winkel op die foto was op die hoek van Kerk- en Porterstraat, Worcester en het  behoort aan ‘n Mnr. Meiring (1876).

lf graf 

Die graf van Frederick Lodewyk Ferdinand Lindenberg in die ou begraafplaas by die Hugenote-museum op Franschhoek.

MarthaHABLUTZEL graf

Die graf van Matha Carolina Lindenberg (gebore Hablutzel) in die Hoofbegraafplaas, Brixton, Johannesburg.

FREDERIK LODEWYK en MARTHA CAROLINA se kinders:

1.  Sara Johanna Lindenberg is gebore in Worcester op 24 Maart 1871 en sterf in 1871.

2.  Frederik Lucas Lindenberg is gebore in Worcester op 29 Desember 1872, ongetroud.

3.  Coenraad Lindenberg is gebore in Worcester op 24 Junie 1874 en sterf op 10 Oktober 1874.

4.  Johann Heinrich Lindenberg is gebore in Worcester op 10 Junie 1876.

5.  LOEDOLP FERDINAND Lindenberg is gebore in Worcester op 11 Januarie 1878.

6.  Martha Cornelia Lindenberg is gebore in Worcester op 14 Julie 1879.

7.  Helena Lindenberg is gebore in Worcester op 12 Augustus 1881.

8.  Jacob Heinrich Lindenberg is gebore in Worcester op 26 Januarie 1883.

9.  Michiel Kuys Lindenberg is gebore in Worcester op 28 Oktober 1884.

10.  Theodore Lindenberg is gebore in Worcester op 2 Julie 1886.

11.  Gustav Lindenberg is gebore in Worcester op 24 April 1888.

12.  Heinrich Lindenberg is gebore in Worcester op 16 Februarie 1891.

 hoekwinkel                     ‘n Hoekwinkel in Worcester ca. 1890 – ‘n interressante kykie na mans- en kinderklere vanuit die tydperk waarin Frederik en Martha hul gesin grootgemaak het.

__________________________________________

VIERDE GESLAG

__________________________________________

LOEDOLPH FERDINAND (genoem Oupa Louis )is gebore in Worcester op 11 Januarie 1878 en sterf in 1960. Hy trou op 5 Junie 1907 in Kaapstad met JACOBA ADRIANA SOPHIA HITGE, dogter van Nicolas Frederick Hitge en Jacoba Adriana Sophia (Hannah) Swanepoel en weduwee van Andries Jeremias Luttig.  Sy is gebore in 1883 (1876?) en sterf op 21 Augustus 1945.  Na haar moeder se dood is sy vermoedelik deur familie aangeneem. Hulle het vier kinders gehad; Aldo Linden, Leipoldt, Frederik en Linda.

loedolphlindenberg

‘n Foto geneem in ongeveer 1908 van Loedolph Ferdinand (28jr). Sy vrou Sophia sit met hul jongste seuntjie Frederick (Freddie) op haar skoot.

lftroue

Loedolph Ferdinand Lindenberg en Jacoba Adriana Sophia Hitge se huwelik in die huweliksregister van die NG Kerk, Kaapstad.

lfgraf

Die grafte van Loedolph Ferdinand Lindenberg en Jacoba Adriana Sophia Lindenbergin die ou Senekalbegraafplaas.

LOEDOLPH FERDINAND en JACOBA ADRIANA se kinders:

1.  ALDO LINDEN Lindenberg is gebore op 20 Mei 1920 en sterf op 14 September 1991.

2.  Leipoldt (Boet) Lindenberg se jarelange metgesel was sy vriendin Graham. Sy was skoolhoof van ‘n meisieskool in Johannesburg.

Leipoldt se kind:

1. Louis Lindenberg.

 3.  Frederick (Freddie) Lindenberg is gebore in 1908 en getroud met Nanna. Hulle woon vir jare op “Cacti Country”, Bainsvlei, ‘n plot sowat 1km van die ou Bainsvlei Teetuine.

Frederick en Nanna se kinders:

1.  Alma Lindenberg getroud met Barnard.

2.  Marlene Lindenberg getroud met Rose-Innes.

3.  Louis Lindenberg getroud met Hendriena.

5.  Linda Lindenberg is in ongeveer 1971 oorlede. Sy het as kind te veel narkose gedurende ‘n mangeloperasie gekry wat epilepsie veroorsaak het.

__________________________________________

VYFDE, SESDE EN SEWENDE GESLAGTE

__________________________________________

ALDO LINDEN LINDENBERG is gebore op 20 Mei 1920 in Senekal (of Bethlehem) en sterf op 14 September 1991 in Bloemfontein. Hy is begrawe in die ou Senekalbegraafplaas. Aldo trou met NATALIE (Talie) FOURIE, dogter van Philippus Jacobus Fourie en Anna Elizabeth Schoultz.  Sy is gebore op 25 Februarie 1928 in Ladysmith, Natal, sterf op 3 September 2014 in Kaapstad en is begrawe in Durbanville Memorial Park.

Oom Aldo 38 Tannie Talie 30

Aldo en Talie – ongeveer 1958

 allindenberg

Die graf van Aldo Linden Lindenberg in die ou Senekalbegraafplaas.

lindenberg_gesin_1991

Aldo Linden Lindenberg se gesin – September 1991.

Agter v.l.n.r: Louis Lindenberg, Ludolph Lindenberg, Gustav Lindenberg, Aldo Lindenberg.

Voor v.l.n.r: Belinda Johnstone, Beulah Robertson, Talie (gebore Fourie) Claudia Jardine en Alma Williamson.

 ALDO LINDEN en NATALIE se kinders:

1.  Beulah Lindenberg is gebore op 16 Augustus 1949 in Bloemfontein. Sy trou op 4 Januarie 1969 in Bloemfontein met Iain Graeme Robertson, seun van William Davielson Robertson en Laura Delanie Withers. Iain is gebore op 11 September 1946 in Bloemfontein en sterf in Februarie 2012 in Durban.

Beulah en Iain se kinders:

1.  Grant William Robertson is gebore op 30 November 1970. Hy trou met Sandy Lynn Grieveson op 6 Jun 1998 in Durban.  Sandy is gebore op 26 Oktober 1971 in Durban.

          Grant en Sandy se kinders:

1.  Chloe Helen Robertson is gebore op 13 Augustus 2003 in Durban.

2.  Emily Kate Robertson is gebore in Durban.

2.  Wayne Robertson is gebore op 12 April 1974 in Bloemfontein. Hy trou met Ingrid Stijweg in Durban. Ingrid is gebore op 19 Mei 1970 in Durban.

Wayne en Ingrid se kind:

1.  Ruby-Rose Robertson is gebore op 7 November 2012 in Durban.

 3.  Warren Robertson is gebore op 9 Augustus 1981 in Durban. Hy trou met Kirsti Lauren de Kock in Durban. Kirsti is gebore op 2 Junie 1982 in Oos-London.

Warren  en Kristie se kind:

1.  Sophie Robertson is gebore op 10 Augustus 2013 in London.

2.  Belinda Sophia Lindenberg is gebore op 25 November 1950 in Bloemfontein. Haar eerste huwelik is met Lionel Comer-Bond. Lionel is gebore op 4 Julie 1945 in Bloemfontein.

Belinda en Lionel se kinders:

1.  Sandy Comer-Bond is gebore op 11 Junie 1969 in Bloemfontein.

2.  Ryan Lionel Comer-Bond is gebore op 7 Februarie 1972 in Bloemfontein.

Belinda se tweede huwelik is met John David Johnstone. John is gebore op 25 Maart    1946 in Liverpool, Lancashire, England.

3.  Claudia Wonda Lindenberg is gebore op 5 Mei 1953 in Bloemfontein. Haar eerste huwelik is op 30 September 1972 in Bloemfontein met Everhard (Ewie) du Plessis, seun van Johan David du Plessis. Ewie is gebore op 17 Desember 1949 in Bloemfontein en sterf op 12 Julie 1979.

Claudia en Ewie se kinders:

1.  Nadine du Plessis is gebore op 11 Maart 1973 in Bloemfontein en sy trou met James van Heerden.

Nadine en James se kind:

1.  Jana van Heerden is gebore op 16 Mei 2003.

2.  Johan Alvin du Plessis is gebore op 16 Mei 1976 in Bloemfontein. Hy trou met Melanie Jacolene Payne.

Johan en Melanie se kind:

1. Ethan David  du Plessis is gebore op 17 April 2019 in Melbourne, Australië.

Claudia se tweede huwelik is met Colin Jardine, seun van José Jardine en Elsie Catharine Coetzee. Colin is gebore op 1 Julie 1952 in Johannesburg.

Claudia en Colin se kind:

1.  Natasha Jardine is gebore op 13 September 1983 in Pretoria.

 4.  Louis Lindenberg is gebore op 18 Januarie 1955 in Bloemfontein. Hy trou op 13 Augustus 1977 in Bloemfontein met Deidre Tibshirany, dogter van Fiad en Jean Tibshirany.  Deidré is gebore op 23 Februarie 1955 in Bloemfontein.

Louis en Deidré se kinders:

1.  Laverne Bianca Lindenberg is gebore op 23 Mei 1980 in Bloemfontein.

2.  Jamin Guy Lindenberg is gebore op 8 Oktober 1985 in Pietersburg. Hy sterf op 23 Oktober 2012 in Pretoria.

3.  Kayley Jade Lindenberg is gebore op 2 Maart 1989.

Kayley se kind:

1.  Nielen Luke Louw is gebore op 2 Januarie 2008 in Pretoria.

5.  Alma Lindenberg is gebore op 21 Oktober 1956 in Bloemfontein. Sy trou op 24 Junie 1989 in Belvidere, Knysna met Anthony John (Tony) Williamson seun van John Patrick Williamson en Dorothy Margaret Stedman. Tony is gebore op 5 Februarie 1958 in Durban.

Alma en Tony se kinders:

1.  Leigh Ann Williamson is gebore op 28 Mei 1991 in Nelspruit, Mpumalanga.

2.  Jessica May Williamson is gebore op 29 April 1994 in Nelspruit, Mpumalanga.

6.  Ludolph Marius Lindenberg is gebore op 20 September 1962 in Bloemfontein. Hy trou op 8 Junie 1984 in Bloemfontein met Carole Anne Fox dogter van David Fox en Florence Anne Hetherington. Carole is gebore op 1 Desember 1965.Gustav is tans verloof aan Dienka Groenewald.

Ludolph en Carole se kinders:

1.  Charné Lindenberg is gebore op 24 Desember 1984 in Bloemfontein.

2.  André Lindenberg is gebore op 13 Mei 1987 in Bloemfontein.

 7.  Gustav Dietlof Lindenberg is gebore op 5 Februarie 1968 in Bloemfontein. Hy trou op 16 November 1996 in Bloemfontein met Cecilia Maria (Elmarie) de Swardt, dogter van Pieter de Swardt and Emmie Bester. Cecilia is gebore op 6 November 1974 in Meyerton.

Gustav en Elmarie se kinders:

1.  Alex Lindenberg is gebore op 9 Desember 2002 in Pretoria.

2.  Kaila Lindenberg is gebore op 16 Januarie 2006 in Pretoria.

8.  Aldo Lindenberg is gebore op 14 September 1971 in Bloemfontein en sterf op 7 Maart 2016 in Bloemfontein. Hy trou met Susanna Petronella (Espie) Rall in Bloemfontein.

Aldo en Espie se kinders:

1.  Aldin Lindenberg is gebore op 21 Februarie 2001 in Bloemfontein.

2.  Kian Lindenberg is gebore op 4 Februarie 2004 in Bloemfontein.

3.  Rossouw Lindenberg is gebore op 17 Maart 2010 in Bloemfontein.

__________________________________________

BRONNE

__________________________________________

Lindenberg familielede.

Hoge Dr. J.: Personalia of the Germans at the Cape.

Malan, O.G.: Lindenberg-geslagregister by die Stellenbosche Heemkring. Familia, 39(4), 2002, pp. 219-223.

Suid-Afrikaanse Geslagregisters Vol 5 ‎(L-M)‎, opgestel deur J.A. Heese, geredigeer deur R.T.J. Lombard, GISA.

Doopregisters en huweliksregister van die NG Kerk Stellenbosch, Worcester en Kaapstad, NG Kerkargief, Kaapstad.

Argief van die Weesheer, Kaapse argiefbewaarplek (Tanap).

Grafte:  http://www.eggsa.org/library/main.php?g2_itemId=703755

Dorpe in Duitsland: Wikipedia, Stadtebund die Hanse – http://www.hanse.org/en/, Britannica Ensiklopedië